arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Eine echte Energiewende! - Todellinen energian vallankumous!

  • Zu viele! - Liian monta!
    Zu viele! - Liian monta!

Saksalaisilla on tullut jo mitta täyteen!? Nyt tarvitaan todellista energian vallankumousta! "Dabei bräuchten wir wirklich eine echte Energiewende!" 

Kaiken kaikkiaan paljon enemmän tuulivoimasta aiheutuu haittoja kuin mitään hyötyjä parhaimmillaankaan. Luonnon ja maiseman, luontotyyppien ja eläinten, mutta myös (herkkien) henkilöiden kannalta vakavat menetykset ovat todellisuutta. Ensinnäkin houkuttelevat rahalliset arvot maanvuokrasopimuksissa tai investoinneissa ovat usein todellinen lyhytaikainen yllyke erityisesti velkaantuneille yhteisöille tai maanomistajille, päinvastaiseen suuntaan. Teollisuusluokan tuulivoimaloiden lisääminen maisemaan olisi dramaattinen poikkeama, joka johtaa suureen arvonmenetykseen (luonto, elämänlaatu / terveys, kiinteistöt, yhteisöjen rahamääräinen houkuttelevuus). Enemmän tappiota kuin voittoa - kaikin tavoin!

Energiavallankumous, joka todella hyödyttää luontoa ja ihmisiä, voi ja täytyy tehdä eri tavalla - ilman merkittävää tuulivoimarakentamista. Siksi lopetetaan lisäasennus, joskus purkaminen on välttämätöntä. 30 000 tuulivoimalaa Saksassa (2016) on jo tarpeeksi. Liioittelematta! Suuret avoimet tilat ovat jo vähissä. Tuulivoiman lisärakentaminen olisi vastaan ekologista ja taloudellista merkitystä ja ymmärrystä, eikä sitä voida hyväksyä enää jo aikaisemmin toteutuneen suuren laajentumisen päälle.” http://www.nahe-natur.com/Freinatur/Windkraft/

 

”Es geht durch Großwindkraft insgesamt viel mehr verloren als bestenfalls gewonnen würde. Schwerwiegende Verluste an Natur und Landschaft, Lebensräumen und Tieren, aber auch für (sensible) Menschen sind belegt. Zunächst verlockende Geld-Werte bei Flächenverpachtungen oder bei Beteiligungen sind zwar oft der eigentliche kurzfristige Hauptantrieb besonders für verschuldete Gemeinden oder Flächenbesitzer, drehen ins Gegenteil. Landschaften jetzt noch mehr mit Windindustrieanlagen zu verbauen ist ein dramatischer Irrweg und führt zu großen Werteverlusten (Natur, Lebensqualität/Gesundheit, Immobilien, Verlust an geldwerter Attraktivität der Gemeinden). Mehr Verlust als Gewinn - in jeder Hinsicht!

Einer Energiewende, die Natur und Menschen wirklich nützt, kann und muss anders geschehen - ohne noch mehr Großwindkraft. Daher jetzt Stopp dem weiteren Verbau, fallweise ist bereits Rückbau nötig. 30.000 Windräder in Deutschland (2016) sind bereits mehr als genug. Maßlos! Große Freiräume sind heute schon selten. Ein weiterer Ausbau der Windkraft wäre ohne ökologischen und ökonomischen Sinn und Verstand und ist vor dem bereits geschehen großen Ausbau nicht hinnehmbar.”

EDIT: Aitouden perään on jo kyselty jonkun aikaa Saksassa ja USA:ssa, on ymmärretty, ettei tuhoamalla LUONTOA voida saavuttaa mitään kestävää eikä ekologista ratkaisua energiakysymyksiin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ffTsZti96-Y&feature=youtu.be

 

[Many people don’t know what an industrial wind turbine is actually like and have not considered the enormous amount of fossil fuel required to construct, transport, and build roads for them. People hear “clean, green energy” and that sounds good. But here are some basic facts:

Mountaintops must be blasted to create level areas (3 acres per turbine).

Each of these huge industrial machines requires clearing many acres of trees. This is ironic because a mature growing tree can absorb 11 pounds of CO 2 a year.

Transporting turbines requires that the roads be widened and that new roads be built in wild areas.

The steel towers for the turbines must be anchored in a thousand tons of concrete and rebar steel 30 to 50 feet across.

I also feel sad for the people of Savoy. I believe that the carrot — Payment in Lieu of Taxes, or PILOT — that they are being offered for voting in the turbines will not make up for what they will lose in quality of life, property values, health, and the beauty and peace of their surroundings.

I would like to ask others to do their own research into the wind industry. This industry is big business, and I believe it will not benefit the people of Western Massachussetts. I hope that we can prevent this lovely area of the country from becoming an industrial zone.]

Trina Sears Sternstein is a painter and energy enthusiast from Hawley. http://www.recorder.com/my-turn-Trina-Sternstein-7144500

Tuulivoimalat pilaavat ympäristön kauneuden ja rauhan

[Monikaan ei tiedä, millainen teollisuusluokan tuulivoimala oikeastaan on ja he eivät tiedä kuinka valtavasti fossiilista polttoainetta rakentamiseen tarvitaan, kuljetukseen ja teiden rakentamiseen. Kun ihmiset kuulevat, että "puhdasta, vihreää energia", se kuulostaa hyvältä. Mutta tässä on muutamia tosiasioita:

 

Vuoren huiput räjäytetään tasaiseksi alueeksi ( hehtaari per tuulivoimala).

 

Kukin näistä valtavista teollisuuden koneista vaatii putsaamaan monta hehtaaria metsää. Tämä on ironista, koska kypsä kasvava puu voi imeä 11 kiloa CO2:ta vuodessa.

 

Tuulivoimaloiden kuljettaminen edellyttää, että teitä on levennettävä ja että uusia teitä rakennetaan erämaa-alueille.

 

Tuulivoimalan teräksiset tornit on ankkuroitava tuhannella tonnilla betonia ja betoniteräksellä 10-20 metrin säteellä.

 

Olen myös surullinen Savoyn ihmisten puolesta. Uskon, että houkuttimella – verokertymällä yms. - kun niitä tarjotaan tuulivoimaloiden puolesta äänestäville, eivät korvaa sitä, mitä he menettävät elämänlaadussa, omaisuuden arvossa, terveyden suhteen sekä ympäristön kauneuden ja rauhan suhteen.

 

Haluan pyytää muita tekemään omaa tutkimusta tuuliteollisuudesta. Tämä teollisuus on suurta liiketoimintaa, ja uskon, ettei se hyödytä Länsi-Massachussettsin ihmisiä. Toivon, että voimme estää tämän ihanan alueen tulemista teollisuusalueeksi.] Trina Sears Sternstein is a painter and energy enthusiast from Hawley.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Suomessa ei ulkomailla tehdyt töppäykset opeta mitään, tutkimus pitää tehdä täällä meidän takapihalla. Rakennetaan ensin ne tuhannet tuulivoimalat ja katsotaan sen jälkeen mitä haittoja ne aiheuttavat.

Pohjanmaan väki on yhtälaisesti kypsynyt haittoihin, on pilattu peruuttamattomasti kuuluisa Pohjamaan lakeus. Sitä ei ole enää, kun jokainen kallionnyppy on kaavoitettu tuulivoimaa varten. Uudet voimalat ylettyvät 250 metrin korkeuteen, ne hallitsevat maiseman. Lakeuksilla ei mainosteta enää luonnon mukaista "kaaheeta aakeeta". (oliko se nyt noin) Paremmin murteen hallitseva voi korjata.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset