arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Tuulivoimaloiden meluongelma

  • Sinivuokot kevään ensimmäisiä kukkasia
    Sinivuokot kevään ensimmäisiä kukkasia

Tuulivoimamelusta saadaan toivon mukaan uutta tutkimusta, Tanskassa tutkitaan tuulivoimamelun yhteyttä sydän- ja verisuonisairauksiin. Saksassa tutkitaan infraäänen vaikutusta > 115 dB osalta aivoihin ja keskushermostoon.

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.blumberg-windkraft-wie-gefaehr...

Todellisia tarinoita on jo paljon, joissa matalataajuinen melu on tehnyt asunnosta asumiskelvottoman tuulivoimaloiden läheisyydessä tuulen alapuolella. Kun esiin nousseet ongelmat ovat olleet vielä yksittäistapauksia, tosin ongelmat ovat lisääntymässä nopeasti, esim. Pohjanmaalla, selkeää selitystä, muuta kuin näissä ongelmatapauksissa riittämätön etäisyys, ei ole löydetty.

Matalataajuinen melu yhdistettynä amplitudimodulaatioon aiheuttaa ihmisille ärsytyskynnyksen ylittävän melun, joka jatkuvana häiriönä haittaa nukkumista ja päivällä keskittymistä. Kyseessä on vakava häiriö ihmisten asuinalueeseen liitettynä. Nykyiset teollisuusluokan tuulivoimalat ovat häiriön aiheuttajana. https://soundcloud.com/mediehuset-ingeni-ren-a-s Amplitudimodulaatiota on kahden tyyppistä, ääniaallon ns. normaali amplitudimodulaatio, joka vaimenee ympäristöön nopeasti ja sitten on muunlainen amplitudimodulaatio, jossa amplitudimoduloitu ääni kantautuu pitkälle, ja on havaittavissa ja mitattavissa vasta kilometrien päästä tuulivoimaloista.

Suomessa Pohjanlahden rannikon metsät rakennetaan yhdeksän voimalan ryppäinä ketjuttaen tai isompina ryppäinä pitkin rannikkoa ja lähialueiden metsiin sijoitettuna niin, että tuulivoimaloita voidaan havaita jatkuvana ketjuna rannikolla. Oletettavasti rakentaminen etenee merelle. Tämä tietysti tapahtuu, mikäli mikään ei tule tätä kehitystä estämään. Tuulivoimaloiden melu on noussut näissä teollisuusluokan tuulivoimaloissa suurimmaksi häiriötekijäksi, muita ovat välke ja jäiden irtoaminen. Lisäksi tuulivoimalat tappavat valtavan määrän lintuja ja lepakoita. Tuulivoimalat vaativat hehtaarin avohakkuun pystytyspaikalle ja teiden ja linjojen hakkuut silpovat usein kyseisen metsäalueen kelvottomaksi. Suomessa on asutusta pitkin rannikkoa, joten on ollut sitä taustaa vasten ymmärrettävää, että tuulivoimateollisuus on ajanut mahdollisimman väljää meluasetusta Suomeen, siinä onnistuen. Mikäli tuulivoimamelun amplitudimodulaatiota, äänen tonaalisuutta jne. ei huomioida on desibeliraja uuden asetuksen mukaan 45 dB päivällä ja 40 dB yöllä. Kun amplitudimodulaatio, äänen tonaalisuus jne. huomioidaan lisätään mitattuun arvoon 5 dB:n korjaustekijä, joka siirtää turvarajaa noin yhden kilometrin kauemmas asutuksesta.

http://arojouni.puheenvuoro.uusisuomi.fi/202954-matalataajuinen-melu-pit...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (24 kommenttia)

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Suomesta ei saada ainakaan oikeita meluselvityksiä. Melu selvitykset eivät ole niin vaikeita, mutta niitä ei haluta tutkia oikein." Kyseessä on vakava häiriö ihmisten asuinalueeseen liitettynä".

Melu on yleisin ja yksi tärkeimmistä ympäristötekijöistä, joka heikentää ympäristön laatua ja aiheuttaa terveyshaittoja.
Melulla tarkoitetaan haitallista ääntä. Kun puhutaan melusta ihmisen terveyden kannalta, voidaan melua ajatella nimenomaan ihmistä haittaavana ja elimistöä vaurioittavana äänenä. Myös ääntä, jota ihminen ei koe häiritsevänä, mutta joka on haitallista terveydelle, kutsutaan meluksi.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Totta, melusta ja melun vaikutuksesta ihmiseen ja eläimiin tiedetään kyllä jo.

Kestää aikansa, että tutkimukset otetaan vakavasti, ja uusien melulähteiden annetaan toimia rauhassa kun ei ole viranomaismääräyksistä kunnollista kontrollia.

Suomessakin joutuvat ihmiset muuttamaan pois kodeistaan liiallisen melun takia. Melumallinnuksen mukaan melua ei pitänyt aiheutua. On tämä vertaansa vailla oleva tapahtumaketju, että annetaan melumallinnuksen ohjata kaavoitusta, tai niinkuin näyttää käyneen, että asiaa tuntematon poliitikko on antanut kehotuksen kaavoittaa tuulivoima-alueita 500 metrin suojaetäisyydellä kuntaan.

Oikea suojaetäisyys olisi ollut 3 km, joka on nyt Englannissa lainsäädäntöön vietynä.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

MELUTASON SUUNNITTELUOHJEARVOT TUULIVOIMALOIDEN MELU

LAeq päiväajalle (klo 7-22)Asumiseen käytettävillä alueilla, loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamissa, virkistysalueilla 45 dB

ja yöajalle (klo 22- 7) 40 dB

Tämä kyllä tiedetään, mutta kukaaan ei halua sitä tunnustaa. Keho alkaa reagoida ääniin Lamax tason ollessa yli 33 dB

HÄIRITSEVYYS JA SYDÄN -JA VERISUONITAUDIT

Melun aiheuttama kohonnut verenpaine

Stressihormonien pitoisuuden lisääntyminen

Toistuvana voi johtaa verenpaineen nousun pysyväks

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/2073102/L...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Täsmälleen!

Mitä pitäisi ajatella niistä kunnallispoliitikoista, jotka ovat olleet hyväksymässä tuulivoima-alueita kuntaa alle kilometrin suojaetäisyydellä.

Voivatko he jatkaa olemista, niinkuin ei mitään olisi tapahtunut. Tietoa on ollut saatavilla jo 1980-luvulta lähtien näistä 3 MW:n ylittävistä tuulivoimaloista.

Tuulivoimaloiden läheisyydessä saattaa asua ihmisiä, jotka ovat elämänsä alkutaipaleella ja havaitaan yllättäen oppimisvaikeuksia, jälkeenjääneisyyttä muihin saman ikäisiin verrattuna etc.

Pekka Iiskonmaki

''Tanskassa tutkitaan tuulivoimamelun yhteyttä sydän- ja verisuonisairauksiin. Saksassa tutkitaan infraäänen vaikutusta > 115 dB osalta aivoihin ja keskushermostoon.''

Sen ei tarvitse olla edes noin korkea. Sillä on todella suuri vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Samat konsultit ja meluasiantuntijat pyörivät louhimoiden ja murskaamoiden ympärillä, kuin tuulivoimaloidenkin. Ministeriön melu asiantuntija joka antaa KHO.lle lausunnon melun osalta kiertää tukemassa vääriä mittauksia. Hän tuli meillekkin kotiin kunnan pamppujen kanssa ja kehui, että hän hoitaa asian ja luvat tulee eikä ole melua. Sama herra vielä sanoi ketkä tulevat mittaukset suorittamaan.
Hyvät veljet toimi!
Näin tuli meluton louhimo, mutta vahingonkorvauskanteessa asiat olivat toisin samoilla mittauksilla: Pysyvä koht. naap.suhdel. 17 § melu, pöly ja tärinä , talovauriot päätös yli 100 dB melu pihoissa ja impulssimelua. Mittaus menetelmät olivat virheellisiä.

Kontrolli puuttuu melu asiantuntijoilta ja heitä vielä kuullaan asiantuntijana eduskunnassa.

Olemme käyneet monet oikeuden käynnit myös melun osalta ja asiantuntijat voivat esittää todella häikäilemätöntä väärää tietoa oikeudessa ja melimittauksistaan.

Omassa tapauksessamme oikeus KHO.ta myöten vahvisti, että melun osalta yleisesti siteerattu päivämelun määrä 55 dB ei ole korvattavuusraja, vaan se on se raja, mitä päivämelu ei saisi lainkaan ylittää.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan 55 dBA keskiäänitaso ei ole tavoitetaso, vaan tavoitteena tulisi olla ohjearvoja alemmat melutasot. Jatkuvan työmelun osalta yleisesti siteerattu päivämelun määrä 55 dB ei ole tavoite, vaan se on se raja, mitä päivämelu ei saisi lainkaan ylittää.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Näin se valitettavasti menee ihmisten terveyden kustannuksella. " Ramboll ja tuulivoimalat ovat myös tuttu yhdistelmä.

http://birgittajohansson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Juuri yllämainitun lausuman antanut Ramboll Oy on suorittanut ympäristömelun valvontamittauksen myös Pikkalan kivilouhimolla 17.12.2013. Mittaus tehtiin lupamääräysten ja ympäristöministeriön ohjeiden vastaisesti siten, että meluhaitta vaikuttaa todellista pienemmältä.
Mittaukset suoritettiin maastoesteiden takana, myötätuulessa meluun nähden, ruuhkaliikenteen aikana (Jolloin melun impulssimaisuutta ei voida todeta), lähes puolet mittauksesta suoritettiin kahvi- ja lounastaukojen aikana jne. jne."

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tällä alalla pärjää parhaiten kun katselee ongelmia läpi sormien ja tehdään mittauksia ruokatunnilla tai sellaisina aikoina, jolloin toiminta on pysähdyksissä.

Tuulivoimaloissa on melumoodit, jolloin ei tule ääntä, mutta ei myöskään sähköä. Mittauksia voidaan tehdä harhauttamalla monella eri tavalla, nämä konsultit kyllä ovat asiantuntijoita.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Melun reduktiomoodia käytetään myös melumallinnuksissa vaikka YM selkeästi sanoo, että sitä ei voi käyttää kaava- ja rakennuslupavaiheessa. Se miksi kunnat tämän silti hyväksyvät on minulle mysteeri.

Kemiönsaarella osoitettiin Rambollin tekemän melumallinnuksen virheet ulkopuolisen asiantuntijan toimin: väärä lähtömeluarvo ja melumoodien käyttö kaavavaiheessa. Kunta hankki Rambollilta paperin jossa vakuutettiin että Rambollin mallinnus on oikein ja virka- sekä osa luottamusmiehistä vetoaa siihen. Ilmeisesti ajattelevat että virkavastuu loppuu kun Rambollilta on paperi. No ei lopu, ja konsultin vastuu rajoittuu korkeintaan tekemänsä työn laskutuksen arvoon.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Amplitudimodulaatiota on kaikissa tuulivoimaloissa, kapeakaistaisuutta on todistetusti mitattu ainakin Nordexissa. Niiden huomioiminen kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa on estetty tehokkaan lobbaamisen ansiosta ja tämä on suurin syy sille, että mallinnukset eivät vastaa todellisuutta.

Yksi järjettömimmistä kohdista on YM:n tuulivoimarakentamisen ohjeiden päivitys vuodelta 2016: Kapeakaistaisuus sanktioidaan vasta mitattaessa jo toimivan voimalan melupäästöjä siinäkin tapauksessa, että jo suunnitteluvaiheessa tiedetään voimalan tuottavan kapeakaistaista melua. S. 80:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handl...

Infraääntä ja sen terveysvaikutuksia tuulivoimamlun yhteydessä on hyvä selvittää ja hyvä kun sitä selvitetään, tietääkseni tällainen on käynnissä ainakin Australiassa. Mutta niin kauan kuin laki ja ohjeistus ei sellaista tunne, ei sillä myöskään voi kaataa yhtään hanketta. Keskittyisin tällä hetkellä hankkeiden kuuluvaan ääneen ja virheisiin melumallinnuksissa, kuten vääriin lähtömeluarvoihin joissa ei ole käytetty melun takuuarvoa LWAd.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Saksassa tutkitaan (Detlef Krahé)infraääntä, mutta > 115 dB:n osalta, poliittisista syistä!

"Die Betroffenen können den Gesundheitsbeeinträchtigungen und Belästigungen nicht entrinnen.  Sie sind oft über einen langen Zeitraum zunächst unbemerkt wirksam.  Eine neurobiologische Gewöhnung empfindlicher Personen an technischen Infraschall ist nicht bekannt.  Oft wird fälschlich behauptet, dass die Symptome mit der persönlichen Einstellung der Betroffenen gegenüber den Infraschallquellen zu tun habe, eine positive Einstellung gegenüber der heutigen Energiepolitik also vor Infraschall-Symptomen bewahre.  Das ist leider in der medizinischen Praxis nicht zu beobachten, die Symptome treffen alle Empfindlichen gleichermaßen.  Zahlreiche internationale Studien wurden hierzu in den vergangenen Jahren durchgeführt, in Deutschland ist diese Forschung allerdings noch kaum entwickelt und auf politischer Ebene nahezu unbekannt."
https://deutscherarbeitgeberverband.de//energiefra...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kunnallispolitikot hyväksyvät päätöksissään tietoisesti väärät melumallinnukset, koska konsulttien huijaus riittää päätöksen hyväksymiselle ja sen taakse on helppo piiloutua.

Kyllä laki koskee myös konsultteja, koska "huijaus/ petollinen toiminta" on myös rikos. Harhautetaan viranomaista tietoisesti. Kyllä rikoslaista rangaistus löytyy tähänkin.

Ympäristövalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että ympäristössä tapahtuvat toiminnot ovat lainsäädännön sekä viranomaisten myöntämien lupien ja määräysten mukaisia.
Kunta voi perua luvan, hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin.

YSL lakihan edellyttää, että mittaukset on tehtävä pätevästi luotettavasti YSL 108 §.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Harhautusta riittää impulssimaisen ja kapeakaistaisen melun äänitasoon lisätään 5 dB ennen niiden vertaamista ohjearvoon. Ei se aivan näin mene, koska meluntorjuntakomitean mietinnössä asiantuntijat tuovat esille seuraavaa;

Meluntorjuntakomitean mietinnöstä: Vertailun vuoksi todettakoon, että yksi yhden sekunnin mittainen 103 dBA melutapahtuma aiheuttaa yksinään ekvivalenttitason 55 dBA päivän ajalta (klo 7- 22) laskettuna. Tämä osoittaa kuinka määräävä tekijä on impulssimelu. 

Samasta mietinnöstä käy esille myös päivän (klo 7.00-22.00) tai koko vuorokauden ajalta laskettuna ekvivalenttitaso käytetään usein kuvaamaan ihmisen saamaa melutasoa (äänienergiaa). Voimakkaat äänet määräävät erittäin herkästi annoksen suuruuden.
Esim. 30 dB taustamelussa 5 min.kestävä voimakkuudeltaan 70 dB oleva ääni kohottaa koko vuorokauden ekvivalenttitasoa 46 desibeliin. Jos voimakkaan melun kestoaika kaksinkertaistuisi 10 minuuttiin, ekvivalenttitaso nousisi 3 dB:llä 49 dB:liin. 

Sain mietinnön aikanaan YMP.ministeriön meluasiantuntijalta (eläkkeellä nyt), joka opetti meitä miten melut tulee mitata, kun lähdimme vahingonkorvaus oikeuden käyntiin. Hän kertoi karua tarinaa työkavereistaan melu asiantuntijoista. mm. "Ei kärsi astua niiden varpaille".

Kova kiista käytiin oikeudessa ko. 5 dB impulssimelun soveltamisesta. Muistakaa kuinka määräävä melussa on yksi huippu jo! = kuten edellä tuon esille mietinnön.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Kun melu lasketaan keskiarvon mukaan on täysi mahdottomuus että ihminen heräisi vaikka herätyskellon pirinään. Jos nukkumisajasta on 7h 59 min 55 sek täysin hiljaista, ei viiden sekunnin ääni voi millään herättää ihmistä.

Suomessa puolueettomien ja yhtiöiden rahoituksesta riippumattomien meluasiantuntijoiden lukumäärä on laskettavissa yhden käden sormin. Itse tiedän tasan kolme.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

KHO:n tuomarit ei noteeraa meluasiantuntijan selvitystä, Luvian Oosinselän 31 kpl tuulivoimalan tapauksessa meni läpi 2,5 MW - 4,2 MW:n tehoisista voimaloista arvioitu mallinnus. Rakennusluvissa ei ole yksilöity voimalaa. Hyväksyttiin jopa selvä riidaton esteellisyys, josta oli vedenpitävä näyttö selvitetty.
Kaavan läpimenon sujuvoittaminen kokeiltiin tässä hankkeessa, KHO:n tuomari oli sujuvoittamista valmistavassa ryhmässä mukana. Ja kun itse oli päättäjänä niin äkkiä se menikin läpi, eikä valheellinen melumallinnus haitannut, päätöksestä vastuu siirrettiin kunnan viranomaisille. (Muu päätös 3849/2016) määrää, lainaus KHO:n päätöksestä: "rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei tuulivoimalasta saa aiheutua ympäristöministeriön suositusohjearvot ylittävää melua lähiasutukselle," ja lisäksi "Jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta meluhaitan vuoksi, hankkeen toteuttaminen edellyttää rakennusluvan lisäksi ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa."

"Tuulivoimapuisto rakennetaan", näin siitä informoi ensimmäisessä info tilaisuudessa Luvian kunnanjohtaja. Kaikki oli päätetty ennen kuin mitään selvityksiä asiasta oli edes tehty. Nyt Tuuliwatti Oy ja Porin Energia Oy (100% kaupungin omistuksessa) ilmoittivat sähkölinjan ja sähköaseman maapohjan pakkolunastuksesta lehdessä, maanomistajien toivottiin olevan läsnä. Pakkolunastuslaki on 1700 luvulta, ja viimeisessä tarkennuksessa Mauri Pekkarinen puolusti tätä mm. kaivoksen perustamisessa käytettyä "löytäjä saa pitää" lakia, eikä siihen tehty muutoksia.

Sähkölinjojen maapohjan haltuunotto on joskus ollut yleisen edun perusteella tarpeellinen, mutta ei se enää yksityisen edun hakemiseksi ole tarpeellista. Tuulivoiman rakentaminen ei ole yhteiskunnan edun mukaista, tappiot ovat suuremmat kuin hyödyt, ainoastaan poliittinen/ideologinen syöttötariffi/takuuhinta tekee tuulisähkön myynnin voitolliseksi yrittäjälle, veronmaksajien kustannuksella.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen Vastaus kommenttiin #16

Menee vähän ohi aiheen eli melun mutta Hannun kommentti on hyvä muistutus siitä, että haitat ei rajoitu vain myllyalueelle ja sen naapurustoon.

Kemiönsaarella, jos nykyisen voimala-alueen kaavoitus toteutuisi, jouduttaisiin rakentamaan uusi siirtolinja Saloon: 40 km avohakkuuta mm. Teijon kansallispuiston läpi jotta saataisiin saksalaisen pääomasijoittajan suunnittelemat 29 voimalaa verkkoon. Maksajana Fingrid, kärsijöinä maanomistajat ja kansallispuisto.

Kaavan käsittelyssä tätä ei kuulemma "voi ottaa huomioon" koska ei "ole kunnan toimivallassa eikä sen asia".

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #17

Asian ohi menee, mutta näitä tuulivoima asioita käsitellään oikeusasteissa niin kuin "piru raamattua", alkaa tuntumaan jo että perustuslaki olisi kirjoitettu pelkästään tuulivoimarakentamisen edistämiseksi, niin kevyesti lain tarkoitukset väännetään tuulivoima myönteiseksi ja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi tehdyksi pakko ratkaisuiksi. Vaikka kaikki ymmärtävät että raha ja ilman omaa riskiä tarjolla oleva valtion takuuhinta ovat määräävät tekijät, kaikki muut selitykset ovat tekosyitä. Sähkön tuotantoon tuulivoima on Suomen oloissa ilman kohtuuttoman suurta valtion subventiota tappiollista. Ilmastonsuojelu selitys on jo naurettavan tyhmä.

Vielä jos sähkölinjojen maapohjalle pitäisi maksaa käypä korvaus, niin ei yhtään "tuulivoimapuistoa" kukaan täysjärkinen alkaisi rakentamaan. Suunnitteluvaiheessa tulisivat haitat faktoina esille torppaamaan huuhaan. Suomessa valta on oligarkeilla heille kasautuneen huomattavan demokraattisen järjestelmän ulkopuolisen vallan vuoksi. Suuren omaisuutensa oligarkit ovat suoraan sanottuna varastaneet tavallisilta ihmisiltä. Tämän takia valtion yritystukia on lähes mahdotonta leikata, ahne ei saa koskaan tarpeeksi omaisuutta.
Jari Suominen vastaa Iltalehden kysymyksiin: "Te vakuutitte Satakunnan Kansan haastattelussa, että yhden euron tuki tuulivoimalle tuo kymmenen euroa tuloina takaisin yhteiskunnalle. Millaiseen laskelmaan tämä perustuu?"
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014040818197987_u...

Yhteiskunnan edun mukaista toimintaa tässä vakuutetaan tehtävän, valtion velka kasvaa ja kansa köyhtyy, samoin köyhtyy Suomen luonto.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #20

Tuulivoimalle on luotu ohituskaista yhteiskunnassa, se menee kaiken ohi, rahat otetaan kolminkertaisena sähkönkäyttäjiltä, suhteessa pienkäyttäjät maksavat eniten.

Onn älyvapaata vasemmiston kannalta tukea tuulivoimaa.

Pääomasijoittajat saavat tästä varman tuoton. Muulla sitten ei olisi niin väliä.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Olen miettinyt tehdäänkö tuulivoimaloidenkin (yksi mylly) suhteen samaa kuin louhimoilla, että "yksi pora" ja todella epä edullinen tilanne mm. kahvitauko, ruokatunti mittaus aikaa.

Tärkeä huomio ja mittausten vääristymä yksi ääni lähde, kun melu moninkertaistuu varmastikkin useasta tuulimyllystäkin.

Tasojen yksikkö on desibeli (dB), jonka asteikkoon logaritminen

3 dB lisäys tasossa tarkoittaa melun (energian)
kaksinkertaistumista

10 dB lisäys tasossa = melun 10 kertaistumista

20 dB 100 kertaistumista jne.

50 dB +50 dB = 53 dB

60 dB + 50 dB ~ 60 dB ns. 10 dB sääntö (huom. meluntorjunta)

2-3 dB muutos havaittavissa korvalla (juuri ja juuri)

10 dB muutos aistitaan melun kaksinkertaistumisena

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tuulivoimaloiden lukumäärä vaikuttaa meluun samoin niiden teho, mitä suuremmat tuulivoimalat ja mitä enemmän niitä on yhdessä ryppäässä, sitä pitemmät etäisyydet.

Pohjanmaalta tuskin enää löytyy asuttavaa paikkaa enää kohtapuolin, katso suositukset!? Mars Hillin tuulivoimalat ovat 1,5 MW:n GE tuulivoimaloita, Suomessa 2 - 3 kertaa suurempia. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mars_Hill_(Maine)

"Other researchers have recommended quieter wind turbine noise levels than MeDEP’s current 45 dBA. Dan Driscoll, a recognized acoustic professional with the NYDEC recommends 33 dBA in 2009. The Hayes McKenzie Group recommends 33 dBA in 2006 when the impulsive character is audible. Dr. Michael Nissenbaum of Fort Kent, Maine conducted an independent medical control study for residents living near the Mars Hill wind turbines, with a recommendation for a minimum separation distance of 7000 feet. This distance was found by the authors to correlate with wind turbine noise level versus distance measurements for noise levels in the mid- to high 30s (dBA) depending on number of wind turbines and other factors."
http://randacoustics.com/wind-turbine-sound/wind-t...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

"Valitettavasti tuulivoimalat eivät ole saasteeton energiantuottamistapa. Melusaaste on todellinen ongelma, muista ongelmista puhumattakaan. Lähiasukkaiden terveys ja koko omaisuus on vaarassa. On arvioitu 40 dB(A) tuulivoimamelun vastavan häiritsevyydeltään 70 dB(A) maantiemelua. Häiritsevyys riippuu kuitenkin tuulivoimaloiden lukumäärästä, mitä enemmän niin sen häiritsevämpää se on."

https://www.dropbox.com/s/uwauofoq3jj06c5/Huomautu...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kyllä tuulivoimaloiden melu moninkertaistuu mitä useampi on. Häiritsevää on tuulivoimaloiden välke myös. Meille näkyy n. 10 km päästä tuulivoimaloiden siivet ja illalla kyllä katse menee punaisiin valoihin, jotka vilkkuvat taivaan rannalta. Mikä häiriö asutukselle vieressä lisäksi valot ja välke.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset