arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Terveyspalvelut koko Suomeen

  • Pidetään koko Suomi asuttuna
    Pidetään koko Suomi asuttuna

Ikean perustaja Ingvar Kamprad testamenttasi puolet henkilökohtaisesta omaisuudestaan Norlantiin. Hän näki että Norlannilla on hyvät mahdollisuudet kehittää elinkeinotoimintaansa.

"Kamprads sista vilja: Utveckla Norrland https://www.hbl.fi/artikel/kamprads-sista-vilja-utveckla-norrland/ Ikea-grundarens handskrivna testamente över hans privata förmögenhet har nu offentliggjorts. Norrland ärver hälften. http://www.land.se/landkoll/halva-ingvar-kamprads-arv-gar-till-norrland/ – Ingvar Kamprad hade ett stort engagemang för en levande landsbygd. Att människor skulle kunna leva och verka i hela Sverige. Han såg att Norrlands landsbygd har särskilda problem, förklarar Lena Fritzén."

Pohjois-Ruotsia on tyhjennetty väestään, jo heti Uppsalan yläpuolella on valtavia asumattomia alueita. Viime aikoina on myös valtion laajamittainen aluevaltaus tuulivoimaloilla tehnyt suuria alueita asumiskelvottomiksi ihmisille ja eläimille. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kommunerna-vill-ha-kvar-vindkraftsv... Norlannin rooli on nähty sähköntuottajana eteläiselle Ruotsille. Valtion tuilla on tosin ylläpidetty hiihtokeskuksia ja muuta toimintaa turismille, kuten kalastusta ja retkeilyä.

Suomessa kaavaillaan kaivostoimintaa Pohjois-Suomeen.

"Active Metal Ore Mines and Current Projects" http://new.gtk.fi/export/sites/en/informationservices/maps/GTK_kaivokset... EDIT: Jos joku kuvittelee, että valtioiden valitsemaan toimintalinjaan voi vaikuttaa oikeusteitse valittamalla, erehtyy. Korkein hallinto-oikeus varoo muodostamasta ennakkotapausta valtion toiminnasta, ja siksi ei edes valituslupaa myönnetä! Katso linkki!

"Enligt Svea Hovrätt har vi fått avslag och har ej rätt att överklaga detta mål gällande prövningstillstånd. Med stöd av Rättegångsbalken kap. 54 §9, §10, §11 överklagar vi härmed detta avslag. Vi anser att i en rättsstat skall inte ett överklagande kunna avfärdas/avslås i en dom utan motiveringar och rättssäkert angivna domskäl med vägledande uppgifter från lagstiftningen. Just detta har skett i detta mål. Vi kräver, utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv och av respekt för de inblandade/drabbade, att domar skall motiveras. Detta för att Sverige skall kunna betecknas som en rättsstat. Vi hänvisar också till Internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter och Århuskonventionens – rätt till information från myndigheter, rätten till rättslig prövning. I HÖGSTA DOMSTOLENs allmänna information om överklagande och prövningstillstånd står det; Skäl för prövningstillstånd.... Huvudregeln är att Högsta domstolen bara ger prövningstillstånd om Högsta domstolens dom eller beslut kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge vägledning för hur tingsrätter och hovrätter ska bedöma liknande fall (prejudikatskäl). Vi åberopar ovanstående och överklagar utifrån rättssäkerhetsskäl, domen i MÅL nr M8532-17 i Svea Hovrätt. Med anledning av målets/ärendets många olika beskaffenheter samt för att få en rättslig vägledning i domslut, kräver vi även att målet omprövas beträffande rätten till prövningstillstånd och att frågan om den omotiverade domen utreds och besvaras och av rättssäkerhetsskäl fullföljs enligt lagstiftningen i RB kap 17, § 7, § 12. Forsnäs 2018-02-12 Christer Lidén 450910Forsnäs 184 880 40 Ramsele 0702676186 Ordförande för Föreningen LIVSKVALITET vid Fjällsjöälven"

https://vildavastra.se/snurrigt/wp-content/uploads/2018/02/Överklagan-till-HD.pdf

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset