arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Yleinen etu - julkisen vallan tehtävä

  • Taimenet nousivat ylös Lapinjokea, kuvassa Laxafors
    Taimenet nousivat ylös Lapinjokea, kuvassa Laxafors

Suomessa ympäristölainsäädäntö maakuntahallintoa uudistettaessa lähtee siitä, että julkinen valta hoitaa yleisen edun mukaisesti ympäristöön liittyviä asioita, kuten ympäristö- ja vesitalouslupien käsittely ja valvonta, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisen tehtävät sekä luonnonsuojelulain viranomaistehtävät.

On yleinen etu, että käytetään asiantuntemusta hyödyksi lupamenettelyn kaikissa vaiheissa.

Tiede antaa asiantuntemukselle sen auktoriteetin, toisaalta ihmisten toimeentulo ja yleinen etu vaati pitämään jokiuomat avoinna. Ns. kungsådran määritteli lainsäädäntöön, oliko vaelluskaloille pidettävä avoinna 1/3 osa uomasta tai 1/6 osa. Suomessa vielä 1734 vuodelta osittain voimassaoleva laki määrittelee mitkä joet tulisi pitää vaelluskaloille avoimena.

Kokonaisvaltaista näkemystä voidaan tarvittaessa ottaa huomioon asiantuntemuksen laajuutta korostamalla.

Mitä on sitten asiantuntemus? Fyysikko, filosofi Albert Einstein käytti sanontaa "nähdä metsää puilta", jolla hän lienee tarkoittanut sitä, että asiantuntijat ovat nähneet paljon yksityiskohtia, mutta kokonaisnäkemystä ei ole kellään. "I fully agree with you about the significance and educational value of methodology as well as history and philosophy of science. So many people today—and even professional scientists—seem to me like somebody who has seen thousands of trees but has never seen a forest. A knowledge of the historic and philosophical background gives that kind of independence from prejudices of his generation from which most scientists are suffering. This independence created by philosophical insight is—in my opinion—the mark of distinction between a mere artisan or specialist and a real seeker after truth. (Einstein to Thornton, 7 December 1944, EA 61-574)

https://plato.stanford.edu/entries/einstein-philscience/

Kun elämä kävi kovin hankalaksi menneillä vuosisadoilla Suomessa ja toimeentuloa uhattiin, kirjoitettiin kirje kuninkaalle tai keisarille, lähetettiin delegaatio viemään viestiä ylimmälle hallinnolle etc.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (14 kommenttia)

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

"Suomessa vielä 1734 vuodelta osittain voimassaoleva laki määrittelee mitkä joet tulisi pitää vaelluskaloille avoimena."

Kuninkaan vallan aikainen laki oli monessa suhteessa hyvä ja oikeudenmukainen.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Totta, tuo laki on ollut voimassa Ruotsin puolella ihan viime vuosikymmenille asti.

Moni turisti nykyään lähtee Ruotsin puolelle lohta kalastamaan.

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki

Pienenä puolustuksena vesivoimalle olisi ehkä se, että aikoinaan kun patoja rakennettiin, niin vesivoimalat olivat siihen aikaan melkoisia sähköntuottajia mutta tosin on nyt. Uomia voitaisiin vaikka hiljalleen alkaa avaamaan eikä sähköntuotanto välttämättä kärsisi ollenkaan, etenkin jos käytettäisiin voimaa jonka löytämisessä A. Einstein näytteli isoa osaa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Olet täysin oikeassa! Suomi nostettiin ja rakennettiin vesivoimalla, mutta kyllä nyt uusimalla turbiineja riittäisi vähäisempi vesimäärä ja ydinvoimaa nyt sitten joka puolelle, kun näyttäisi vihreillekin se nyt jo sopivan.

Koskien kunnostuksessa, jotta kalat pystyisivät nousemaan jälleen jokiin, olisi työtä tarjolla!

Pekka Iiskonmaki

Koko Suomi on maakunta ja isäntä puuttuu.

Pääministeri on hyvin rajoittunut. Raivoraitis lahkolainen.

Ei sellainen henkilö näe kokonaisuuksia valtiollisella tasolla.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Joo, kyllä on vedätettävissä diplomi-insinööri. Nuo valtio-oppia opiskelleet, poliittiset broilerit ovat hakoja siinä hommassa.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

"Suomessa ympäristölainsäädäntö maakuntahallintoa uudistettaessa lähtee siitä, että julkinen valta hoitaa yleisen edun mukaisesti ympäristöön liittyviä asioita".
Valitettavasti se ei ole toiminut ennenkään eikä tule nytkään toimimaan!

Nythän toiminnanharjoittaja lähtökohtaisesti vastaa siitä lupahakemuksessa esitettyjen asioiden riittävyydestä ja oikeellisuudesta. Sadat tapaukset osoittavat, että tiedot eivät ole riittäviä.

Laki edellyttää, että pyritään ehkäisemään räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista ja muusta käsittelystä aiheutuvia vahinkoja.
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015) on annettu kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) pohjalta ja se nimensä mukaisesti säätelee räjähteiden käytön valvontaa.

Jo vuosikymmenien ajan on ympäristöluvisssa puhuttu ympäristöriskienhallinnasta, mutta luvissa ei huomioida räjäytystoimintaa ja siihen liittyvää onnettomuusvaarallista toimintaa eikä räjähteisiin liittyvää 390/2005 lainsäädäntöä vaikka; Ympäristönsuojelulain (527/2014) 15 §:n mukaan toiminnanharjoittajan, jonka ympäristöluvan myöntää valtion lupaviranomainen on varauduttava ennalta toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi.

Näitä ei tehdä eikä huomioida, koska asutus murskaamoilla estää räjäytystoiminnan.
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005, 28 §) edellyttää toiminnanharjoittajalta sisäisen pelastussuunnitelman laadintaa. Sisäisessä pelastussuunnitelmassa tulee lain mukaan määritellä ne toimenpiteet, joilla torjutaan ennalta mahdolliseksi arvioidun onnettomuuden vaikutuksia, rajoitetaan seuraukset mahdollisimman vähäisiksi sekä varaudutaan onnettomuuden jälkien korjaamiseen ja ympäristön puhdistamiseen. Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015, 17 §) toteaa, että sisäinen pelastussuunnitelma tulee toimittaa Tukesille riittävän ajoissa ennen toiminnan aloittamista.

Ennaltavarautumisvelvollisuus
Luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi.

Ympäristönsuojelulain uudistuksen myötä ympäristönsuojelulakiin (YSL, 527/2014) kirjattiin ennaltavarautumisvelvollisuutta käsittelevä pykälä (15 §), joka edellyttää toiminnanharjoittajaa varautumaan onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin ja niiden seurausten rajoittamiseen ennakolta.

Toiminnanharjoittajan toiminnan turvallisuutta, riskien hallintaa ja ennaltavarautumista onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin käsitellään useassa laissa ja asetuksessa:
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)
Pelastuslaki (379/2011)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Lainsääsäädännöllä pyritään ehkäisemään onnettomuus- ja poikkeustilanteita sekä niiden haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia ennalta. Terveyden ja ympäristönsuojelu kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta on myös kemikaalilain (599/2013) tavoite.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Kiitos tarkoista huomioistasi, näihin asioihin liittyy aina se toimimattomuus, lainsäädännön osalta tai valvonnan osalta.

Luulen, lainsäädäntöneuvoksilla on puhtaat jauhot pussissa lakeja laadittaessa, mutta lakien noudattamisessa sitten lipsutaan jo.

Syntyy sellaisia konsulttitoimistoja, joiden tehtäväkuvan voisi luonnehtia lakien kiertämiseksi. Konsulteille voisi laittaa hilut kinttuihin samantien, niin rikollista toimintaa se on. Ja kukaan ei tartu toimeen.

Ympäristörikokset ovat olleet vaikea aihe Suomessa kenenkään puuttua, mutta ympäristörikokset eivät vanhene. Asioihin pitäisi saada otetta, nykyisin varmaankin moni puolirikollinen konsultti laskee olevansa turvallisesti eläkkeellä ennen kuin asioihin saadaan mitään parannusta.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ympäristörikoksia ei Suomessa tutkita eikä ymp.rikokset vanhene. Joten tilastoissa ei näy ympäristörikoksia juuri ollenkaan. Media on ainoa joka niitä saa joskus julkisuuteen. Rikosilmoitukset katoaa tutkimattomina eikä niitä kirjata poliisissa rikosilmoitus järjestelmään "Rikille".Tapauksessamme ASIOITA EI OLE KOSKAAN TUTKITTU! vaan palloteltu ja vastattu muuhun mistä tutkintapyyntö.

Seura lehden toimittajan kanssa kävimme ministeriössä tekemässä rikosilmoituksen josta juttuja Seura lehdessä – ei vastausta siihenkään rikosilmoitukseen vaikka toimittajakin joutui kivisateeseen pihassamme räjäytyksen aikana. Seura kuvasi vuosien mittaan miten toiminta on muuta kuin luvissa edellytetään.

Pihapiirimme tuhottiin lupa ehtojen vastaisesti 82-91 vuoden aikana ja viranomaisten ja poliisin piirileikki on jatkunut siitä saakka.

Saimme KRP:n tutkimaan asioita, mutta tutkija kertoi kuinka hänet estettiin saman tien tutkimasta asiaa. Tehtiin loppujen lopuksi paperit kuinka vain 3x olisi räjäytetty alueella 68 kiloa. Todellisuus oli satoja kertoja, eli 5 kertaa päivässä vuosia (9) ja räjähdemäärät olivat satoja/tuhansia kiloja joka arkipäivä. Tuomio tuli 3 kerrasta vain.

Vuodet vieri ja louhinta jatkui luvissa ei räjäytystoimintaa huomioitu, koska siitä on oma erityislainsäädäntö. Laki ei mahdollista asutuksen vuoksi kyseisen suuruisia räjäytyksiä suorittamaan. Oli vain montun porrastus kaltevuuteen 1:2, maisemointi ja kivikasat eivät saaneet aiheuttaa sortumavaaraa. Päätöksessä oli: “Kun näitä kaupungin hallituksen lupaehtoja noudatetaan, louhinnasta ei ole haittaa.” Todellisesti näillä ehdoilla ei pystytty louhimaan ja ne kaikki oli jo tuolloin rikottu..

Saimme yllättäin kirjeen päivätty 2.8.2012, että olisimme toimittaneet sähköpostitse tutkintapyynnön poliisille. Mitään tutkintapyyntöjä emme ole toimittaneet kyseisenä ajanjaksona, koska olemme tehneet vuosien mittaan toistuvasti rikosilmoituksia, mutta emme ole saaneet niihin edes vastauksia.

Komisario ei ole kuulustellut meitä vaan päätös tehtiin, että kunnanviranomaisilta saadun tiedon mukaan louhija on laittanut lupa hakemukset vireille ja kunta on kaavoittanut  maa-aineksen ottoon alueen. Joten mitään rikosta ei ole tapahtunut, mutta poliisi ei tutkinut asiaa, että kunta väärillä tiedoilla hakee kaavoitusta ja kaikki louhinta on todellisuudessa tapahtunut kymmeniä vuosia sitten.

Poliisikin voi antaa väärää tietoa! Komisariolla oli tämä tieto käytössä 2010 vuonna kaava-asiassa; 2010 vuonna Oulaisten kaupunki haki väärillä tiedoilla tuhottua louhimoa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maa-aineksen otto alueeksi.
 
   Näin kaupunki  tuo esille kaavahakemuksessaan: Häiriötekijät Alueella oleva vanha maa-ainestenottoalue on tällä hetkellä turvaton ja vaarallinen alue. Louhostoimintalupa on umpeutunut, mutta maa-ainesten otto alueelta jatkunee, mikäli louhosyrittäjä saa toiminnalle tarvittavan toimiluvan.

Poliisin mainitsema kaavoitus minkä kaupunki hyväksyi meni nurin KHO, ta myöten komisarion vastaus on perätön;
Louhijalla ei ole lupia toimintaan - louhijakin myöntää ei toimmalle lupaa - samoin meille myönteisestä KHO:n kaava päätöksestä käy esille; alueella ei ole lupaa toiminnalle-  KHO ei tehnyt kaupungille myönteistä päätöstä kaavasta, joten alue jätettiin ominpäin kaavattomaksi. Mistään ei käy esille, että louhimoa olisi haettu kaavan ulkopuolelle, vaan hakivat EO-alueeksi. Kun eivät saaneet EO-alueeksi (maa-aineksen otto), kaupunki omavaltaisesti vääristeli kaavan louhosalueen kaavattomaksi.

Rikostutkimukset makaa 2018 vuonna, taas vaikka rikoskomisario myönsi, ettei KHO jättänyt louhimoa kaavattomaksi.
Oulun hallinto-oikeuden ja KHO.n päätösten (13.11.2014/3562/1309/1/13) noudattamatta jättäminen. Oulaisten kaupungin viranomaiset ovat ryhtyneet kyseenalaistamaan ja arvioimaan lainvoimaisen tuomioistuinratkaisun perusteita uudelleen, soveltamaan päätöstä haluamallaan tavalla ja jättäneet sen täytäntöön panematta.

Kun ylin toimivaltainen tuomioistuin on antanut asiassa ratkaisunsa, kunnan viranomaisten velvollisuus on omalta osaltaan toimia siten, että päätös voidaan viipymättä panna täytäntöön. Muunlainen tilanne olisi oikeusvaltioperiaatteen vastainen ja kestämätön”. Tämän on todennut EOA ratkaisussaankin. http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2011/20111656  

Kuka tutkii kaava asian väärentämisen sitä nyt odottelemme. Kaupunki omavaltaisesti vääristeli kaavan louhosalueen kaavattomaksi. Viranomaiset ovat hankkiakseen itselle ja louhijalle hyötyä muuttaneet alueen kaavattomaksi.

Ympäri maan samanlaisia tapauksia OUlun puolesssa, Tampereella, Kotkassa ja Uudellamaalla ympäristörikoksia joita ei saada tutkinnan alle.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #13

Ympäristörikos on monissa tapauksissa ihan selvä, kestää kuitenkin aikansa, ennen kuin saadaan mitään selkeyttä näihin asioihin.

Nyt enemmänkin ymmärretään ja puolustellaan rikollista toimintaa, jollakin hyvällä teolla, jonka seurauksena on rikos tapahtunut? Tämä on nykytilanne.

Eli nähdään asioita välttämättömänä pahana ja tähän saumaan ovat konsultit iskeneet neuvoillaan. Rikosvastuu kuitenkin on aina luvan hakeneella toiminnanharjoittajalla. Tuskin näemme konsulttien osalta vastuunkantoa mistään. Konsulttien olemassaolo viranomaisten ja toiminnanharjoittajan välimaastossa on kuitenkin tämän rikollisuuden aiheuttanut.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Porin Peittookorven tuulipuiston melusaastetta paikallisten asukkaiden korvin kuultuna.
"Viherkasvillisuutta jää väliin tarpeeksi ääniä vaimentamaan", "tuulivoimalat maisemoidaan metsään", "ei puolta suurempi voimala tuota sen suurempaa melua kuin pienempi".. Peittoon kaava sai 2,5 MW:n Fuhrländer melumallilla luvat, ja rakennettiin 4,5 MW:n Gamesa turbiinit 145 m korkealla tornilla. Selitykset olivat naurettavia, ne meni valtuustolle täydestä. - Vain Porissa voi näin tehdä.

https://www.youtube.com/watch?v=a-wKRjOc8O8

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Vähän on liian hyvin muistissa vielä nuo myyntipuheet porilaisille; ei siitäkään mitään tule, että laitettaisiin hollantilaistyyppisiä tuulimyllyjä tuhkatiheään...

Täydestä meni kuin väärä raha.

Ei tuo nyt oikein jääkaapin hyrinältä kuulostanut tuolla videolla.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Aivan todella uskomatonta mielikuvitusta ympäristösaasteiden melu ym, selvitykset.

Viherkasvillisuus ja maisemointi näin se menee muillakin. Olen sanonut, että tätä ohjataan ylempien viranomaisten toimesta, koska on niin samanlaista ympäri maan.

Valtuustossa ne menee täydestä samoin oikeus asteissa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Joo, on täysin ylätaholta ohjattua toimintaa. Tässä yhteydessä on hyvä huomata, että näille korkeassa asemassa oleville päättäjille ja tuomareille lyödään vielä ikäänkuin varmistukseksi huippuyliopistosta tilattu tutkimus käteen, joka todistaa mainospuheet oikeutetuiksi.

Tällaiset puheet kiertävät maailmaa, että infraäänen täytyy olla ensin kuultavissa, jotta sillä voisi olla vaikutusta ihmisen terveyteen.

Viime keväältä on saksalainen tutkimus olemassa, joka sitten todistaa, että infraäänen ei tarvitse olla voimakasta, ollakseen haitallista ihmisille ja eläimille.

No sitten sanotaan, ettei yksi tutkimis vielä mitään muuta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset