arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Aerodynaamisia tuulivoimaloita rakentamaan

  • Credit: James Weaver/Havard University
    Credit: James Weaver/Havard University

Tuulivoimaloista lähtevää melua on voitu vähentää vuosien varrella liittyen sen mekaaniseen meluun. Kuitenkaan aerodynaamiseen meluun ei ole voitu vaikuttaa. Ongelmia on aiheutunut lähistön asukkaille tietyllä säällä ja kosteusolosuhteissa etc. 

Ongelmaa on pyritty kiertämään monella tavalla, ei ole mitattu oikeanlaisilla mittareilla yms. Kun on vihdoin päästy ongelmaan kiinni on ollut pakko myöntää kyseinen haitta. Haittaa ovat kärsineet vain osa ihmisistä, ehkäpä meluherkät ihmiset? Kaikkia ei voida yhdistää meluun tietenkään, ja muutenkaan melua ei tunnisteta vielä esim. sydän- ja verisuonisairauksien aiheuttajaksi. 

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/V/Presse/PI/2018/0218/180201_Schallprognose.html

 

Lärmschutz bei Windkraftanlagen wird verbessert – Umwelt- und Energiewendeministerium setzt neues Schallprognoseverfahren um. 

https://phys.org/news/2018-01-turbines-residents-problem.html Enemmän aerodynaamisia koneita rakentamaan, tutkijat käyttivät inspiraation lähteenä, niin epätodennäköiseltä kuin se kuulostaakin, valtamerta.

 

Using shark scales to design better drones, planes, and wind turbines

https://phys.org/news/2018-02-shark-scales-drones-planes-turbines.html

 

”A team of evolutionary biologists and engineers at Harvard University, in collaboration with colleagues from the University of South Carolina, have shed light on a decades-old mystery about sharkskin and, in the process, demonstrated a new, bioinspired structure that could improve the aerodynamic performance of planes, wind turbines, drones and cars.”
 

”Harvardin yliopiston evoluutiobiologien ja -insinöörien ryhmä on yhteistyössä South Carolina -yliopiston kollegoiden kanssa valaissut vuosikymmeniä vanhaa mystistä hainnahkaa ja esitteli prosessissa uutta, bioinspiroivaa rakennetta, joka voisi parantaa aerodynaamiikkaa lentokoneiden, tuuliturbiinien, dronien ja autojen suorituskyvyn osalta.”

 

http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/15/139/20170828

 

”Our findings not only open new avenues for improved aerodynamic design, but also provide new perspective on the role of the complex and potentially multifunctional morphology of shark denticles for increased swimming efficiency.”

 

”Tuloksemme eivät pelkästään avaa uusia mahdollisuuksia aerodynaamisen suunnittelun paranemiselle vaan tarjoavat myös uutta näkökulmaa haineristeiden monimutkaisen ja mahdollisesti monitoimisen muoto-opin roolista lisääntyvään uintitehokkuuteen.”

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Aerodynaamisuudella pyritään kitkan poistoon. Onko energiaa (sähkön tuotantoa) ilman kitkaa?
Viisaudessani haluan oppia lisää.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Joo, ne ovat nämä kaksi asiaa mitkä tuottavat tehoa tuulivoimaloissa, mahdollisimman suuri kitka ja aerodynamisuus. Nyt on matkimalla hain uintitehokkuutta lisätty siipien aerodynamisuutta. "The method used to extract power has a strong influence on this. In general, all turbines may be grouped as being either lift-based, or drag-based; the former being more efficient. The difference between these groups is the aerodynamic force that is used to extract the energy." https://en.wikipedia.org/wiki/Wind-turbine_aerodyn...

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

>..... Ongelmia on aiheutunut lähistön asukkaille tietyllä säällä ja kosteusolosuhteissa etc. .....

ooo

Mitähän samat ihmiset sanoisivat kun tuuli ulvoo puiden oksissa ja muutenkin luonnossa. Autot, junat ja muut aiheuttavat ilmavirrallaan melua myös

Kaupunkien tornitaloissa taitaa suhista niin, että vaikka tuulivoimala olisi vieressä, niin sen ääntä ei kuuluisi.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Luonnosta tulee myös infraääntä, johon ihminen on tottunut ja sopeutunut. Kosken pauhu on miellyttävää.

Tuulivoimalan meluun ei voi tottua!

"”Windmills are also a source of infrasound due to turbulent air flow past its blades and its rotating machinery, where it was found to be an annoyance to technicians working in close proximity to a large-scale wind farm 6.” http://pubs.sciepub.com/jephh/5/3/3/

”Tuulivoimalat ovat siis infraäänilähde, joka johtuu ilmavirran turbulenttisesta virtauksista siipien ohi ja sen pyörivästä koneistosta, jossa se oli työskenteleville teknikoille havaittavissa häiriöksi suuren mittakaavan tuulivoimala-alueen läheisyydessä 6.”

”Sleep disorders 10 were noted when exposed to infrasound of 6 and 16 Hz at 10 db. The effects of long-term exposure to infrasound were studied in 40 active Swiss Air Force pilots who were exposed to infrasound of 14 or 16 Hz at 125 db. Somatic and psychic functions were affected in the following ways: decrease in systolic blood pressure, increase in heart rate and blood pressure, impaired alertness and altered hearing threshold and time perception 11.”
”Unihäiriöitä 10 havaittiin, kun altistettiin infraäänelle 6 ja 16 Hz 10 dB:n voimakkuudelle. Pitkäaikainen altistuminen infraäänivyöhykkeelle tutkittiin 40 aktiivisella Sveitsin ilmavoimien lentäjällä, jotka olivat alttiina 14 tai 16 Hz: n infraäänelle 125 dB:n voimakkuudella. Somaattisia ja psyykkisiä toimintoja esiintyi seuraavilla tavoilla: systolisen verenpaineen lasku, sydämen lyöntitiheyden ja verenpaineen nousu, heikentynyt valppaisuus ja muuntuneet kuulokynnysarvot ja aikaherkkyys 11.”

”The findings of Gavreau 12 in the infrasonic range between 1 and 10 Hz are truly unnerving. They include lethal infrasonic pitch lies in the 7 Hz range; small amplitude increases affect human behavior in this pitch range; intellectual activity is first inhibited, blocked, and then destroyed; as the amplitude is increased, several disconcerting responses have been noted. These responses begin as neurological interferences; the action of the medulla is physiologically blocked, its autonomic functions cease. It is also to be noted that in World War II, Nazi engineers used infrasound to stir up hostilities of crowds gathered.”
”Gavreaun 12 tulokset infraäänisäteilyalueella välillä 1 ja 10 Hz ovat todella häiritseviä. Niihin kuuluvat tappava infraäänisäde, joka sijaitsee 7 Hz: n alueella; pienet amplitudiarvot vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen tällä äänenkorkeudella; henkinen aktiivisuus estetään, estetään ensin ja tuhotaan sitten; kun amplitudi on lisääntynyt, on havaittu useita häiritseviä reaktioita. Nämä vasteet alkavat neurologisina häiriöinä; Aivokuoren ja ytimen toiminta fysiologisesti estyy, sen autonomiset toiminnot lakkaavat. On myös huomattava, että toisen maailmansodan aikana natsi-insinöörit käyttivät infraääntä herättääkseen kerääntyvien väkijoukkojen vihamielisyyttä.”

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset