arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Annosteltuna infraääntä voidaan käyttää solujen fysikaalisena hoitomuotona

  • Fibrocyte -solut yleensä erittävät kollageenia ja toimivat sydämen rakenteellisen tuen aikaansaamiseksi
    Fibrocyte -solut yleensä erittävät kollageenia ja toimivat sydämen rakenteellisen tuen aikaansaamiseksi

Infraäänellä voidaan hoitaa solutasolla sairauksia ja ennältäehkäistä sydänfibroosia. Hoitotutkimusta on tehty rotilla, estävä vaikutus sydämen fibroblasteissa, ja se voi estää etenemistä sydänfibroosiin, joka johtaa yleensä sydämen pysähdykseen. 

Alle 90 dB:n infraäänen kevyellä annostuksella voidaan solutasolla kuntouttaa solun sidekudoksia, infraäänen fyysisellä resonanssilla. 

”In this study, we exposed the cultured rat cardiac fibroblasts to low decibel (4–20 Hz, 79.75–86.11 dB), and the biological outcome and the mechanisms involved were evaluated to give clues to novel strategies against cardiac fibrosis.” http://www.noiseandhealth.org/article.asp?issn=1463-1741;year=2017;volume=19;issue=88;spage=149;epage=153;aulast=Jin

”Tässä tutkimuksessa altistamme viljellyn rotan sydämen fibroblastit alhaiselle desibelin infra -äänelle (4-20 Hz, 79,75-86,11 dB), biologinen lopputulos ja mekanismit arvioitiin antamaan vihjeitä uusista strategioista sydän -fibroosia vastaan.”

 

”We speculated that infrasound below 90 dB at 4–20 Hz causes only light but not intense resonance of the cells. To the cell, light resonance can be as beneficial physical exercise, which might be inducing signaling changes. The current exposure is just a presupposed possible therapeutic dose, which needs further evaluation. This study gives clues regarding the protecting effects of infrasound at the current dose. In the future, infrasound treatment with more doses of infrasound is worthy of investigation.”

 

”Arvelimme, että alle 90 dB:n 4-20 Hz:n infraääni aiheuttaa vain kevyttä mutta ei voimakasta resonanssia soluissa. Kevyt resonanssi voi olla solulle hyödyllistä harjoitusta, joka voi aiheuttaa solussa signaloinnin muutoksia. Nykyinen altistuminen on vain ehdotus mahdollisesta terapeuttisesta annoksesta, joka vaatii lisäarviointia. Tämä tutkimus antaa vihjeitä infraäänen suojaavista vaikutuksista nykyisellä annoksella. Tulevaisuudessa infraääni -hoitoa, jossa on enemmän infraäänen annoksia, on syytä tutkia.”

EDIT: Tohtori Mariana Alves-Pereira Alan Jonesin haastatelussa, http://www.na-paw.org/Alves-Pereira-Jones.mp3

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Viime kuussa tuulivoimateollisuus teki julkilausuman asiasta infraääniin liittyen.

"20/6/2017
Government report on health impact from wind power finds no impact from infrasound – Ministry starts preparations for renewable energy subsidy scheme http://www.bergmann.fi/e/brief/health_impact_windp...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Suomessa tiedetään mitä tuulivoimaloiden ominaisuudet ihmisiin vaikuttavat, mutta viranomaiset eivät siihen puutu vaikka toimenpideraja ylittyy lähes jokaisessa rakennetussa "tuulivoimapuistossa" melkein jatkuvasti jos tuulee.

Karttaan piirretty meluraja pitäisi olla kuin peltipoliisi valvomassa ylinopeuksia, ei ylinopeutta ajeta ilman sanktiota peltipoliisin ohi. Mutta tuo melurajan ylittäminen aiheuttaa vain osaa ottavaa hymyilyä viranomaisissa eikä toimenpiteisiin ryhdytä.

"Hyvin matalataajuinen ja infraäänialueen melu voi aiheuttaa fysiologisia toimintavaurioita, vaikka sitä ei kuultaisi, silloin kun äänet esiintyvät voimakkaana värinänä ja painemuutoksina.

Tällöin vaikutukset eivät välity kuulon kautta, vaan resonaation kautta. Äänitason noustessa ihmisen kudoksissa yli 100 dB, voi muutaman Hz taajuuksilla esiintyä resonanssin aiheuttamana kudosvaurioita" (Jauhiainen&Vuorinen&Heinonen-Guzejev 2007, 36).

"Yleisesti ottaen matalataajuinen melu voi olla haitallista vain kun se kuullaan ja havaitaan. Tällöin melu on fysiologisia toimintoja häiritsevää eli se aiheuttaa unihäiriöitä, heikentää suoritus- ja työkykyä sekä voi vaikeuttaa sosiaalista kanssakäymistä.(Jauhiainen et all. 2007, 20.)"
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/1234567...

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.137...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tarkkaan annosteltuna, esim. 2 tuntia päivässä 3 päivänä peräkkäin, infraääniresonanssi on myös hoitokeino. Tutkimusta asian tiimoilta vielä tarvitaan. http://www.noiseandhealth.org/article.asp?issn=146...

Röntgen keksi röntgenkuvauksen, kiinalaiset ovat nyt keksimässä infraääniresonanssihoidon solujen toimintoja muokkaamaan.

Tohtori Alves-Pereira on tutkinut solujen muuttumista ja yhdistänyt infraäänen ja matalataajuisen melun näiden muutosten aiheuttajana. http://www.na-paw.org/Alves-Pereira-Jones.mp3

Saksalaisilta löytyy jo runsaasti lääketieteellistä tietämystä infraäänen vaikutuksesta. https://m.youtube.com/watch?v=-5va9M4pe-s&feature=...

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.137...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Tuulivoimaloiden meluja vähätellään lupamenettelyssä. Konsulttien kytkökset mahdollistaa tämän, ettei oikeita melu selvityksiä tehdä. Todellisuus on asiantuntijoillakin, että voimaloiden haitat aiheuttavat ”kohtuutonta rasitusta ja terveyshaittaa” asutukselle..

Kun tiedetään tuulivoimaloiden melu poikkeaa muusta ympäristömelusta. Voimaloiden melu voi sisältää pienitaajuista, impulssimaista, kapeakaistaista tai merkityksellisesti sykkivää ääntä, mikä lisää sen häiritsevyyttä. On muistettava lisäksi mitä sää olo suhteet aiheuttaa ääni ja äänenvoimakkuus vaihtelevat merkittävästi sääoloista riippuen melulle altistuvassa kohteessa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

https://m.youtube.com/watch?v=-5va9M4pe-s&feature=...

Vanhat luutuneet käsitykset kumotaan nyt oikein urakalla.

Saksassa on viimeisen vuoden aikana tullut useita vertaisarvioituja tutkimuksia, jotka kumoavat vanhakantaista käsitystä infraäänestä.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Lääkärin valvonnassa voi infraääntä käyttää hyödyllisesti, ilman valvontaa infraäänen tuottaja syyllisty väkivaltaiseen kotirauhan rikkomiseen vahingoittamisvälineellä, rangaistukseksi rikoslaissa säädetään vankeutta enintään kaksi vuotta.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Kyllä sädehoitokin on hoitokeino syövän hoidossa, sopivina annoksina.

Tanskalaisilla on nyt tulollaan infraäänitutkimusta, altistus infraäänelle mahdollisesti aiheuttaa syöpää.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Puuseppä tietää mitä haittaa tuulivoimalat tuo tullessaan. Pohjanmaan perinnemaisemia on raakasti mistään mitään välittämättä saanut viranomaisten hyväksynnällä tuhota tuulivoimaloilla.

"Kylän molemmin puolin on suunnitteilla kaksi laajaa tuulivoiman tuotantoaluetta, ja Isoniemeä huolettaa hieman niiden vaikutukset kaiutinsuunnitteluun. Tuulivoima tuottaa matajataajuista ääntä olosuhteista riippuen kauaksikin ja impulssimainen ääni voi sotkea myös kaiutinmittauksia", Harri Isoniemi sanoo.

https://www.keskipohjanmaa.fi/135859/korva-kertoo-...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

"Löytyykö sellaista lääkäriä, joka määräisi koko väestölle tuulivoimaloiden kaltaista äänivärähtelyterapiaa 24/7 annostuksen ollessa kontrolloimaton? Nyt yhä useampi altistuu yhden tai useamman tuulivoimalan tuottamille äänenpaineaalloille jatkuvasti. On muistettava, että matalataajuiset äänet kulkeutuvat kauas lähteestään ja vaikka annostus olisi pienikin, altistus on ympärivuorokautista. Mitkä ovat seuraukset? Missä turvallinen annostus ihmiskeholle on määritelty?"

https://www.ilkka.fi/mielipide/yleis%C3%B6lt%C3%A4...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Ilkka -lehdestä "Kantavatko paikalliset päättäjät vastuun, kun STM on useissa maakuntakaavojen lausunnoissaan suosittanut kahden kilometrin suojaetäisyyttä? Myös tautiluokitus ICD-10 tunnistaa infraäänen haitat koodilla T75.2 – ilman syytäkö?" https://www.ilkka.fi/mielipide/yleis%C3%B6lt%C3%A4...

Vastuu lankeaa tutkimukseen osallistuneille tahoille, viimekädessä hallitus vastaa kaikesta. http://www.bergmann.fi/e/brief/health_impact_windp...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

"Päätös voidaan purkaa, jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen."

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_hallintolaink...

http://santavuori.blogspot.fi/2016/10/kuka-suojele...
https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-0...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

"Ääniaaltojen vaikutuksia voidaan tarkastella myös kuntoutusalalla hyödynnettävän tiedon kautta." https://www.ilkka.fi/mielipide/yleis%C3%B6lt%C3%A4...

Näinhän se on, tuota toteamusta voi nyt sitten verrata hallituksen tiedonantoon.

Hallituksen esille tuomat argumentit tulevat kumotuksi järjestään kaikki.

Jokainen ymmärtää, miten hallituksen perustelut infraäänen osalta murenevat kun tiede on edennyt. https://m.youtube.com/watch?v=-5va9M4pe-s&feature=...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Sydänfibroosia tutkitaan myös Suomessa, Suomen Akatemia rahoittaa tutkimusta. "Sydänfibroosi aiheuttaa lisääntynyttä sydämen kammioiden jäykistymistä ja altistaa sydämen rytmihäiriöille. Tällä hetkellä ei ole käytössä terapioita sydänfibroosin estoon tai hoitoon. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa uusia sydänfibroosin säätelymekanismeja." http://webfocus.aka.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset