arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Infraääni vs. matalataajuinen melu

  • Kuvasta selviää syy miksi poliittinen keskustelu siirtyi pelkästään infraääniin
    Kuvasta selviää syy miksi poliittinen keskustelu siirtyi pelkästään infraääniin

Suomessa alettiin enenevässä määrin varoittaa infraäänen vaaroista kun oli tuulivoimamelusta kyse, koska tuulivoimaloiden koon kasvun myötä yhä suurempi osa melusta koostui infraäänen osalta ja matalataajuisesta melusta. Tämä toi myös mittaamisen vaikeuden, joka näkyy oheisesta kuvasta.

Toisin sanoen pelkästään mittaamalla infraääntä, ei voida osoittaa sen aiheuttavan vaaraa ihmiselle, kuten nyttemmin on valtakunnan tasolla todistettu ja aikaisemmin muissa maissa, kuten Saksassa viime vuonna.

 

”More importantly, though, it’s increasingly being recognized that low-frequency audible sound could very well be a key factor in widespread annoyance about wind farm noise. It’s important to not conflate infrasound and low-frequency sound; while the former is (always or mostly) imperceptible, the latter is clearly very audible in many situations, and indeed, is the dominant sound component of wind farm noise at moderate and larger distances.  It’s quite likely that much of the annoyance people report could be triggered by very low frequency, moderately audible noise, which can be more ear-catching (or perhaps even cause physiological reactions) when it contains one or more dominant tones or fluctuates rapidly.  Further, increasing evidence confirms neighbors’ reports that moderate but extremely bothersome low frequency noise can be more perceptible inside their homes than outside.  These elements are part of the reason that several of the papers here from relatively mainstream perspectives (and which consider infrasound a non- or minimal issue) recommend lower noise limits than the 45-50 dB standard commonly used in the US; you’ll see in these papers that 40 dBA is becoming a common recommendation. Most of the more cautionary acousticians tend to recommend 30-35dB; it’s striking to me that the gap between these two perspectives has narrowed considerably in the last year or so.” http://aeinews.org/archives/1711

 

 

”Vielä tärkeämpää on kuitenkin, että enenevässä määrin tunnustetaan, että matalataajuinen melu voi hyvin olla keskeinen tekijä tuulivoimamelun laajamittaisessa ärsytyksessä. On tärkeää, ettei sekoiteta infraääntä ja matalia taajuuksia; kun edellinen on (aina tai enimmäkseen) huomaamaton, jälkimmäinen on selvästi hyvin kuultavissa monissa tilanteissa, ja se on todellakin hallitseva äänikomponentti tuulivoimamelussa kohtuullisilla ja suuremmilla etäisyyksillä. On melko todennäköistä, että suuri osa ärsykkeistä, joita ihmiset raportoivat, voi laueta hyvin matalalla taajuudella, kohtalaisen kuultavalla melulla, joka voi olla huomiota kiinnittävää (tai jopa aiheuttaa fysiologisia reaktioita), kun se sisältää yhtä tai useampaa hallitsevaa sävyä tai vaihtelee nopeasti. Lisäksi todisteita vahvistaa naapurien raportit, että kohtalainen mutta erittäin häiritsevä matalataajuinen kohina voi olla enemmän havaittavaa kodeissa kuin ulkona. Nämä elementit ovat osa sitä syytä, että useat näistä suhteellisen keskeisistä näkökulmista (ja jotka pitävät infraääntä ongelmattomana tai minimaalisena ongelmana) suosittelevat useampia tutkimuksia, jotka suosittelevat alempia meluraja-arvoja kuin Yhdysvalloissa yleisesti on käytetty 45-50 dB standardia; näissä artikkeleissa näet, että 40 dBA on tulossa yleinen suositus. Useimmat enemmän varovaiset akustikot suosittelevat yleensä 30-35dB; minulle on selvää, että näiden kahden näkökulman välinen ero on kaventunut huomattavasti viime aikoina.”

EDIT: Englannissa parlamentaarinen selvitystyö jatkuu riippumattomassa työryhmässä, tavoitteena leikata tuet tuulivoimalta kokonaan ja saada turvavälit maalle rakennettaviin teollisuusluokan tuulivoimaloihin riittävän pitkiksi asutuksesta. https://www.heatonharris.com/news/wind-farm-campaigning

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Ei hallituksen hyväksymä "kattava ja puolueeton terveysselvitys" ollut miltään osalta kattava. Kinataan osatekijöistä eikä tunnusteta tosiasioita, - kokonaisvaikuttavuus on terveys- ja ympäristöhaitta.

Tutkimuksessa ei ole tehty riittävästi fysiologisia tutkimuksia siitä, miten infraäänet vaikuttavat kudoksiin niiden resonoidessa aaltoliikkeeseen, ja miten kudos pitkäaikaisen vaikutuksen ollessa kyseessä kykenee solutasolla toimimaan häiriöttömästi resonoivassa aaltoliikkeessä?

Vielä kun tutkimuksen on tehnyt taloudellisissa vaikeuksissa ja supistamis toimenpiteistä kärsinyt THL (terveyden ja hyvinvoinninlaitos) niin tutkimusten tulosohjausta voidaan pitää varmana.

Myös monet suomalaiset yliopistot ovat euro-ohjattuja nykyisenä supistusten aikakautena.
Tämä vaatii avoimen selonteon tutkimuksen suorittajista, niiden taloudellisesta tilanteesta, tutkimuksen rahoittajista ja kaikenlaisista riippuvuuksista tuulivoima/energiateollisuuteen.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Kai nuo tutkimukset vaativat rahoituksen järjestämistä, Suomesta sitä ei saa kuin Tuulivoimayhdistys ry:ltä. Maailmalla on jo tuulivoimaa tukevaa tutkimusta yllin kyllin. Nuokin mitä nyt tehtiin infraäänen osalta, on jo moneen kertaan tutkittu. Joku mainitsi niiden nyt olevan nyt riippumattomia tutkimuksia.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Tuosta sisätilojen matalataajuisista taajuuksista ollaan puhuttu aiemminkin. Siinä on kysymys paineaaltojen destruktiivisesta ja konstruktiivisesta interferenssistä.

Lyhyesti:

a. Ilmarakojen (mm. ikkunat) kautta sisätiloihin ja seinien kautta heijastuvien paineaaltojen vahvistuminen / vaimeneminen, -riippuen sisätilojen akustiikasta eli muodoista ja tilavuuksista.

b. Seinien vahvuuksista ja huonosti kiinnitetyistä suurista pinta-aloista (resonoivat erityisesti matalilla taajuuksilla).

Näistä dimensioista riippuen paineaaltojen vahvistuminen ja sen vaikutus ihmisiin on todennäköinen.

On hämmästyttävää, mikä on terveysviranomaisten kriteeristö?

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Kyllä, on puhuttu. Tutkimustakin aiheesta löytyy, ainakin Ruotsista ja Saksasta.

Ruotsalaiset ovat keskittyneet rakennusmateriaaleihin, puutalo on kivitaloa huonompi infraääntä vastaan, resonanssin takia. Ja ikkuna on se heikoin lenkki rakennuksissa.

Saksassa Wuppertalin yliopistossa Detlef Krahén johdolla on tutkittu infraäänen resonointia huoneessa, mielenkiintoisia tutkimuksia.

Kyllä tätä tietoa tännekin saadaan, ennen pitkään.

Yhdysvalloissa on nyt Falmouthin kaupungin kaksi tuulivoimalaa tuomittu oikeuden päätöksellä purettavaksi. Ovat aiheuttaneet 7 vuotta kärsimystä ihmisille sisätiloissa. Asia on nyt vasta saatu kuntoon molempien kaupungissa sijaitsevan tuulivoimalan osalta, purkuun molemmat. Kaupunki ei enää valita tuomiosta, vaan kärsii nahoissaan. Sijoittelun suhteen oli tehty ilmiselviä virheitä.

Asia leviää ihmisten tietoisuuteen, paljon vastaavia keissejä on muhimassa ja vielä tätäkin räikeimpiä.

Suomessa yhtälailla ei ole noudatettu sääntöjä sijoittelun suhteen. Toistaiseksi on katsottu läpi sormien, oikeuden tuomioita myöden. Ennen pitkää tapahtuu täälläkin muutos, kun tieto leviää kansan keskuuteen.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

"On hämmästyttävää, mikä on terveysviranomaisten kriteeristö?"

Saksassa tuohon puoleen on jo tartuttu.

”Werden technische Infraschallquellen gerade aus Windkraftanlagen nicht schnell und nachhaltig genug beseitigt, werden sich die Beschwerden der Bevölkerung zu einem gesundheitlichen Bumerang der Energiewende entwickeln. Eine neue Volkskrankheit mit Fallzahlen wie bei Diabetes und Krebs ist zu erwarten. Es ist höchste Zeit für die politisch Verantwortlichen, ihrer Schutzverpflichtung für Mensch und Natur gerecht zu werden und die aus präventivmedizinischer Sicht wichtigsten Maßnahmen einzuleiten: ein sofortiges Ausbaumoratorium für Windkraft, größere Mindestabstände zwischen Mensch und Windkraftanlagen, objektive Infraschall-Forschung auf dem Stand der Technik, moderne Messvorschriften in den entsprechenden DIN-Normen und strengere, an Schallphysik und -biologie ausgerichtete Schutzverordnungen.” https://www.deutscherarbeitgeberverband.de/aktuell...

”Ellei tuulivoimaloiden tekniset infraääni -lähteet ole poistuneet riittävän nopeasti ja tehokkaasti, väestön valitukset kehittävät terveydellisen bumerangin Energiewendeä kohtaan. Uusi laajalle levinnyt kansantauti, jossa lukuisia tapauksia kuten diabetesta ja syöpää voidaan odottaa. Poliittisten johtajien on korkea aika ottaa vastuu suojellakseen ihmistä ja luontoa ja esitellä tärkeimmät lääketieteellisesti ennaltaehkäisevät toimenpiteet: keskeyttää tuulivoiman välitön laajentaminen, pidempiä vähimmäisetäisyyksiä ihmisen ja tuulivoimalan väliin, objektiivista tekniikkaan liittyvää infraääni -tutkimusta, DIN-standardien saattamista ajan vaatimuksia vastaamaan ja tiukemmat turvamääräykset melun fysiikkaa ja biologiaa koskien.”

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset