arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Hallituksen Turun AMK:lla teettämä melututkimus

  • A memorial dedicated to victims of the massacre committed in the Italian village of Sant'Anna di Stazzema by Nazis. Max Rossi/R
    A memorial dedicated to victims of the massacre committed in the Italian village of Sant'Anna di Stazzema by Nazis. Max Rossi/R

Hallitukset pitävät pilkkanaan tavallisia kansalaisiaan. Julkaistut selvitykset kertovat, ettei mitään haittaa TUULIVOIMAMELUSTA AIHEUDU tuulivoimaloiden lähellä asuville asukkaille. Ja kuitenkin nimenomaan tavallisen kansalaisen käsitys asiasta on päinvastainen.

 

IILÄINEN IHMINEN 18.6.2017 23:43

[Tuosta tutkimuksesta en tiedä, mutta täällä Iissä kyllä meillä ainakin tuntuu tuo kumma "humina" ja se aiheuttaa unettomuutta ja stressiä. Mutta ei meiltä ainakaan mitään kysytty kun tuota tutkimusta tehtiin.]

http://www.kaleva.fi/juttutupa/tiede-ja-luonto/tuulivoiman-infraaanilla-ei-terveysvaikutuksia/5784253


 

”States and local governments can't control or research the full impacts of certain technologies coming in from the outside. Corporations are powerful in that they can design and sell products far and wide that aren't always healthy or approved by the people in their region. Noise is moving in on us without our consent and effort needs to be made to reduce impacts of population growth.” http://hr3384.blogspot.fi/2016/06/support-hr3384.html?m=1

 

 

”Valtiot ja paikallishallinto eivät voi valvoa tai tutkia ulkopuolelta tulleiden tiettyjen teknologioiden täyttä vaikutusta. Yritykset ovat voimakkaita siinä, että ne voivat suunnitella ja myydä laajalle alueelle tuotteita, jotka eivät aina ole terveellisiä tai että ihmiset olisivat hyväksyneet ne alueillaan. Melu on tunkeutumassa sisälle ilman lupaamme ja on ponnisteltava väestönkasvun vaikutusten vähentämiseksi.”

 

Human Health:
Noise is associated with several conditions and diseases. Even if it doesn't wake us up at night, it can still unknowingly increase heart rates and stress hormones (cortisol) during our sleep causing weight, heart, and other conditions (details in citations below).”

 

Ihmisten terveys:

Melu vaikuttaa kuntoon ja altistaa monenlaisille sairauksille. Vaikka se ei herätä yöllä, se voi silti tietämättämme lisätä sykettä ja stressihormoneja (kortisoli) unen aikana, aiheuttaen painonnousua, vaikuttaa sydämmen ja muuhun kuntoon (yksityiskohtiin viittaukset alla).”

 

Wildlife:
Anthropogenic noise fills up the sound spectrum on which animals communicate. It also distracts them from their routine of gathering food they need to survive. This reduces their ability to find mates and feed their babies. Less wildlife means less natural resources (free services) we depend on to survive. It's been found that traffic noise alone causes at least a 25% decrease in wildlife (citations below).”

 

Luonto:

Ihmisen aiheuttama melu täyttää äänispektrin sellaisilla äänillä, joilla eläimet kommunikoivat. Se häiritsee niitä niiden rutiininomaisen ruuan keräämisen suhteen selviytyäkseen. Tämä heikentää niiden kykyä löytää kumppania ja ruokkiakseen jälkeläisiään. Vähemmän luontoa merkitsee vähemmän luonnonvaroja (ilmaisia luontopalveluja), joista olemme riippuvaisia pysyäksemme hengissä. On havaittu, että liikenteen melu yksin aiheuttaa vähintään 25%:n laskun villieläimissä (lainaukset alla).”

 

Freedom:
We should not restrict our freedoms with more laws, however, it's when people abuse those freedoms that action must be taken. What about our freedom to not be disturbed inside of our homes and our freedom to be healthy? What about our freedom to enjoy our natural spaces which are hard to find even in national parks now? Noise, like other sources of pollution, crosses invisible lines into our homes, private property, and in some cases as a harmful or oppressive weapon. Noise goes against our natural rights laid out by Locke, Nozick, and Thomas Jefferson (citations below).”

 

Vapaus:

Meidän ei pitäisi rajoittaa vapauksia lisäämällä lakeja, mutta silloin kun ihmiset käyttävät väärin niitä vapauksiaan, on ryhdyttävä toimiin. Entä meidän vapautta olla tulematta häirityksi sisällä kodeissamme ja vapautemme pysyä terveenä? Entä meidän vapautta nauttia luonnon tilasta, jota on vaikea löytää edes kansallispuistoista nykyään? Melu, kuten muutkin saasteet, tunkeutuvat koteihimme, uhkaa yksityistä omaisuutta, ja joissakin tapauksissa toimii kuin haitallinen tai ahdistava ase. Melu on ristiriidassa luonnollisia oikeuksiamme kohtaan Locke, Nozickin, ja Thomas Jefferson mukaan (lainaukset alla).”

 

Social Justice/Civil Rights:
Noise is correlated with lower home values. Lower home values means less tax revenue and depressed neighborhoods. Less tax revenue means less essential services like education. Noise is externalized by the wealthy because the working class lives closer to industry and in denser neighborhoods (citations below).”

 

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus / kansalaisoikeudet:

Melu korreloi alemman kodin arvon kanssa. Alempi kodin arvo tarkoittaa vähemmän verotuloja ja taantuvia lähiöitä. Mitä vähemmän verotuloja sitä vähemmän keskeisiä palveluja kuten koulutusta. Melu on ulkoistettu varakkaammalta kansan osalta koska työväenluokka elää lähempänä teollisuutta ja tiheämmissä lähiöissä (lainaukset alla).”

 

The Economy:
Poor health and less sleep leads to aggravation and less worker productivity. Noise distracts us from learning and the mental process that grows better contributors of society. Noise mitigation can also create jobs (citations below).”

 

Talous:

Huono terveys ja univaje johtaa heikentymiseen ja vähentää työntekijöiden tuottavuutta. Melu häiritsee oppimista ja henkistä prosessia, joka kasvattaa yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. Meluntorjuntakeinot voivat myös luoda työpaikkoja (lainaukset alla).

 

Examples of issues that need to be addressed and can be mitigated (some easily):
-Automobile locking alerts & aggressive honking
-Lawn and garden equipment
-Garbage/sanitation & other industrial machines/vehicles
-Vehicle exhaust noise on all recreation and normal vehicles
-Amplified music systems
-Transport and shipping such as trains and trucks
-Airplane traffic, design, engines, and routes
-Education for gadgets used in public spaces

Do we want a rude culture thoughtlessly or just obliviously disturbing others with noise, or one that is happier and coexists? We choose the latter since we are entering a crowded world and must coexist.

Help make a difference!

1. Find your representative  http://www.house.gov/representatives/find/
2. Go to their website /contact link.
3. Also find your senator http://www.senate.gov/senators/contact/ 
4. Call or email them with your story. (H.R.3384 for representatives and S.3197 for senators).
Emailing through their online form is easy! You have no excuse. 
5. Use other social media to tweet them or spread the word. Just speak out in a respectful way for awareness.
6. Write corporations, leaders and other policy makers that are related to your situation 

To leaders: Please cosponsor H.R.3384 & S.3197 and speak out showing your support for a less rude, less aggravating, healthier, more sustainable future.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Saksassa päädytään pidempiin välimatkoihin tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä, lopultakin.

"After a sweeping victory in elections last month, a new coalition between German Chancellor Angela Merkel’s Christian Democrats (CDU) and the liberal Free Democrats (FDP) in North-Rhine Westphalia state plans to impose a distance rule for wind power that could kill off most new projects." http://www.rechargenews.com/wind/1284704/wind-dist...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Valta aiheuttaa aivovaurion, tutkimuksen mukaan. Ei siihen olisi välttämättä tarvittu tutkimusta kun seuraa vallanpitäjien edesottamuksia. Syöttötariffi, EU-integraation syventäminen, Kreikan laina, Uuvatit hallituksessa, väärin valittu puheenjohtaja, - presidentin mielestä?

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jofi.12...

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/...

Nyt THL tekee rahan puutteessa "tieteellisen tutkimuksen" ettei tuulivoimaloiden melu häiritse, ihan vaan poliitikkojen mielivallan pönkittämiseksi, kun kerran on sovittu ettei tuulivoimalat häiritse mitään, eikä ketään, hiljaisessa luonnossa. Ja vielä kun sitä tuulisähköä helsinkiläiset haluavat ostaa, - tuulisähkön myyjien mukaan.

Tutkimuksessa korostetaan lisätutkimusten tarvetta, - ei bisnestä haluta lopettaa yhteen tutkimukseen kun kerran on saatu hyvä hillotolppa pystyyn.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

En ota tuulivoimaan kantaa, mutta kysyisin oletko samalla ajamassa merkittävää muutosta näihin liittyisi ja siten mainitsemiisi asioihin:

-Automobile locking alerts & aggressive honking
-Lawn and garden equipment
-Garbage/sanitation & other industrial machines/vehicles
-Vehicle exhaust noise on all recreation and normal vehicles
-Amplified music systems
-Transport and shipping such as trains and trucks
-Airplane traffic, design, engines, and routes
-Education for gadgets used in public spaces

Ja jos, niin millaisia? Ja mikäli infraäänet ovat ongelma, niin pitäisikö niihin puuttua myös muualla?

http://www.tekniikkatalous.fi/ttpaiva/melututkija-...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Olen yleisemmin puhunut melusta. Tuota infraääntä on vaikeampi vaimentaa ja se etenee esteiden läpi. Saksalaisilla lienee tutkimusta tältä alueelta, Detlef Krahé, Wuppertalin yliopistosta ja Robert Koch -instituutti ym. ovat tuoneet viimeisintä tutkimusta ihmisten tietoisuuteen.

Vaikea noihin meluasioihin on ottaa kanttaa, muuta kuin olemme häviämässä taistelun melua vastaan.

Tuossa vielä osuva kommentti T%T - lehdestä. ["Jotta infraääni voisi aiheuttaa terveyshaittaa, pitää se ensin kuulla."
Yhtä järkevää kuin väittämä "Jotta gammasäteily voisi aiheuttaa terveyshaittaa, pitää se ensin nähdä." Jos suomalaisen tieteellisen tutkimuksen taso on tätä luokkaa, ei ihme, että meille nauretaan maailmalla. Mihin Tuuliwatin tutkija Hongisto perustaa yllä olevan väitteensä? No, toivottavasti se selviää, kun tutkimus ensin julkaistaan.]

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Artikkelissa oli linkki tutkimukseen:

https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/54/fe/5...

En ole kerennyt tutustua.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #5
Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #5

Pitkälti samaa infraääntä koskevaa informaatiota, mitä liikkuu näissä tuulivoimaloita käsittelevissä piireissä kansainvälisesti. Melkein sanasta sanaan kopioitu. http://www.gea.de/region+reutlingen/pfullingen+eni...

Saksassa infraääntä on tutkittu, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Infraääni kulkee äänen nopeudella, eli 344 m/s, kun ympäröivän ilman lämpötila on 20 °C lähellä maanpintaa. Nopeus voi kasvaa kahdesta syystä: kun lämpötila kasvaa, tai jos infraääniaallot ovat myötätuulen vaikutuksen alaisena.

Koska infraäänen aallonpituus on niin pitkä ja hitaasti vaimentuva, se voi matkata valtavia etäisyyksiä.
Linkki https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/1...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Voi vain kuvitella, minkälaisia mittausongelmia sitä saattaa tulla vastaan kun mitataan matalataajuista melua ja infraääntä.

Esim. amplitudimoduloitunutta matalataajuista tuulivoimamelua voitaneen vasta mitata 800 metrin jälkeen tuulivoimaloista.

Että infraäänimittauksissa äänenpaineet olivat jo alhaisella tasolla niinkin lähellä kuin 150 metrin päässä tuulivoimalasta, Hongiston ja muidenkin mittauksissa.

No mittaukset keskittyivät vain äänenpainetasoihin. Infraääniaalto muuttaa muotoaan kun se saapuu sisätiloihin, ihminen on tottunut luonnon tuottamiin infraääniin mutta tuulivoimamelu onkin ihmiselle luonnotonta ääntä, poikkeaa luonnon omista äänistä tai no muistuttaa yllättäen esim. sydämen sykettä?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset