arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Matalataajuinen melu lisääntyy tuulivoimaloiden kasvaessa!

  • ‘Health campaigners take windfarm battle global.’
    ‘Health campaigners take windfarm battle global.’

 

 Gesundheitliche Risiken von Windkraftanlagen durch Infraschall

http://www.pronaturraum.de/wp-content/uploads/2012/10/Plakat-Gesundheit_Seite-2.pdf

 

Terveysriskejä tuulivoimalasta lähtevästä infraäänestä

 

 Durch das Rotieren der Windkraftanlagen werden hörbare und nicht hörbare Geräusche verursacht.

 

 Tuulivoimalat aiheuttavat kuultavaa ja ei kuultavaa melua.

 

 An der Nabe der Windkraftanlagen können Geräusche mit einem Schalldruckpegel von 100‐120 dB(A) entstehen.

 

 Tuulivoimalan navasta voi syntyä 100-120 dB(A) äänenpainetason melua.

 

 Der aerodynamische Lärm, ein tiefer Ton, entsteht durch den Eintritt der Rotorblätter in die verschie‐ den Luftschichten und beim Vorbeiziehen am Mast. Dies geschieht 60x in der Minute bei einer Umdrehung von 20 U/pm .

 

 Aerodynaamista melua, matalalla taajuudella, aiheutuu kun roottorin siivet pyörivät eri

ilmakerrosten läpi ja maston ohi. Tämä tapahtuu 60x minuutissa kun kierrosluku on 20 kierrosta per minuutti.

 

 Beim Infraschall handelt es sich um nicht hörbare, tiefe Töne, die als Vibrationen oder einfach nur als Unwohlsein bemerkt werden. Er kann auch auf den menschlichen Körper wirken, ohne dass er  bewusst wahrgenommen wird.  

 

 Kun infraääni ei ole kuultavissa, matalataajuinen ääni koetaan tärinänä tai havaitaan vain epämukavuutena. Se voi myös vaikuttaa ihmiskehoon, ilman tietoisesti koettua vaikutusta.

 

 Dieser Infraschall kann bei einer Windkraftanlage mit einem Schalldruckpegel von 80 bis zu 120 dB(A) auftreten. Bei Windparks oder großen Windkraftanlagen kann der Schalldruckpegel zunehmen. Infraschallwellen können aufgrund ihrer Langwelligkeit, anders als hörbarer Schall, größere Schutzwälle und auch Häuser durchdringen.

 

 Yhden tuulivoimalan infraäänen äänenpaine esiintyy 80-120 dB (A) välillä. Usean tuulivoimalan tuulivoima-alueella tai suuren tuulivoimalan kyseessä ollen, voivat äänenpainetasot kasvaa. Infraäänet, johtuen niiden pitkästä aallosta, tunkeutuvat suurehkojen suojamuurien läpi ja myös koteihin.

 

 Da der menschliche Körper ein schwingfähiges System darstellt (s. RKI), können Schädigungen im menschlichen Körper hervorgerufen werden. Durch Beeinflussung des Körpers mit Infraschall kann es u.a. zu einer Stressreaktion mit Ausschüttung von Stresshormonen wie Noradrenalin und Cortison kommen. Dieser chronische Stress bewirkt u.a. Schlafstörungen, Veränderung der Hirnphysiologie mit Auswirkungen auf die Psyche. Weiterhin kann es zu einer Erhöhung des Blutdruckes und Erhöhung des Herzinfarktrisikos, Veränderung der Atemfrequenz, erhöhte Infektanfälligkeit und Verschlechte‐ rung des Sprachverständnisses kommen.

 

 Koska ihmiskeho on värähtelevä systeemi (k. Robert-Koch-Institut), siten voi ihmiskeholle aiheutua vahinkoa. Infraääni voi vaikuttaa elimistöön stressiä lisäävästi mm vapauttamalla stressihormooneja, kuten noradrenaliinia ja kortisolia. Tämä krooninen stressi aiheuttaa mm unihäiriöitä, muutoksia aivojen fysiologiaan ja psyykkeeseen. Lisäksi voi olla kohonnutta verenpainetta ja lisääntynyt sydänkohtauksen vaaraa, tulee muutoksia hengitystiheyteen, lisääntynyt alttius infektioille ja puheen ymmärtämisen heikkeneminen.

 

 Untersuchungen aus verschieden Ländern weisen alle auf mögliche gesundheitliche Schäden durch Wohnen in der Nähe (vor allem bis zu 2 km) von WKAs. Sie berichten über Schlafstörungen, Anspan‐ nungen, Konzentrationsstörungen und negative Emotionen. 

 

Tutkimukset eri maista kaikki pitävät mahdollisina terveyshaittojen aiheutumista tuulivoimaloiden lähellä asuville (erityisesti enintään 2 km päässä tuulivoimaloista). He raportoivat univaikeuksista, keskittymisen ongelmista ja negatiivisista tunteista.

 

 In Amerika hat die Ärztin N. Pierpont Familien untersucht, die in der Nähe von 1,5 bis 3MW Windkraft‐ anlagen lebten. Diese Familien hatten verschiedene gesundheitliche Probleme wie: Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Tinnitus, Schwindelgefühle, Übelkeit, Sehstörungen, Tachykardien, Reizbarkeit, Kon‐ zentrationsstörungen, Ängste, Unruhe, Aggressivität. Diese Symptome fasste sie unter der Krankheit Wind Turbine Syndrom (WTS) zusammen. Ihrer Meinung nach müsste der Abstand von Windkraftan‐ lagen zu Wohngebieten mindestens 2 km betragen.

 

 Amerikalainen lääkäri N. Pierpont on tutkinut perheitä, jotka elivät 1,5 - 3 MW tuulivoimaloiden

läheisyydessä. Näillä perheillä oli erilaisia terveysongelmia, kuten: unettomuutta,

päänsärkyä, tinnitusta, huimausta, pahoinvointia, näön hämärtymistä, sydämen tiheälyöntisyyttä, ärtyneisyyttä, keskittymisvaikeutta, pelkoja, levottomuutta, aggressiivisuutta. Nämä oireet ryhmiteltiin yhdeksi sairaudeksi Wind Turbine oireyhtymäksi (WTS). Heidän mukaansa etäisyys tuulivoimaloihin tulisi olla vähintään 2 km asuinalueilla.

 

Edit: Tutkijat kokivat samoja oireita niiden tuulivoimaloiden naapurien kanssa, jotka olivat valittaneet oireista, kun he asettuivat asumaan tähän taloon. 

http://www.acousticecology.org/wind/winddocs/health/Ambrose%20Rand_Bruce%20McPherson%20Infrasound%20and%20Low%20Frequency%20Noise%20Study.pdf

 

”Health effects

 

The investigators were surprised to experience the same adverse health symptoms described by neighbors living at this house and near other large industrial wind turbine sites.  

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Lukekaas mitä nämä "saatanan tunarit" suunnittelevat, "leikataan päästöjä 150 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, vuoden 1990 tasosta" - mitä tästä seuraisi?? ja vielä - "On tärkeää huolehtia myös siitä, että uusiutuvan energian tukijärjestelmiin ei synny katkoa."

"Pitkän aikavälin ratkaisujen tekeminen on luonnollisesti haastavaa, mutta huomioon on otettava ilmastotavoitteiden toteuttamisen kriittisyys sekä viime vuosien harppauksenomaisesti vauhdittunut kehitys uusiutuvan energian alalla. Koko sähkömarkkinoiden peruslähtökohdat ovat olennaisesti muuttuneet. Strategiaa tulisi jatkossa tarkistaa siten, että uudet teknologiat ovat vieläkin merkittävämmässä roolissa, sillä globaalilla tasolla investoidaan pääasiassa tuuli- ja aurinkosähköön. Energiaratkaisulla on välillisesti merkittävä vaikutus suomalaisiin teknologiavientimahdollisuuksiin, sillä jos uusiutuvien osuuteen ei panosteta kotimaassa, heikkenevät osaamisen ja viennin edistämisen mahdollisuudet vastaavasti."

"Näiden riskien pienentämiseksi tulisi harkita bioenergian ohella erityisesti aurinko- ja tuulivoimaa sekä maalämpöä koskevien tavoitteiden nopeaa päivittämistä kunnianhimoisemmalle tasolle."

"Strategiassa korostetaan, että kansalliset markkinat on perusteltua säilyttää kiinnostavina muun muassa tuulivoima- ja aurinkosähköhankkeiden kehittämiselle, joihin liittyvät investoinnit ovat maailmalla vahvassa kasvussa. On tärkeää huolehtia myös siitä, että uusiutuvan energian tukijärjestelmiin ei synny katkoa."

"Tuulivoiman osalta selonteossa todetaan, että alueidenkäytön suunnittelussa varaudutaan Suomen tuulivoimapotentiaalin laajamittaiseen hyödyntämiseen. Valiokunta tukee myös linjausta, jonka mukaan tuulivoimaloista aiheutuvien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi tuulivoimarakentaminen pyritään ensisijaisesti keskittämään suuriin yksiköihin ja riittävälle etäisyydelle pysyvästä asutuksesta. Valiokunta yhtyy myös selonteon näkemykseen, että tuulivoimarakentaminen tulee sovittaa ympäröivään maankäyttöön, ottaa haitalliset vaikutukset riittävästi huomioon ja varmistaa paikallinen hyväksyttävyys. Monissa muissa maissa paikallisten mahdollisuus osaltaan hyötyä tuulivoimasta on lisännyt rakentamisen hyväksyttävyyttä ja vastaavien keinojen käyttöön ottoa tulee selvittää meilläkin."

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/Y...

Ympäristövaliokunta esittää, että talousvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 14.3.2017
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja Satu Hassi (vihr)
varapuheenjohtaja Silvia Modig (vas)
jne...

Eriävä mielipide, Helsingissä 14.3.2017

"Suomen nykyiset päästösitoumukset vuosille 2030 ja 2050 eivät ole riittäviä Pariisin sopimuksen lämpötilatavoitteen saavuttamiseksi. Sitran (2016) mukaan Suomen pitäisi leikata päästöjä vuoden 1990 tasosta noin 60 prosenttia vuoteen 2030 ja 130—150 prosenttia vuoteen 2050 mennessä Pariisin sopimuksen täyttämiseksi."

.. esitämme,että talousvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Riitta Myller sd
Katja Taimela sd
Susanna Huovinen sd
Silvia Modig vas
Satu Hassi vihr

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Nyt ei pitäisi antaa tällaisten hätäilyjen mennä asioiden edelle!

Ihmisten terveyteen vaikuttavien asioiden selvittäminen vaatii lääketieteellisen koulutuksen saaneiden tutkijoiden ja akustikkojen yhteistyötä.

http://www.acousticecology.org/wind/winddocs/healt...

”Health effects

The investigators were surprised to experience the same adverse health symptoms described by neighbors living at this house and near other large industrial wind turbine sites. The onset of adverse health effects was swift, within twenty minutes, and persisted for some time after leaving the study area. The dBA and dBC levels and modulations did not correlate to the health effects experienced. However, the strength and modulation of the un-weighted and dBG-weighted levels increased indoors consistent with worsened health effects experienced indoors. The dB(G) weighted level appeared to be controlled by in-flow turbulence and exceeded physiological thresholds for response to low-frequency and infrasonic acoustic energy as theorized by Salt. The wind turbine tone at 22.9 Hz was not audible yet the modulated amplitudes regularly exceeded vestibular detection thresholds. The 22.9 Hz tone lies in the brain's "high Beta" wave range (associated with alert state, anxiety, and "fight or flight" stress reactions). The brain's frequency following response (FFR) could be involved in maintaining an alert state during sleeping hours, which could lead to health effects. Sleep was disturbed during the study when the wind turbine operated with hub height wind speeds above 10 m/s. It took about a week to recover from the adverse health effects experienced during the study, with lingering recurring nausea and vertigo for almost seven weeks for one of the investigators.

Further epidemiological and laboratory research needed

The research is more than just suggestive. Our experiencing of the adverse health effects reported by others confirms that industrial wind turbines can produce real discomfort and adverse health impacts. Further research could confirm that these ill effects are caused by pressure pulsations exceeding vestibular thresholds, unrelated to the audible frequency spectrum but are instead related to the response of the vestibular system to the low frequency noise emissions. The vestibular system appears to be stimulated by responding to these pressure pulsations rather than by motion or disease, especially at low ambient sound levels. Dysfunctions in the vestibular system can cause disequilibrium, nausea, vertigo, anxiety, and panic attacks, which have been reported near a number of industrial wind turbine facilities. The study emphasizes the need for epidemiological and laboratory research conducted by medical health professionals and acousticians working together who are concerned with public health and well-being. This study underscores the need for more effective and precautionary setback distances for industrial wind turbines. It is especially important to include a margin of safety sufficient to prevent inaudible low-frequency wind turbine noise from being detected by the human vestibular system.”

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

"Saamani tiedon mukaan Petri Välisuo Vaasan yliopistosta tekee melututkimusta Santavuoren voimaloiden alueella. Kuinka ollakaan Santavuoren voimalat ovat seisseet tai pyörineet tyhjäkäynnillä koko helmikuun aikana."

http://santavuori.blogspot.fi/2017/03/korvankaanto...

"Australian todaytonight esittämä raportti näyttää tuulivoiman myrkyllisyyden - järkyttävän ympäristökatastrofin, jota tuulivoima-ala ei halua kenenkään näkevän. Seuraavassa vapaa käännös ohjelman pääkohdista. Haastateltujen henkilöiden titteleitä tai nimiä ei ole lisätty, joten kannattaa katsoa ohjelma suomenkielisen tekstin lukemisen ohessa."

http://santavuori.blogspot.fi/2017/03/myrkyllinen-...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Pitäisikö ottaa 5 km suojaraja käyttöön välittömästi, ja jatkaa terveysvaikutusten tutkimista. http://aveollila1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/232817-...

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki

Täytyy sanoa, että huokaan monasti samalla lailla, "Voi teitä...".

Mielestäni näiden terveyshaittojen taakse saadaan pilotettua se tuurivoiman todellinen ongelma, ja se näkyy tuon linkin takaa:

http://www.fingrid.fi/fi/sahkomarkkinat/kulutus-ja...

En väheksy vähimmässäkään määrin tätä ihmisten terveydellä leikkimistä mutta kun se tehdään vielä varsin mitättömän energiantuotannon nimissä, niin se tuntuu enemmän kuin absurdilta.

Ai niin se tuurivoiman ongelma kyllä poistuu sitten akkujen myötä...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Onhan se näin. Toisaalta tällaista koneistoa vastaan pitää olla ketterä. Koskaan ei tiedä mistä se lumivyöry alkaa, se voi lähteä liikkeelle pienestä tärinästä.

Skotlantilainen rouva Christine Metcalfe teki valituksen YK:n ihmisoikeustuomioistuimeen Geneveen. Voitti jutun ja nyt Englannin parlamentti on joutunut sitoutumaan tiukemmin Århusin konventtiin. Sillä on ollut vaikutusta tuulivoimarakentamiseen, taitaa olla nyt kutakuinkin pysähdyksissä Englannissa. http://www.windsofjustice.org.uk/wp-content/upload...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

"Tuulivoiman tuotantolukema kertoo yhteislukeman niiltä laitoksilta, jotka toimittavat Fingridille reaaliaikamittaustietoa, täydennettynä arviolla muusta tuulivoimatuotannosta. Mittaukset kattavat valtaosan Suomen tuulivoimatuotannosta ja niiden osuus kokonaisarvosta kasvaa koko ajan."

Ihmetyttää tämä salamyhkäinen tuotannon arviointi, ja vielä enemmän ihmetyttää että se hyväksytään (osa arvioitu), minulla on etälukumittari talossa, vaikka en koskaan sellaista tilannut. Se asennettiin ja veloitettiin, kun se pitää olla kulutuksen seuraamista varten. Tuulivoimalaitos saa laskuttaa kolmen kuukauden pätkissä ilman reaaliaikaista tuotannon mittausta.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

KHO käyttää THL:ää asiantuntijana matalataajuus äänen vaikutuksesta terveyteen. Toistaiseksi yhteyttä tuulivoimaloiden ja asukkaiden kokemien, voimaloiden aiheuttamiksi epäiltyjen oireiden välillä ei ole havaittu.

”Julkisuudessa on loppuvuodesta 2016 ollut esillä infraäänten eli matalataajuuksisten, ihmiskorvin kuulemattomien äänten merkitys ihmisten ja eläinten terveydelle. Korkein hallinto-oikeus otti tähän asiaan kantaa muuna päätöksenä julkaistussa ratkaisussaan KHO 17.11.2016 T 4887. Korkein hallinto-oikeus viittasi pää- töksessään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosina 2015–2016 tehtyyn kyselytutkimukseen, jossa oli selvitetty yhdeksän toiminnassa olevan tuulivoima-alueen asukkaiden kokemia tuulivoimaloiden aiheuttaman melun tuottamia haittoja. Korkein hallinto-oikeus totesi, ettei tehdyissä tutkimuksissa ole tähän mennessä havaittu yhteyttä tuulivoimaloiden ja asukkaiden kokemien, voimaloiden aiheuttamiksi epäiltyjen oireiden välillä.” https://www.epressi.com/media/userfiles/27298/1489...

Edellä viitataan kyselytutkimukseen yhdeksältä toiminnassa olevalta tuulivoima-alueelta.

Falmouth:ssa Massachusetts:ssa USA:ssa on oikeuden päätös, jossa todetaan tuulivoimaloista lähteneen infraäänen aiheuttaneen korjaamatonta fysikaalista ja fysiologista harmia terveydelle. "Le «préjudice irréparable à la santé physique et psychologique" des infrasons d'éoliennes est maintenant prouvé http://www.epaw.org/victims.php?lang=fr&article=ns77

Falmouth, Mass.(USA) Judge Muse Decision to Shut Down Wind Turbines Causing Irreparable Harm
USA Falmouth, Massachusetts le juge Muse a pris la décison d'arrêter les éoliennes car elles causent un préjudice Irréparable à la santé humaine

That judgement is here:
http://waubrafoundation.org.au/resources/falmouth-...

Käyttäjän lassinpalsta kuva
Lauri Turpeinen

Olen yli 20 vuotta informoinut eri virastoja ministereitä myöten ihmisten myrkyttämisestä, missään ei mitään mielenkiintoa, ei sitten yhtään mitään.
Uutiskynnyksenkin ylittää vain ja ainoastaan liikennekuolemat ja sodassa kuolleet, se että saasteet, myrkyt ja vaikkapa tuulimyllyn äänet ym. aiheuttaa moninkertaiset, jopa kymmenkertaiset sairaudet ja kuolemat ei kiinnosta, varsinkin tutkimusta vieroksutaan ja sehän onkin ymmärrettävää koska ei ehkä osata tutkia niin että mieleinen lopputulos tulisi.
Yli 20 vuoden kokemuksella olen tullut siihen tulokseen että kun on hyvä kohde järjestellä muutamien ihmisten raha-asioita niin sairaudet ja ennenaikaiset kuolemat on lillukan varsia sen rinnalla.
Villieläimiä suojellaan mutta ei ihmisiä, lieneekö uskontoa vai mitä, joka tapauksessa olisi mentävä syvemmälle niihin periaatteisiin jotka aiheuttaa täydellisen välinpitämättömyyden viranomaisille ja päättäjille ihmisen terveyteen ja ennenaikaisiin kuolemiin.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tämä on hyvä kommentti, on syytä pohtia ja paneutua näihin asioihin syvemmin. Mitä tällaisten asioiden takaa löytyy.

KHO:n tuomari esitteli innoissaan kielteisiä päätöksiä, jotka liittyivät muuttolintujen muuttoreittiin ja arosuohaukkaan, joka oli estänyt tuulivoima-alueen kaavoituksen tuulivoimaloille.

Mutta tällaista Falmouthin tyyppistä ihmisiä koskevaa päätöstä ei ole mahdollista tehdä. Ihmisten terveydellä ei ole ikäänkuin merkitystä. Ennakkotapaus se Falmouthin tapaus on, mutta vienee vielä vuosia ennenkuin Suomeen saadaan vastaavaa ennakkotapausta.

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Koulutus sattumasähkön käyttäjiksi on alkanut.

http://yle.fi/uutiset/3-9510982

Se on sitten kivihiili, öljy ja maakaasu selvästi loppumassa, hiilidioksidilla kun ei ole juurikaan merkitystä ilmastohumpassa.

YLE:n jutussa oli ainakin semmoinen virhe sähkön siirtohinnoista, että itselläni yleissiirto (sama taksa niin yöllä kuin päivälläkin. En kerro siirtoyhtiön nimeä) tulee aina halvemmaksi, kun yösähkön kulutus on alle 17 000 kWh/a miltei riippumatta päiväkulutuksesta. Tuo raja jää ylittämättä melkein jokaisessa sähkölämmitteisessä omakotitalossa. Siirtofirmat hiukan kusettavat, jos myyvät yösiirtotuotetta omakotiasiakkailleen, jotka ostavat sähköenergiansa pörssiin sidottuna.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Kivihiiltä on ainakin 500 vuodeksi ja öljyä löydetään lisää koko ajan samoin maakaasua. No mutta öljyä ei pitäisi polttaa, on kai selvää.

Maaseudun Tulevaisuuden takasivulla on pieni ilmoitus, että Metsähallitus maksaa satasen kotkanpesästä. Kun ei vaan kukaan ilmoittelisi niistä.

Kotkanpesä on lähes ainoa asia, joka pysäyttää kaavoituksen tuulivoimaloita varten. Pikkasen ihmetytti kun ei ilmoitettu muuta kuin, että Metsähallitus tarvitsee tietoa kun poroille maakotkien aiheuttamista vahingoista maksetaan korvausta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset