arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Melu heikentää yhteisön toimintaedellytyksiä

 

”States and local governments can't control or research the full impacts of certain technologies coming in from the outside. Corporations are powerful in that they can design and sell products far and wide that aren't always healthy or approved by the people in their region. Noise is moving in on us without our consent and effort needs to be made to reduce impacts of population growth.” http://hr3384.blogspot.fi/2016/06/support-hr3384.html?m=1

 

”Valtiot ja paikallishallinto eivät voi valvoa tai tutkia ulkopuolelta tulleiden tiettyjen teknologioiden täyttä vaikutusta. Yritykset ovat voimakkaita siinä, että ne voivat suunnitella ja myydä laajalle alueelle tuotteita, jotka eivät aina ole terveellisiä tai että ihmiset olisivat hyväksyneet ne alueillaan. Melu on tunkeutumassa sisälle ilman lupaamme ja on ponnisteltava väestönkasvun vaikutusten vähentämiseksi.”

 

Human Health:
Noise is associated with several conditions and diseases. Even if it doesn't wake us up at night, it can still unknowingly increase heart rates and stress hormones (cortisol) during our sleep causing weight, heart, and other conditions (details in citations below).”

 

Ihmisten terveys:

Melu vaikuttaa kuntoon ja altistaa monenlaisille sairauksille. Vaikka se ei herätä yöllä, se voi silti tietämättämme lisätä sykettä ja stressihormoneja (kortisoli) unen aikana, aiheuttaen painonnousua, vaikuttaa sydämen ja muuhun kuntoon (yksityiskohtiin viittaukset alla).”

 

Wildlife:
Anthropogenic noise fills up the sound spectrum on which animals communicate. It also distracts them from their routine of gathering food they need to survive. This reduces their ability to find mates and feed their babies. Less wildlife means less natural resources (free services) we depend on to survive. It's been found that traffic noise alone causes at least a 25% decrease in wildlife (citations below).”

 

Luonto:

Ihmisen aiheuttama melu täyttää äänispektrin sellaisilla äänillä, joilla eläimet kommunikoivat. Se häiritsee niitä selviytymisessä niiden rutiininomaisen ruuan keräämisen suhteen. Tämä heikentää niiden kykyä löytää kumppania ja jälkeläisten ruokinnassa. Vähemmän luontoa merkitsee vähemmän luonnonvaroja (ilmaisia luontopalveluja), joista olemme riippuvaisia pysyäksemme hengissä. On havaittu, että liikenteen melu yksin aiheuttaa vähintään 25%:n laskun villieläinten suhteen(lainaukset alla).”

 

Freedom:
We should not restrict our freedoms with more laws, however, it's when people abuse those freedoms that action must be taken. What about our freedom to not be disturbed inside of our homes and our freedom to be healthy? What about our freedom to enjoy our natural spaces which are hard to find even in national parks now? Noise, like other sources of pollution, crosses invisible lines into our homes, private property, and in some cases as a harmful or oppressive weapon. Noise goes against our natural rights laid out by Locke, Nozick, and Thomas Jefferson (citations below).”

 

Vapaus:

Meidän ei pitäisi rajoittaa vapauksia lisäämällä lakeja, mutta silloin kun ihmiset käyttävät väärin niitä vapauksiaan, on ryhdyttävä toimiin. Entä meidän vapautta olla tulematta häirityksi sisällä kodeissamme ja vapautemme pysyä terveenä? Entä meidän vapautta nauttia luonnon tilasta, jota on vaikea löytää edes kansallispuistoista nykyään? Melu, kuten muutkin saasteet, tunkeutuvat koteihimme, uhkaa yksityistä omaisuutta, ja joissakin tapauksissa toimii kuin haitallinen tai ahdistava ase. Melu on ristiriidassa luonnollisia oikeuksiamme kohtaan Locken, Nozickin, ja Thomas Jeffersonin mukaan (lainaukset alla).”

 

Social Justice/Civil Rights:
Noise is correlated with lower home values. Lower home values means less tax revenue and depressed neighborhoods. Less tax revenue means less essential services like education. Noise is externalized by the wealthy because the working class lives closer to industry and in denser neighborhoods (citations below).”

 

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus / kansalaisoikeudet:

Melu korreloi alemman kodin arvon kanssa. Alempi kodin arvo tarkoittaa vähemmän verotuloja ja taantuvia lähiöitä. Mitä vähemmän verotuloja sitä vähemmän keskeisiä palveluja kuten koulutusta. Melu on ulkoistettu varakkaalta kansan osalta koska työväenluokka elää lähempänä teollisuutta ja tiheämmissä lähiöissä (lainaukset alla).”

 

The Economy:
Poor health and less sleep leads to aggravation and less worker productivity. Noise distracts us from learning and the mental process that grows better contributors of society. Noise mitigation can also create jobs (citations below).”

 

Talous:

Huono terveys ja univaje johtaa heikentymiseen ja vähentää työntekijöiden tuottavuutta. Melu häiritsee oppimista ja henkistä prosessia, joka kasvattaa yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. Meluntorjuntakeinot voivat myös luoda työpaikkoja (lainaukset alla).

 

Examples of issues that need to be addressed and can be mitigated (some easily):
-Automobile locking alerts & aggressive honking
-Lawn and garden equipment
-Garbage/sanitation & other industrial machines/vehicles
-Vehicle exhaust noise on all recreation and normal vehicles
-Amplified music systems
-Transport and shipping such as trains and trucks
-Airplane traffic, design, engines, and routes
-Education for gadgets used in public spaces

Do we want a rude culture thoughtlessly or just obliviously disturbing others with noise, or one that is happier and coexists? We choose the latter since we are entering a crowded world and must coexist.

Help make a difference!

1. Find your representative  http://www.house.gov/representatives/find/
2. Go to their website /contact link.
3. Also find your senator http://www.senate.gov/senators/contact/ 
4. Call or email them with your story. (H.R.3384 for representatives and S.3197 for senators).
Emailing through their online form is easy! You have no excuse. 
5. Use other social media to tweet them or spread the word. Just speak out in a respectful way for awareness.
6. Write corporations, leaders and other policy makers that are related to your situation 

To leaders: Please cosponsor H.R.3384 & S.3197 and speak out showing your support for a less rude, less aggravating, healthier, more sustainable future.
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Simo Salomaa

Ammutaan täydeltä laidalta "melua" vastaan. Eihän tämä ole sattumalta samalla sala-ammuntaa tuuligeneraattoreitakin kohti?...

Siteeraus: "Yritykset ovat voimakkaita siinä, että ne voivat suunnitella ja myydä laajalle alueelle tuotteita, jotka eivät aina ole terveellisiä". Onko siis yritysten tehtävänä myydä vain terveellisiä tuoteita? Jos on, niin mitä saadaan yleensä enää tuottaa ja myydä? Kaljan kuten kaiken alkoholin myynti loppuisi alkuunsa, samoin tupakan, rasvojen, sokerin... Sanoisin, että ei saa tuottaa EPÄterveellisiä tuotteita ja edelliset, kuten moni muu, karsiutuisivat markkinoilta vielä näilläkin kriteereillä.

Nähdäkseni aikuinen ihminen on riittävän kypsä joka suhteessa päättämään itse, käyttääkö ja kuluttaako muitakin kuin vain "terveellisiä" tuotteita. Lainaus: ..."Meidän ei pitäisi rajoittaa vapauksia lisäämällä lakeja..." aivan oikein ja piste.

Mikäli melu aiheuttaa "25%:n laskun villieläinten suhteen" olisivat kannat jo vähentyneet saman verran. Niin ovatkin, jopa rajusti enemmän kuten metsäkanalinnut Etelä-Suomessa, mutta ei taatusti melun takia! Väheneminen alkoi jo silloin, kun melu oli vain muuutamia prosentteja nykyisestä. Väheneminen alkoi varsinkin teerien suhteen, kun nk. kiikarikiväärit alkoivat olla taloudellisesti jokaisen vastuuttoman metsästäjän saatavilla, viimeistään 1960-luvulla.

Kaikkien metsäkanalintujen häviämisen suhteen oli seuraava naula arkussa ahneus puun hinnan noustua, oikeastaan jo 1950-luvulla Korean noususuhdanteen johdosta. Vankat ikimetsät, varsinkin metsopoikueiden lastentupa, hakkautettiin. Seuraava naula oli kaskeamisen loputtua jo muutenkin vähiin käyneiden koivujen systemaattinen myrkytys "vahinkopuuna".

Sitten seurasi kaikkien pellonreunojen myrkytys, salaojitus, rikki- ja typpisateet, soiden kuivatus, metsäniittyjen ja ahojen umpeen kasvu, laitumien väheneminen systemaattisen pientilojen hävittämisen johdosta (verrattavissa NL:n "perspektittömyys"-talouspolitiikkaan). JA vasta sen jälkeen tuli räjähdysmäinen liikenteen lisääntyminen. Sen melu on kuitenkin mitätön tekijä verrattuna linnun tuulilasia päin lentämiseen tai yliajamiseen tien vierestä jauhinkiviä noukittaessa. Muitakin tekijöitä on, kuten turkiseläinkasvattien tuomat supikoirat, minkit jne. Tämäkin on vain metsäkanalintujen osalta.

Mikäli melu taas aiheuttaa syntyvyyden vähenemistä ihmisillä, niin kansalaiskeräys Euroopassa ja äkkiä teitä ym. rakentamaan Afrikkaan ja Aasiaan. Mutta ei etelä-pohjois-suunnassa. Siinä olisi todella konkreettinen ympäristönsuojelutoimenpide.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tuulivoimala voi myös aiheuttaa syntyvyyden vähenemistä. Kts. linkki!

Kyllä Saksassa käydään keskustelua melun vaaroista ja Englannissa on nyt laki joka kieltää pystyttämään 150 metriä korkeaa tuulivoimalaa 3 km lähemmäksi asuntoa.

"Großbritannien: Beschluss im House of Lords in Ende 2011: Mindestabstand 150 bis 200 Meter, Höhe bis 3.000 m, MIndestabstand über 200 m – noch weiter – je nach Anlagenhöhe.”

http://www.wissenschaftsdebatte.de/?p=4749

[Windkraft, Schwangerschaft, Infraschall und Gynäkologie – könnte ein Sarkast fragen: “Wind oder Kind?”]

[Doch das kann sich ändern, wenn die Bürger merken, dass ihr Geld eine gigantische Umverteilungsmaschine in Schwung hält, die den Interessen von Investoren, Großgrundbesitzern, Kommunalpolitikern und Landesfürsten dient. Wer in diesen Tagen mit den Begünstigten spricht, hört wenig von Krise. Im Gegenteil: der vom Winde verwöhnten Branche geht es gerade besser als je zuvor. Der Windkraftlobby ist das Kunststück gelungen, sich als Opfer einer Reform darzustellen, die sie in Wahrheit verschont.] http://www.energie-mensch-natur.de/

Simo Salomaa

Tästä linkkisi "rahanjakelukoneistosta" sen verran, että en tunne yhtäkään suurtilanomistajaa, joilla olisi tuuligeneraattoreita pelloillaan. Eräällä vanhan aatelissuvun vesalla on kyllä muutaman tuhannen hehtaarin tilallaan esimerkillisen paljon käytössä uusiutuvaa energiaa, mutta vain puuhakkeella ja aurinkokennoilla tuotettua.
Tiedän vain pari maataloustuottajaa, joilla on oma, ehkä kuitenkin osakeomisteinen, tuuligeneraattori pellollaan. Heidän tilojensa kokonaispinta-ala on kuitenkin alle 200 ha, ei siis mitään suurtiloja, sillä vähemmällä ei nykyään juuri kannata viljantuotantoa harrastaa, kiitos EU:n maatalouspolitiikan. Suurtilallisella Keski-Euroopassa on 1000-100.000 ha.
Tuulisähkötuotanto yhtiötasolla pysyy markkinoilla vain sillä, että aina uuden, osakkeiden myynnillä rahoitetun (korko 2-2,5%) tuotantolaitoksen verkkoon syötetystä sähköstä maksetaan alkuun suhteellisen hyvin, joka tapauksessa enemmän kuin jo käytössä olevista tuuligeneraattorien sähköstä eli 8-9 centtiä/kWh. Samoin tariffit on porrastettu generaattorien tehon mukaan siten, että alle 200 kilowattisten sähköstä maksetaan enemmän. Voisi näin ollen jopa päätellä, että hallitusten tavoitteena on mahdollisimman suuri omavaraisuus energian suhteen, alkaen jo yksityisistä talouksista.Tämä onkin kriisitilanteessa vähintään yhtä tärkeää kuin joka kodin elintarvikkeiden varmuusvarastot.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset