arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Maksetut vs. riippumattomat tutkimukset koskien tuulivoimamelun terveyshaittoja

  • Melusta aiheutuu monenlaisia sairauksia
    Melusta aiheutuu monenlaisia sairauksia

Maksettujen tutkimusten kriittisestä analyysistä on kehkeytymässä synteesiä tuulivoimaloiden vakavasta haitasta lähellä asuvien ihmisten terveydelle.  http://www.aboutdevents.net/bruit%20eolienne.mp3

 

”This critical analysis of McCunney et al. cites references that confirm that reported AHE/IWT are consistent with well-known stress effects from persistent unwanted sound.[1],[5] Annoyance is an acknowledged health effect.[17‐19] A causal chain exists between strong annoyance and increased morbidity,[13] and chronically strong annoyance must be classified as a serious human health risk.[20]http://www.noiseandhealth.org/article.asp?issn=1463-1741;year=2016;volume=18;issue=85;spage=399;epage=402;aulast=McMurtry

 

”Tämä kriittinen analyysi McCunney et al.:ia koskien mainitsee viittauksista, jotka vahvistavat, että raportoidut vakavat terveydelliset vaikutukset teollisuusluokan tuulivoimaloita koskien ovat johdonmukaisia tunnettujen stressioireiden kanssa epämiellyttävistä äänistä johtuen. [1], [5] Häiritsevyydellä on tunnustettu olevan terveysvaikutuksia. [17-19] Syysuhteiden välillä on vahva linkki häiritsevyydestä ja lisääntyneestä sairastuvuudesta, [13] ja kroonisesti vahvaa harmia on pidettävä vakavana riskinä ihmisten terveydelle. [20]

 

http://www.aboutdevents.net/sante.html

Quelles sont les distances préconisées entre les éoliennes et les habitations :

Académie de médecine 1,5 km

Etudes Suisses, Canada, Etats-Unis, Australie, consensus de 1,5 à 2 km et certaines études recommandent 10 km.
Le Danemark arrête l’installation de nouvelles éoliennes terrestres à cause des risques sur la santé.”


 

Mitkä ovat suositellut etäisyydet tuulivoimaloiden ja asuntojen välillä:


 

Academy of Medicine 1,5 km

Sveitsiläiset tutkimukset, Kanadassa, Yhdysvalloissa, Australiassa, konsensus +1,5-2km ja jotkut tutkimukset suosittelevat 10 km.

Tanska on pysäyttänyt uusien maalle asennettavien tuulivoimaloiden pystytykset, koska on ilmennyt terveysriskejä.

 

Unkarissa ei enää 12. joulukuuta 2016 jälkeen saa 12 km säteellä asutuksesta pystyttää tuulivoimaloita, 40 km lähemmäksi puolustusvoimien tutkaa ei saa pystyttää ja vain maksimissaan 2 MW:n tuulivoimalat sallitaan ja korkeintaan 100 m korkuisina.

 

The Hungarian parliament passed a law on December 12 that bans wind turbines within a 12-kilometer radius of populated areas. The legislation will leave no area in Hungary where it will be possible to install new wind energy capacity. http://www.intellinews.com/hungarian-parliament-passes-bill-banning-new-wind-projects-112050/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tuulivoimaloiden terveyshaitta vaikutusten tutkimuksessa on tärkeää ettei tutkijoiden työtä ohjata millään poliittisella verukkeella mistään suunnasta. Tutkijat täytyy valita puolueettomalta maaperältä ilman mitään vahvoja ennakko asenteita, ja niin ettei mikään lobbari ryhmä pääse vaikuttamaan tulokseen miltään suunnalta.

Kun tutkimuksessa on saatu selville tuulivoimaloiden ominaisuudet kalibroiduilla mittareilla, sen jälkeen täytyy analyysin parissa työskentelevien perustella valintansa ja selittää, miksi on mitäkin tehty, jotta tutkimuksesta tulee perusteltu, uskottava ja mahdollisimman luotettava.

Tuulivoimaloiden tuotantodata pitää olla mittaustulosten rinnalla luettavissa, ja myös muiden tuulivoimala-alueiden tuotantodata on samalta ajalta esillä, niin ettei mitään huijaamista ole syytä epäillä.

Tähän asti tehdyt ns. melumittaukset ovat huijausta, kun infraäänet on jätetty pois mittaustuloksista, niin on ihan selvää ettei niiden korrelointia ihmisten valittamiin oireisiin voida edes tutkia.

http://muhoksentuulivoimakeskustelu.blogspot.fi/20...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Falmouth:in tuulivoimalat pitivät liian kovaa ääntä jo lähtökohtaisesti. Kts. linkki!

"The turbines have been a source of controversy since they were installed. Neighbors have complained about health effects from their operation and have tried a number of avenues to shut them down, while the town has warned of dire financial consequences if either turbine is deactivated. The town has spent hundreds of thousands of dollars in legal fees for outside attorneys to handle much of the related legal work; it has also lost revenue that was to come from the sale of electricity from the turbines."

https://plus.google.com/110428618913389869063/post...

Käyttäjän penttiwikstrom kuva
Pentti Vikström

Tuulivoimaloiden korvin kuultavan melun dB-rajat ja suojaetäisyydet on päätetty poliittisin perustein. Jos poliitikot haluavat aidosti edes vähentää tuulivoimapakolaisuutta, niin he

a) päättävät laskea korvin kuultavan melun dB-rajoja esim. 10dB , tai

b) päättävät suojaetäisyydeksi esim. 3km ja

c) päättävät rahoittaa monivuotisen puolueettoman tuulivoimaloiden häiriömallinnuksen laadinnan, joka huomioi ensivaiheessa myös hyvin matalat ja hyvin korkeat "äänet".

Toisessa vaiheessa mukaan otetaan muut tuulivoimaloiden haitalliset ominaisuudet luonnolle ja ihmisille, esim. STY:n tiedottajien usein esittämän tuulivoimaloiden näkyvyydestä johtuvan häiriön ja vihreiden huolen metsiemme hakkaamisesta.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Totta.

Ilmeisesti lähempänä Helsinkiä osataan arvostaa luontoa ja luonnon monimuotoisuutta.

Kts. linkki!

”Laajat yhtenäiset metsäalueet (MLY)”

”Tuulivoimalat aiheuttavat nimenomaisesti metsien pirstoutumista paitsi itse suurien voimalayksikköjen myös niiden huoltoon liittyvän tiestön ja voimalinjojen vuoksi. MLY- ja TV-alueet eivät voi olla päällekkäiset, koska MLY-merkinnälle asetettuja tavoitteita ei voida saavuttaa, mikäli alueelle sijoitetaan tuulivoimaa. Tuulivoimaloista ja niihin liittyvästä infrastruktuurista on todennäköisesti haittaa erityisesti joillekin laajoja metsäalueita vaativille lajeille, kuten metsolle.” http://www.tringa.fi/wp-content/uploads/2016/03/20...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

"Ilmeisesti lähempänä Helsinkiä osataan arvostaa luontoa ja luonnon monimuotoisuutta".Virkamiehet osaavat kyllä luontoasioita katsoa läpisormien tilanteen mukaan.
Linkistä päätellen osataan arvostaa luontoa, mutta
Helsingin puolessakin perustetaan murskaamoita asutuksen sekaan ja näin estetään rakentaminen ja kaavoitus. Valtavat murskaamot (konsulttien väärillä meluselvityksillä) saavat aloittaa toiminnan asutuksen keskellä Vantaalla ja muualla Helsingin seudulla vastoin lain edellyttämää kaavaa.Samoin jätetään huomioimatta laki räjähdystoiminnasta ja asutuksen sekaan tulee laiton räjäytystyömaa. Ympäristöterroria ei pidä sallia näin keskeisille alueille, joissa saasteet ja haitat tulevat lähiympäristön ja asukkaiden kärsittäviksi. Ihmisten asutuksiin tarkoitetut alueet tuhotaan Vantaan ympäristössäkin murskaamoiden lainvastaisilla toimilla.
Asukkaiden huoli kohdistuu melu-, pöly- räjäytystoimintaan ja hajuhaittoihin, asumisviihtyvyyteen, terveysvaikutuksiin, liikenneturvallisuuteen, virkistyskäyttöön, luontoarvojen häviämiseen, talousvesikaivoihin ja kiinteistön arvoon aiheutuviin haitallisiin vaikutuksiin.

Tietoisesti jätetään huomioimatta räjäytystoiminta vaikka laki edellyttäisi, murskaamon sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta mahdollisesti koskevat kaava määräykset.
Vaaraa aiheuttavaa toimintaa ei voida sijoittaa mielivaltaisesti.

Valtavat räjäytystyömaat saavat toimia ilman lain velvoitteita.
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 20 §:ssä ”Kaavan huomioon ottaminen vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus samoin kuin aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset.”
Vantaalla sijaitsevat pientalo-alueet ovat joutuneet räjäytyksien vuoksi menettämään perustuslain takaaman omaisuuden suojan.
mm. Räjähdys oli irrottanut takan seinästä ja muitakin talovaurioita on tullut. Savupiiput hajoaa, kaivot tuhoutuu ym. vaurioita. Vantaalla ja muualla olisi maata kaavoittaa rakentamiseen, mutta villi ja valvomaton murskaamotoiminta räjäytyksineen saa vallan joka paikassa. http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tass...

Kotkassa ja Oulun puolessa on myös valtavat talovauriot. Kontiolahti, Nurmijärvi ym. lukuisat muut uhrit. Meitä on satoja, joilta on koti särkynyt, savupiiput hajoavat, kaakelit irtoavat seinistä, takat irtoavat seinistä, kaivot kuivuvat, kivet lentävät pihoihin ym. Ihmiset elävät päivittäisessä hengenvaarassa ja omaisuus tuhotaan ja samat konsultit häärää kuin tuulivoimaloissakin.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Ilmeisesti murskaamotoimintaa katsotaan läpi sormien, tuulivoimapuolella terveyshaitat mitätöidään yliopistollisilla tutkimuksilla. Ilmastomuutokseen vedoten rahoitus ohjautuu pseudotutkimuksiin.

Tai pseudotutkimusten rahoittajana toimii tuulivoima-ala. Oletan, että murskaamotoiminnan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys hoidetaan samoilla periaatteilla, paikalliset asukkaat saavat kärsiä nahoissaan. Valittaminen ei kannata, koska koko ketju on rasvattu niin että valittaminen ei kannata, juristit kasvattavat tiliään ja aikaa kuluu.

Tähänkin yhteiskuntaan on pesiytynyt tällaista korruptiota, jota tuulivoima- yms. grynderit osaavat käyttää edukseen, ja vedotaan ilmastomuutokseen tai asuntopulaan.

Kyllähän näitä asioita olisi mahdollista laittaa kuntoon, pitää nostaa tällainen toiminta kaikkien nähtäville. Mikäli näin ei tehtäisi, korruptio leviäisi pian kattamaan laajalti yhteiskunnan eri sektoreita. Ilmastomuutoshihhulit ovat jo saaneet mellastaa omilla tutkimuksillaan, kun rahoitus on ohjautunut sinne, missä vaan mainitaan ilmastonmuutos -sana.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kyllä konsulttien riippumattomuus on täysin suoranaista mafiaa.Virkamies ketju jatkaa samaa suojelua. Onhan se ollut nähtävillä mm. Talvivaarassa mitä tutkimukset ovat Konsulttien riippumattomuus nousi puheenaiheeksi, kun Nelosen uutiset maanantaina kertoi Talvivaaran kaivoksen yva-arviointia vuonna 2005 tehneen Lapin Vesitutkimus Oy:n toimitusjohtajan Olli Salon olleen samalla Talvivaaran omistaja.

Tiedossa on ministeriöillä kyllä konsulttien toiminta mm. Ville Niinistöllä ja monella muulla taukoamatonta viestiä on mennyt. Luulen. että Niinistö tietää totuuden.
http://fi.luotettavuusakatemia.fi/uutiset.html?68 Ympäristöministeri Ville Niinistö kommentoi Neloselle, että ympäristösuojelulakia tarkistetaan tältä osin ja pitäisi luoda järjestelmä, jossa varmistetaan konsulttien riippumattomuus.

Näyttää siltä, että ministeriöt on miehitetty, että tämänkaltainen toiminta saa jatkua. Samassa uutisessa käy esille Ympäristöneuvos Koivulan lausunto; ”Millähän resursseilla me riippumattomuuksia selvittelisimme”, Koivula ihmettelee. ”Tuskin mistään lisäresursseja löytyy tähän puolueettomuuksien selvittämiseen.” ”Jos iso konsulttitoimisto tekee hakemusta, sitä voi olla kymmenen ihmistä tekemässä”, Koivula sanoo. On myös tavallista, että osa työstä teetetään alihankkijoilla. ”Se on hyvin hankala ketju alkaa selvittää, onko konsultti riippumaton”, Koivula pohtii.

Voin vastata kokemuksesta Koivulan kommenttiin, ettei ollenkaan vaikeaa ole selvittää “konsulttien riippumattomuutta”. Pelkkä paikalla käynti kertoo jo melun ja muiden haittojen näkemisen/kuulemisen mm. louhimot ovat täysin meluttomia konsulttien papereissa.

Sama Koivula ELY.tä on käynyt pihapiirissäämme 2000 luvulla ja tehnyt paperit kuinka louhintaa ei olisi koskaan tapahtunutkaan. Vaikka hän näki silmiensä edessä kaikki lupaehdot oli rikottu jo 1991 mennessä, mutta maisemointia ei aloitettu silloinkaan ja alue on edelleen tuhottuna asutuksen keskellä. Alueella on sama tilanne tänä päivänäkin sillä erolla, että puuta on kasvanut alueelle. Maisemointi on mahdoton toteuttaa, joten viranomaisten on tehtävä väärää paperia koko ajan ja piilouduttava niiden taakse. Näin kaupunki tuo esille "Häiriötekijät Alueella oleva vanha maa-ainestenottoalue on tällä hetkellä turvaton ja vaarallinen alue. Alue on niin pahasti tuhottu ja vaarallinen, kuten kaupunki tuo esille. Kivikasat ovat naapurien rajoja myöten pihapiirissä n. 5ha alueella ja koko alue on 8ha. Vesimonttu 20m syvä ja n. 2ha.
2000 vuonna tehtiin viranomaispäätöksellä 10 vuoden ”luvat”, joihin kopioitiin 80-luvun papereista kohtia, miten louhinta ja maisemointi tulee hoitaa. Päätös oli täysin laiton ja kaikkihan oli jo louhittu 1991 vuoteen mennessä! Pohjois-Pohjanmaan ympäristöviranomainen 2000 vuonna teki perättömät paperit. Hän tiesi virkamiehenä, että viranomaispäätöksenä (kiinteistöinsinööri) ei voi lupaa hyväksyä, vaan olisi pitänyt olla hallintovalitusmahdollisuus.

Tämä ELY.n virkamies Koivula 2000 –luvulla kirjasi papereihin, että maamassat pitää kasata ja alueelle tulee monttu, johon ei saa päästää vettä ennen kuin pohja on tiivistetty. 2 ha ja 20m syvä vesimonttu oli ollut louhittuna jo 1991 vuoteen mennessä. Öljyjä ei saanut päästää maahan, eivätkä kivikasat saisi aiheuttaa sortumaa, ja monttu pitää porrastaa 1:2. Eli jo tapahtuneet asiat eivät saisi tapahtua hänen mukaansa, eikä ympäristöviranomaisen mukaan louhimoa ollut ennestään olemassa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Kyllähän virkamiehet ja ns. konsultit näkevät ja ymmärtävät miten on toimittu aikaisemmin.

Mutta puuttumalla jälkikäteen tällaisiin rikoksiin vaatisi ylimääräistä ponnistusta, mitä taas näiltä edellä mainitulta ei löydy. He suojelevat myös itseään.

Monet näistä ympäristörikoksista eivät vanhene. Mutta kun aletaan hakemaan päätöksentekijöitä, papereita ei ole olemassa tai sitten asia on kätketty sopivin sanamuodoin. Puhutaan esim. kallioleikkauksista kun on räjäytetty pato yms. Päätös on syntynyt silloisessa KTM:ssä ja ministerin tai kanslerin allekirjoituksella asia on vain hoidettu nätisti eteenpäin. Silloin oli myös saatava Suomi jaloilleen, raskaiden sotavuosien jälkeen.

Toisin sanoen luotiin maan tapa toimia.

No nyt ovat eri konstit käytössä vedotaan ilmastomuutokseen tai asuntopulaan, kun halutaan pukea ympäristörikoksia hyväksyttävään asuun.

Jokainen tietää miten vaarallista melu on ihmisille ja eläimille. Ei tarvitse luulla, että viemällä tuulivoimalat kauas merelle, asia olisi sillä hoidettu. Merinisäkkäätkään eivät pidä melusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset