arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Tuulivoimamelua tutkitaan

On tietenkin hyvä asia, että tuulivoiman ympäristö- ja terveyshaitat tutkitaan vihdoinkin puolueettomasti.

 

Tuulivoimamelu on enemmän ongelma sisätiloissa, näin ovat akustiikkaan perehtyneet asiantuntijat todenneet. Terveyshaittoja ihmisille tulee kun he ovat pitkällään, vaakatasossa, toisin sanoen lepäämässä tai nukkumassa. Joten pysty asennossa oleminen ei aiheuta samanlaista häiritsevyyden tunnetta tuulivoimamelusta kuin vaakatasossa oleminen.

Ulkona tuulivoimamelu häiritsee jonkin verran useammin, mutta terveysvaikutusten kannalta olennaista on melun häiritsevyys sisällä ja unen häiriintyminen.”

 

Toinen asiakokonaisuus on melumittaukseen erikoistuneet konsultit, jotka ammattikuntana tekevät työtä samaan aikaan sekä julkiselle hallinnolle että meluhaittoja aiheuttavalle teollisuudelle alihankintana.

 

Pelkästään infraääniin ei tutkimusta kannata rajata. ”Anu Turusen mukaan tiedeyhteisön nykykäsityksen mukaan on epätodennäköistä, että infraäänellä olisi vaikutuksia terveyteen tai hyvinvointiin niillä äänenpainetasoilla, joita esiintyy tuulivoimaloiden ympäristössä. Infraääniä voi kuulla myös ihmiskorvalla, mikäli äänenpainetaso on riittävän suuri.”

 

Englannissa on nyt päästy jo ehdotusvaiheeseen, millä tavalla melua mitataan. ”Institute of Acoustics (IOA)on julkaissut suositellun tavan mitata ja luokittaa amplitudimodulaatiota (AM) koskien tuulivoimalan melua.” http://www.ioa.org.uk/news/ioa-publishes-am-measurement-guide

 

http://www.masenv.co.uk/docs/Internoise_2016_Sarah_Large_MAS_Environmental.pdf

 

”Whilst wind farm noise and specifically AM are a significant source of complaints, relying on complaints alone cannot fully describe the extent of the problem (4). The WHO estimate that only 15-25% of people identified as highly annoyed by noise will complain (5). The character of AM within wind farm noise adds to its annoyance (6). In the UK most of those working for and with the wind industry appear to have recognised the issue of AM and accept it is in need of control, but how is still a matter of debate.”

 

http://pub.dega-akustik.de/IN2016/data/inter-noise-2016-toc.pdf

 

http://pub.dega-akustik.de/IN2016/data/articles/000334.pdf

 

 

Mielenkiintoista on myös havaita, mihin tuloksiin päädytään esim. Tanskassa, kun siellä kuten monessa muussakin maassa on nyt käynnistetty hallitusten toimesta tutkimusprojekteja, joissa selvitetään tuulivoimalan meluhaittoja ihmisille.

 

Vaikka melun negatiivisia vaikutuksia ihmisen terveyteen on tutkittu paljon, tutkimusta tuulivoimalan melun haitallisista terveysvaikutuksista on vielä vähän olemassa. Tähän tilanteeseen on nyt tulossa parannusta. ”SIGNIFICANCE AND DISSEMINATION Exposure to wind turbine noise is suspected of affecting health and concern for this is increasing among people living close to wind turbines. However, very limited scientific data exists on effect of noise from wind turbines and risk for cardiovascular disease or other major diseases. This study will therefore be among the first contributing to answer the question of whether noise from wind turbines affects the risk of a major disease and has the potential to contribute in providing guidance on regulations for human habitation close to wind turbines. Results will be published in international peer-reviewed journals and presented to the general population through national media and popular science articles.”

 

Akustiikka-alan tutkijalla lienee kuitenkin ollut mahdollisuus tutustua tohtori Neil Kelleyn tutkimuksiin 1980-luvulta. NASAn tilaamissa tutkimuksissa on teollisuusluokan tuulivoimalan aiheuttaman aerodynaamisen melun terveyshaitoista tehty selkoa riittävällä tarkkuudella, jotta jokainen alan asiantuntija, niin Suomessa kuin muuallakin, on kyllä ollut jossain määrin tietoinen teollisuusluokan tuulivoimalan melun aiheuttamista riskeistä!?

 

”The number and size of wind turbines has increased markedly during the last decades. Although research has consistently found that traffic noise increases the risk for cardiovascular disease (1-4), potential effects of wind turbine noise on risk for cardiovascular disease are virtually unexplored.” http://www.ft.dk/samling/20131/aktstykke/aktstk.70/pgf/16/spm/4/svar/1112805/1335739.pdf

 

 

”Tuulivoimaloiden lukumäärä ja koko ovat kasvaneet selvästi viime vuosikymmeninä. Vaikka tutkimus on johdonmukaisesti havainnut, että liikenteen melu lisää riskiä sydän-ja verisuonitautien sairastumiseen (1-4), tuulivoimalan melun osalta aiheutuvat riskit sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ovat lähes tutkimatta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset