arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

KHO:n päätös: Luvian tuulivoimakaava ei täytä YM:n suositusohjeita

  • Tuulivoimala on ylivoimaisesti suurin syypää lepakoiden kuolemiin kaikkialla maailmassa
    Tuulivoimala on ylivoimaisesti suurin syypää lepakoiden kuolemiin kaikkialla maailmassa

KHO antoi hyväksynnän virheellisen melumallinnuksen käytölle? ”Ja nyt Luvian päätöksessä virheelliset melutasot meni läpi ja valheellinen melumallinnus hyväksyttiin ja KHO työnsi vastuun takaisin Luvialle ja rakennuslupamenettelyyn, vaikka tiedossa oli että kaavan vastaiset rakennusluvat ovat odottamassa KHO:n päätöstä.”

 

KHO hyväksyi tehdyt selvitykset muiden kuin melutasojen osalta.

 

”Korkein hallinto-oikeus ei noudattanut selvittämisvelvollisuutta mm. mahdollisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta melumallinnukseen...”

 

http://ls24.fi/artikkelit/tuulipuistokaava-herattaa-keskustelua

 

”Luvian kaavassa KHO päätti, että rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei tuulivoimalasta saa aiheutua ympäristöministeriön suositusohjearvot ylittävää melua lähiasutukselle,–-Sauvossa nimenomaan kiellettiin rakennuslupamenettelyyn ratkaistavaksi siirtäminen, Luvialla se kehotetttiin tekemään? Muu päätös 3849/2016.” http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1473834508554.html

 

”Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.”

 

”Suosituksen mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamissa ja virkistysalueilla melutaso ei saisi ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 45 dB eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 40 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamien ulkopuolella, leirintäalueilla ja luonnonsuojelualueilla melutaso ei saisi ylittää päiväohjearvoa 40 dB eikä yöohjearvoa 35 dB.”

EDIT: On olemassa pyrkimystä ymmärtää matalataajuista melua, ehditäänkö saada tietoa ajoissa. 

Infraschall - die unterschätzte Gefahr!

Infraääni - aliarvioitu vaara!

 

http://www.ulrich-richter.de/fakten/gesundheit/infraschall/

 

Windkraftanlagen erzeugen permanent Infraschall!

Lange Zeit wurde Infraschall als Gefahr nicht weiter beachtet, da dieser unterhalb der Hörschwelle liegt. Moderne Untersuchungen, neue Forschungsansätze und letztlich viele Einzelberichte von praktizierenden Ärzten führten zu einer veränderten Interpretation des Themas Infraschall. Zunehmend sprechen immer mehr Ärzte und Wissenschaftler von einer ganz realen Gefährdung der Menschen durch Infraschall von Windkraftanlagen. Zahlreiche Studien und Berichte lassen keinen anderen Schluss zu als die Notwendigkeit einer Erhöhung des Mindestabstands von Windkraftanlagen zu Siedlungen und dauerhaft genutzten Wohnraum.

Die Behauptung, dass es sich möglicherweise nur um Einbildung (Nocebo-Effekt) der Betroffenen handeln könne, wie dies oft von Windkraft-Befürwortern und der Windkraft-Lobby gemutmaßt wird, lässt sich wissenschaftlich nicht halten.”

 

”Tuulivoimalat tuottavat pysyvästi infraääntä!

Pitkään ei pidetty infraäätä uhkana, koska se on alle kuulokynnyksen. Nykyaikaiset tutkimukset, uudet tutkimuksen lähestymistavat ja lopulta monet empiiriset lääkärien raportit ovat johtaneet muutokseen infraäänien tulkinnassa. Puhutaan enemmän ja enemmän lääkäreiden ja tutkijoiden keskuudessa, että tuulivoimaloiden infraääni on ihmisille todellinen uhka. Lukuisat tutkimukset ja raportit eivät jätä mitään muuta mahdollisuutta kuin tarvetta lisätä vähimmäisetäisyyttä tuulivoimaloiden ja asumisen välillä.

Väittämällä, että se on vain asianomaisten henkilöiden mielikuvitusta (Nocebo vaikutus), kuten on usein spekuloitu tuulivoiman kannattajien ja tuulivoimalobbarien taholta, ei ole tieteellistä pohjaa.”

 

[Da es bei tiefen Frequenzen keine Dämpfung gibt, ist dies ein besonderes Problem, so erklärt es Dr. Krahé in einem Vortrag vor dem VDI. "Ich hatte einen Extremfall, da fühlten sich Betroffene noch in 4 km Entfernung durch eine Schallquelle belästigt." Zugleich räumte er mit einem Vorurteil auf: "Das Geräusch muss gar nicht laut sein, um zu stören – man muss auch nicht überempfindlich sein, um das wahrzunehmen." Stellte Herr Krahé wörtlich klar.

 

Einfache Lösungen zur Beseitigung des Problems mit tieffrequentem Schall gibt es nicht. Bei großen Windkraftanlagen versagen bekannte Normen, Mess- und Rechenverfahren zur Vorhersage der tatsächlichen Lärmbelastung für Anwohner.
 

Ob es in naher Zukunft eine juristische Handhabe bezüglich tief tönenden Lärms aus Energieanlagen geben wird, steht noch lange nicht fest, so der Wuppertaler Forscher, auch weil noch zu wenig Know-how über die komplexen nötigen Messverfahren und die gesundheitlichen Folgen des Phänomens existiert.

Hierzu wären auch entsprechende Normen nötig, ob sich dies zeitnah umsetzen lassen wird, ist noch eine offene Frage, die auch Herr Krahé nicht beantworten kann. Herr  Krahé hat einen Lehrstuhl innen, der sich um das Verständnis des tieffrequenten Lärms bemüht.]

 

[Koska matalia taajuuksia ei voi juurikaan vaimentaa, tämä on erityinen ongelma, niin kertoo tohtori Krahe luennolla VDI:llä. "Minulla oli ääritapaus, koska sairastunut vielä tuntui vaivautuneelta 4 km päässä äänilähteestä." Samalla hän myönsi varauksettomasti: "Melun ei tarvitse olla kovaa vaikuttaakseen - ei tarvitse olla yliherkkä, voidakseen hahmottaa sitä." Tekee Krahé kirjaimellisesti selväksi.

 

Yksinkertaisia ​​ratkaisuja korjata matalataajuista ääniongelmaa ei ole olemassa. Suuria tuulivoimaloita koskien tunnetut standardit, mallinnus- ja laskentamenetelmät epäonnistuvat ennustamisessa asukkaille aiheutuvista todellista meluhaitoista.

 

 

Tuleeko lähitulevaisuudessa laillinen ote tuulivoimalan matalien taajuuksien suhteen ei kestä enää kauan aikaa, mutta Wuppertalin tutkijoilla on vielä liian vähän asiantuntemusta monimutkaisista tarvittavista mittausmenetelmistä ja terveysvaikutuksiin liittyvistä ilmiöistä.

Tässä myös asianmukaiset vaatimukset olisi tarpeen, voidaanko tämä toteutettaa ajoissa, on vielä avoin kysymys, johon voi vastata herra Krahé. Krahélla on oppituoli hallussa pyrkimyksenään ymmärtää matalataajuista melua.

 

http://www.vdi-nachrichten.com/Aus-VDI/Laermproblem-im-Wohngebiet

 

Veranstaltung für Digitalisierung

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Nämä tuulivoimaprojektit ovat suunniteltu rikollisesti, pelkästään rahan saaminen ilman riskiä on näissä nyt toteutunut, haitat jää ympäristön asukkaiden kärsittäviksi ja rahat otetaan verotuksella sähkön kuluttajilta.

Asiat meni ihan niin kuin ministeri Pekkarinen ja kumpp. sen suunnittelivat, "nerokas tariffi" hoitaa julkiset rahat omaan pussiin ja haittoja ei myönnetä olevan. Tämä kaikki on ollut mahdollista oikea aikaisella propagandalla, ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi on pakko vähentää hiilidioksidipäästöjä jne.. roskaa.

Tyhjää ja perusteetonta puhetta että tuulivoimaloilla saataisiin muutosta maailman ilmastoon hiukkaakaan. Poliitikot olivat äimän käkenä, eivätkä osanneet sanoa juuta ei jaata. Juttu tuli puskista suoraan silmille, ja ihmiset alkoivat miettimään minkälaisia sellaiset tuulivoimalat sitten olisi. Kukaan ei tiennyt näistä jätti kokoisista voimaloista vielä mitään. Ohjat otti käsiinsä Pekkarinen ja vei huijauksen raivokkaasti läpi eduskunnassa. Laki tuulivoimalla tuotetun sähkön syöttötariffista vie potin, niinkuin sen propagandan tarkoituskin oli.

Peli oli pelattu ja voitto tuli. Voittajien juhlintaa on nyt kestänyt n. 5 vuotta ja tulos on nähty: - mitä enemmän tuulee, sitä enemmän julkista rahaa kuluu. Vaikka ei tuulisähkölle olisi mitään tarvetta tämä takuuhinta sopimus mikä Pekkarisen johdolla runnottiin läpi, takaa riskittömän rahantulon. Ulkomailla, tuulivoimaloiden toimittajien kotimaassa yleensä hoidetaan tuulivoimapuistojen valvomo työt. Sieltä tulee laskut tuotetusta tuulisähköstä, laskut maksaa valtiokonttori. Sähkövero on noussut n. 260% vuoden 2010 tasosta.

Entä sitten se haittapuoli? - Aluksi väitettiin naureskellen ettei niitä olisi, "ääni on kuin jääkaapin hyrinää" heh heh hee, ja ainahan tuuli jotain ääntä pitää. Näitä ala-arvoisia vertauksia omaan äänen sietokykyyn tai valittajien korvien välissä on vikaa alkoi tulemaan vaikka infraääni haitasta pitkällä vaikutusajalla eivät nämä ns. "vale-asiantuntijat" eivät ota kansainvälisistä lähteistä mitään selkoa, eivätkä halua vieläkään haitoista kuulla eikä nähdä mitään.

Muistutuksia ja valituksia saa tehdä ja ne käsitellään, mutta miten, niin siihen ei ole ohjetta annettu että selvityksiä tekisi kolmas osapuoli, eikä pelkästään tuulivoimaa rakentavan firman konsultti. Vastauksiksi hyväksytään mitä vaan hallinto-oikeuksissa, ne ei vaikuta kaavan läpimenoon, ja nyt nähtiin ettei mikään vaikuta, - KHO hyväksyi kaavan, vaikka ne oleelliset asiat oli valituksessa kerrottu olevan kaavassa väärin.

Ei maailmassa ole mitään muuta suurteollisuutta joka saisi elää kuin sika pellossa omilla säännöillään. Joka hommaan on luokituslaitokset ym. direktiivit ja lait terveellisen ja turvallisen tuotannon takaamiseksi.
-Tuulivoimalla ei ole, on vain nämä eri ministerien puheet ja tyhjät lupaukset että kustannuksia seurataan vuosittain ettei takuuhinta jää liian ylös. Puheet on puheita ja lupaukset hoidetaan poliittisella vastuulla. Neljän vuoden välein salkut menee jakoon, ja kusetus jatkuu jos muutosta ei saada aikaan.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

On olemassa pyrkimystä ymmärtää matalataajuista melua, ehditäänkö saada tietoa ajoissa.

Infraschall - die unterschätzte Gefahr!

Infraääni - aliarvioitu vaara!

http://www.ulrich-richter.de/fakten/gesundheit/inf...

”Windkraftanlagen erzeugen permanent Infraschall!

Lange Zeit wurde Infraschall als Gefahr nicht weiter beachtet, da dieser unterhalb der Hörschwelle liegt. Moderne Untersuchungen, neue Forschungsansätze und letztlich viele Einzelberichte von praktizierenden Ärzten führten zu einer veränderten Interpretation des Themas Infraschall. Zunehmend sprechen immer mehr Ärzte und Wissenschaftler von einer ganz realen Gefährdung der Menschen durch Infraschall von Windkraftanlagen. Zahlreiche Studien und Berichte lassen keinen anderen Schluss zu als die Notwendigkeit einer Erhöhung des Mindestabstands von Windkraftanlagen zu Siedlungen und dauerhaft genutzten Wohnraum.

Die Behauptung, dass es sich möglicherweise nur um Einbildung (Nocebo-Effekt) der Betroffenen handeln könne, wie dies oft von Windkraft-Befürwortern und der Windkraft-Lobby gemutmaßt wird, lässt sich wissenschaftlich nicht halten.”

”Tuulivoimalat tuottavat pysyvästi infraääntä!

Pitkään ei pidetty infraäätä uhkana, koska se on alle kuulokynnyksen. Nykyaikaiset tutkimukset, uudet tutkimuksen lähestymistavat ja lopulta monet empiiriset lääkärien raportit ovat johtaneet muutokseen infraäänien tulkinnassa. Puhutaan enemmän ja enemmän lääkäreiden ja tutkijoiden keskuudessa, että tuulivoimaloiden infraääni on ihmisille todellinen uhka. Lukuisat tutkimukset ja raportit eivät jätä mitään muuta mahdollisuutta kuin tarvetta lisätä vähimmäisetäisyyttä tuulivoimaloiden ja asumisen välillä.

Väittämällä, että se on vain asianomaisten henkilöiden mielikuvitusta (Nocebo vaikutus), kuten on usein spekuloitu tuulivoiman kannattajien ja tuulivoimalobbarien taholta, ei ole tieteellistä pohjaa.”

[Da es bei tiefen Frequenzen keine Dämpfung gibt, ist dies ein besonderes Problem, so erklärt es Dr. Krahé in einem Vortrag vor dem VDI. "Ich hatte einen Extremfall, da fühlten sich Betroffene noch in 4 km Entfernung durch eine Schallquelle belästigt." Zugleich räumte er mit einem Vorurteil auf: "Das Geräusch muss gar nicht laut sein, um zu stören – man muss auch nicht überempfindlich sein, um das wahrzunehmen." Stellte Herr Krahé wörtlich klar.

Einfache Lösungen zur Beseitigung des Problems mit tieffrequentem Schall gibt es nicht. Bei großen Windkraftanlagen versagen bekannte Normen, Mess- und Rechenverfahren zur Vorhersage der tatsächlichen Lärmbelastung für Anwohner.

Ob es in naher Zukunft eine juristische Handhabe bezüglich tief tönenden Lärms aus Energieanlagen geben wird, steht noch lange nicht fest, so der Wuppertaler Forscher, auch weil noch zu wenig Know-how über die komplexen nötigen Messverfahren und die gesundheitlichen Folgen des Phänomens existiert.

Hierzu wären auch entsprechende Normen nötig, ob sich dies zeitnah umsetzen lassen wird, ist noch eine offene Frage, die auch Herr Krahé nicht beantworten kann. Herr Krahé hat einen Lehrstuhl innen, der sich um das Verständnis des tieffrequenten Lärms bemüht.]

[Koska matalia taajuuksia ei voi juurikaan vaimentaa, tämä on erityinen ongelma, niin kertoo tohtori Krahe luennolla VDI:llä. "Minulla oli ääritapaus, koska sairastunut vielä tuntui vaivautuneelta 4 km päässä äänilähteestä." Samalla hän myönsi varauksettomasti: "Melun ei tarvitse olla kovaa vaikuttaakseen - ei tarvitse olla yliherkkä, voidakseen hahmottaa sitä." Tekee Krahé kirjaimellisesti selväksi.

Yksinkertaisia ​​ratkaisuja korjata matalataajuista ääniongelmaa ei ole olemassa. Suuria tuulivoimaloita koskien tunnetut standardit, mallinnus- ja laskentamenetelmät epäonnistuvat ennustamisessa asukkaille aiheutuvista todellista meluhaitoista.

Tuleeko lähitulevaisuudessa laillinen ote tuulivoimalan matalien taajuuksien suhteen ei kestä enää kauan aikaa, mutta Wuppertalin tutkijoilla on vielä liian vähän asiantuntemusta monimutkaisista tarvittavista mittausmenetelmistä ja terveysvaikutuksiin liittyvistä ilmiöistä.

Tässä myös asianmukaiset vaatimukset olisi tarpeen, voidaanko tämä toteutettaa ajoissa, on vielä avoin kysymys, johon voi vastata herra Krahé. Krahélla on oppituoli hallussa pyrkimyksenään ymmärtää matalataajuista melua.

http://www.vdi-nachrichten.com/Aus-VDI/Laermproble...

Veranstaltung für Digitalisierung

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Hyviä linkkejä, tämä tautiluokitus koodi on voimassa Suomessakin, jos vaan lääkärit eivät pelkäisi sen käyttöönottoa. Kukaan ei halua olla ensimmäinen joka antaisi laillisen tautiluokituksen tuulivoimaloiden aiheuttamalle sairaudelle.

Huom:
Sairausvakuutus ja infraääni
Koodi sairausvakuutus tunnustamista terveyden infraääni aiheuttama tuulivoimaloiden on: ICD-10-GM2010 CODE T75.2. (Huimaus aiheuttama infraääni sillä hoitoa vaativa sairaus). D kuten Saksan Institute for Medical asiakirjat ja tiedot Kölnissä (DIMDI) on tehnyt myöntämiseksi ICD-koodien (www.dimdi.de).

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Luettelo tieteellisistä ja muusta kirjallisuudesta osoittavat infraäänen vaikutukset eläimiin haitallisiksi.

https://wcfn.org/2016/10/02/wind-turbines-effects-...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset