arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Ilmakehän hiilidioksidi painuu valtamerten pohjaan

  • Merellisen hiilen uppoamisen osalta vahvistetaan napa-alueiden valtamerten merkitystä
    Merellisen hiilen uppoamisen osalta vahvistetaan napa-alueiden valtamerten merkitystä

”Scientists working in the North Atlantic have found the clearest geologic evidence yet of a planetary thermostat that counteracts the warming cause by massive amounts of greenhouse gas by absorbing CO2 into the rocky sediments of the Earth itself.”


http://phys.org/news/2016-07-evidence-long-term-planetary-thermostat-excess.html

 

”Pohjois-Atlantilla työskentelevät tutkijat ovat löytäneet selkeän geologisen todistusaineiston yhdestä planetaarisesta termostaatista, joka ehkäisee lämpenemistä, jonka valtaisa kasvihuonekaasupäästöjen määrä aiheuttaa, imemällä CO2:ta maapallon kallioisiin sedimentteihin.”

 

”The products of that weathering process, Penman explained, are dissolved ions that end up in the ocean, where organisms such as plankton and corals turn them into calcium carbonate. The carbon is not fully removed from the system until that calcium carbonate is buried in sediments.”

 

”Tuotokset, jotka syntyvät rapautumisen tuloksena, Penman selitti, ovat liuenneita ioneja, jotkä päätyvät mereen, jossa organismit kuten planktonit ja korallit tekevät niistä kalsiumkarbonaattia. Hiili ei ole kokonaan poistunut järjestelmästä, ennen kuin tämä kalsiumkarbonaatti on hautautunut sedimenteihin.”

 

http://cdn.phys.org/newman/csz/news/800/2016/marinecarbon.jpg

 

Results show that the transfer efficiency of organic carbon from the surface to the deep ocean ranges from just 5 percent in the subtropics to around 25 percent near the poles

 

Tulokset osoittavat, että orgaanisen hiilen siirtotehokkuus pinnalta syvään mereen vaihtelee 5 prosentista subtrooppisella alueella noin 25 prosenttiin napojen lähellä.

 

http://phys.org/news/2016-07-marine-carbon-importance-polar-oceans.html

 

”About the same amount of atmospheric carbon that goes into creating plants on land goes into the bodies of tiny marine plants known as plankton. When these plants die and sink, bacteria feed on their sinking corpses and return their carbon to the seawater. When plankton sink deep enough before being eaten, this carbon is taken out of circulation as a greenhouse gas to remain trapped in the deep ocean for centuries.”

 

”Suunnilleen sama määrä ilmakehän hiiltä, joka menee kasveihin maalla menee merten pieniin kasveihin, joita planktoniksi kutsutaan. Kun nämä kasvit kuolevat ja uppoavat, bakteerit syövät niiden uppoavat jäänteet ja palauttavat hiiltä meriveteen. Kun plankton painuu tarpeeksi syvälle ennen syömistä, tämä hiili on poissa kasvihuonekaasujen kiertokulusta ja pysyy vuosisatoja syvällä meressä.”

 

”How much of this happens in different regions of the ocean would seem like an academic question, except during an era when humanity is spewing carbon dioxide into the air at record-high levels and wondering where all that carbon will go in the future.

A University of Washington study published this week (July 25) in the Proceedings of the National Academy of Sciences uses a new approach to get a global picture of the fate of marine carbon. It finds that the polar seas export organic carbon to the deep sea, where it can no longer trap heat from the sun, about five times as efficiently as in other parts of the ocean.”

 

”Kuinka paljon tätä tapahtuu eri merialueilla voisi tuntua akateemiselta kysymykseltä, paitsi aikana, jolloin ihmiskunta on päästämässä ilmaan hiilidioksidia ennätyksellisen korkealla tasolla ja on ihmetellyt, mihin kaikki hiili menee tulevaisuudessa.

Washingtonin yliopiston tutkimus julkaistiin tällä viikolla (heinäkuu 25) Proceedings of the National Academy of Sciences:ssa käyttäen uutta lähestymistapaa, jotta saadaan kokonaiskuva meren hiiltä koskien. Todetaan, että napapiirillä meret vievät orgaanisen hiilen meren syvänteisiin, jossa se ei voi enää pidättää auringon lämpöä, noin viisi kertaa niin tehokkaasti kuin muualla merissä.”

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (55 kommenttia)

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Tuossa ensimmäisessä sitaatissa "yet" liittyy epiteettiin "clearest". Kyse ei ole siis "vielä yhdestä" termostaatista vaan toistaiseksi selvimmästä yhden termostaatin todisteesta.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Kiitos oikaisusta. Oletan kuitenkin kasvikunnan toimivan myös termostaattina.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Merissä on hiilidioksidia tällä hetkellä n. 38 000 Gigatonnia hiileksi laskettuna, joka merkitään GtC. Ilmakehän hiilidioksidimäärä on kasvanut arvosta 595 GtC vuonna 1750 arvoon 850 GtC tänä päivänä. Ilmakehän ja valtamerten hiilimäärä oli tasapainossa ennen kuin ihminen alkoi poltta hiiltä ja suhde oli 1:64. Nyt suhde on luokkaa 1:45. Se tarkoittaa, että jos ihminen lopettaisi hiilen polton, hiilen suhde menisi uuteen tasapainotilaan noin 220 vuodessa ja ilmakehän CO2-pitoisuus laskisi nykyarvosta 400 ppm arvoon 283 ppm.

Valtamerissä on kaksi hiilikiertoa, jotka vievät ilmakehän hiilidioksidin lopulta valtamerten pohjalle kalsiumkarbonaattina CaCO3. Tämä on varsin hyvin tunnettu mekanismi eli valtamerillä on kyky siirtää CO2 valtamerten pohjalle. Ilmakehän hiilidioksidista vaihtuu vuosittain n. 25 %, joista yli puolet tapahtuu valtameren ja ilmakehän välillä.

Doverin liitukalliot ovat kerran olleet valtamerten pohjalla. Mistä liitukallioiden hiili on peräisin? Ilmakehästä. Yksisoluinen elio yhteytti ilmasta hiilidioksidia miljoonia vuosia sitten ja rakensi siitä kalkkikuoren ympärilleen ja eliön kuoltua se painui pohjaan.

IPCC yksi tärkeä osa ilmastohuijauksessa on uskotella, että Jees , nyt ilmakehän vuosittaisesta hiilidioksidilisäyksestä n. 45 % imeytyy valtameriin. Mutta jos hiilidioksidiemissot eli päästöt pienenevät, sitten näin ei enää käy. Valtamerten absorptio ei muka enää onnistu. Sillä ei ole mitään tieteellistä pohjaa, mutta sen avulla saadaan laskelma aikaan, että CO2 ei lähde oikein kulumallakaan ilmakehästä. Huijausta vailla tieteellistä pohjaa.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Tämä on totta, mutta mutta hiilidioksiden määrän puoliintumsaika ilmakehässä on satoja nyosia.

"Ilmakehän hiilidioksidista vaihtuu vuosittain n. 25 %, joista yli puolet tapahtuu valtameren ja ilmakehän välillä."

Siis: vaikka ilmakehän hiilidioksidin määrän lisääminen lopetettaisiin, ilmasto silti lämpenisi pitkään kaavihuoneilmiön vuoksi.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Aro, kannattaisi lukea ensin juttu mistä kirjoittaa. Tämä ei mitenkään liity nykypäivän nopeaan ilmastonmuutokseen:

The researchers said they analyzed ocean floor sediment off the coast of Newfoundland to confirm a sudden release and subsequent removal of CO2 that occurred 56 million years ago during the Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM).

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Joo, aikaahan tuossa menee ennenkuin sedimentteihin on painunut ilmakehän hiilidioksidista viime aikoina lisääntynyt osuus.

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Omien ja parin muun tutkijan mukaan luokkaa 220 vuotta. IPCC sanoo, että tuhansia vuosia.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #6

Ettäkö Ollila on oikein tehnyt empiiristä sedimenttitutkimusta?

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #6

Joo, kymmenkertaisesta luvusta olen jostakin lukenut. IPCC menee aina rankimman skenaarion mukaan.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #9

Päinvastoin IPCC on tunnettu konservatiivisuudestaan.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #10

No joo, kyseessä on pääosiltaan paljolti luonnollisista prosesseista, joihin puuttumalla kovin radikaaleilla toimenpiteillä vaikeuttaisi luonnollista toipumista.

Hiili kuuluu maaperään, josta se on viimeisen 300 vuoden aikana päätynyt ilmakehään ja meriin. Suunnanmuutos olisi nyt haettava tähänkin asiaan, enemmän perinteisin keinoin.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

US:n puheenvuorosta on bannattu asiantuntevia kommentoijia ilmastonmuutoskeskusteluista ulos, siitä ovat kärsineet muut asiasta kiinnostuneet jotka haluaisivat lukea mahdollisimman puolueetonta tietoa monesta eri lähteestä.

Tapani Lahnakoski on asiantuntevasti ja monipuolisesti kommentoinut näitä kirjoituksia, mutta kommentteja ei olla nyt vähään aikaan voitu US:n puheenvuoron sivuilta lukea. Toivottavasti tässäkin asiassa järki voittaa, ja bannaus puretaan!

Tapani Lahnakoski:
"Minusta tuon tutkimuksen tärkein sanoma on, että hiilidioksidia uppoaa mereen ja vajoaa karbonaatteina merisedimentteihin pysyvästi. Tämä on ollut selvästi havaittavissa jääkausisyklin (pleistoseeni) aikana. Kytkentää ilmastonmuutokseen ei kannata hakea.
Se on hiukan lisännyt pallomme kylmenemistä, mutta oleellisempaa on se, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on laskenut huolestuttavalle tasolle kasvien yhteyttämisen kannalta.
Grööni taas tapansa mukaan yrittää johtaa harhaan, kun väittää, että hiilidioksidi viipyy ilmakehässä satoja vuosia. Kestäähän se, jos puhutaan siitä, että sen pitäisi pudota takaisin vaikka siihen oletettuun lähtöarvoonsa esiteolliselta ajalta eli 280 ppm:ään.
Se viimeinen ppm kestää todella pitkään, vaikka kaikki muu pysyisi hyvin stabiilina, paitsi ihmiskunnan päästöt loppuisivat nyt kuin veitsellä leikaten.
Nykyään ilmakehän CO2-pitoisuus nousee n. 2 ppm:ää vuodessa. Sen pitäisi täysin johtua ihmiskunnan fossiilisten poltosta ja niiden käytöstä muuhun vastaavaan toimintaan. Vain puolet tästä jää ilmakehään eli 2 ppm:n osuus menee jonnekin, mistä se ei pois tule. Merenpohja on tässä hommassa melko todennäköinen varastopaikka.
Jos ihmiskunta lopettaa päästönsä kokonaan, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus alkaa siis vähetä samalla 2 ppm:n vauhdilla kuin se nyt kohoaa. Pääseminen varmaan hyvin monen mielestä turvalliseen pitoisuuteen, 350 ppm:ää, kestäisi siis vain n.30 v., ei suinkaan mitään satoja.
Kaikin puolin parempi vaihtoehto on kuitenkin pysyä 400 ppm:n yläpuolella."

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Puolueeton tietoa löytyy vai tieteelistä raporteista, ei öljy-yhtiöden tukemilta hömppäsivuilta

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Tapanin arvio, että pitoisuuden lasku 400 ppm:stä 350 ppm:ään veisi n. 30 vuotta, jos ihmiskunnan CO2-emissiot lopettaisiin kerralla, on erittäin tarkasti sama, jonka minun matemaattinen malli antaa asialle. Jotta päästäisiin takaisin tasolle n. 280 ppm, se veisi n. 220 vuotta. Sinne ei ole mitään syytä pyrkiä, koska tästä 400 ppm:stä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Se nostaa lämpötilaa n. 0,25 astetta ja loput 0,6 astetta johtuu kosmisista syistä, joista tärkein on auringon aktiivisuuden vaihtelu. Se on menossa kovaa vauhtia alaspäin, mutta varmuutta ei ole, koska auringon käyttäytymisen ennustaminen ei ole vielä onnistunut varmuudella keneltäkään.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #15

Dissolution of CO2 into the oceans is fast but the problem is that the top of the ocean is “getting full” and the bottleneck is thus the transfer of carbon from surface waters to the deep ocean. This transfer largely occurs by the slow ocean basin circulation and turn over. This turnover takes 500-1000ish years. Therefore a time scale for CO2 warming potential out as far as 500 years is entirely reasonable.
IPCC 4th Assessment Report Section 2.10

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

En ole sedimenttejä tutkinut, vaan sitä, millä nopeudella hiilidioksidi poistuu ilmakehästä valtameriin ja biosfääriin. Ratkaiseva tekijä on tietysti, millä nopeudella CO2 siirtyy merien pintakerroksesta syvään mereen.

Odotappas Lauri hieman, niin parin viikolla sisällä teen asiasta blogin ihan tuoreen tutkimukseni perusteella. Se mallini, johon tulokseni perustuvat, on validoitu eli todennettu todellisuutta vastaavaksi.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Jättäisit vain nuo asiat ammattilaisille.

Käyttäjän markkulehto kuva
Markku Lehto

No vihdoinkin ilmakehää koskevassa julkisessa keskustellussa on merien vaikutukset otettu mukaan. Tässä keskustelussa on siis kysymys hiilen biologisesta ja kemiallisesta kierrosta merissä.

Oma tarinansa on sitten merien termodynaaminen prosessi ja sen vaikutus meren päällä olevaan kaasumassaan. Erään suomalaisen merentutkijan mukaan ( radiohaastattelu aikoinaan ) merien virtausten ja lämpöenergian vasteajat ovat satoja jopa tuhansia vuosia. Meret kattavat 71 % maapallon pinta-alasta, niiden vesimäärä on n. 1,35 miljardia kuutiokilometriä ja merien keskisyvyys on 3 700 metriä.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Meret ovat olleet mukana koko ajan.

Aina ENSON huipun jälkeen deniliatit ovat vängänneet, että nyt rupea viilenemään.
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/26/...

Meret ottavat noin puolet mapallolle jäävästä auringon energiasta.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Moniko tulee ajatelleeksi, että dinosaurusten ajan alkaessa Tyyni valtameri ei ollut syntynyt.

Mainitsen tämän vain esimerkkinä globaalien mallien rakentamisen ongelmasta.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Höpöesimerkki. Muutokset ovat nyt kertalukuja nopeampia.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Oletko, Lauri, ilmastodenialistien palkkalistoilla vai muuten vaan linjalla "puheenjohtaja, anteeksi myöhästymiseni, vastustan seuraavaa puhujaa".

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #22

Mitä yritit sanoa esimerkilläsi?

Käyttäjän aveollila kuva
Antero Ollila

Kyllä valtamerien siulunelämä on vaikeasti mallinnettavissa. Asiaa auttaa se, että lämpö meriin tulee pintakerroksista eli merten sekoittumiskerrosten lämpenemisen kautta. Merivirrat näyttelevät siinä jonkinlaista roolia. Suora lämmön siirtyminen pinnasta johtumalla alaspäin on vaatimatonta ja se on vuosimiljoonien aikana stabiloitunut nykyiseen tilaansa.

Merkittävin häiriö on ENSO eli El Nino Southern Oscillation, joka esiintyy vähintään kerran vuosikymmenessä. Ilmiö on kuitenkin vain häiriö, joka ei tuo lisää lämpöä maapallon lämpötilaan pysyvästi.

Toistaiseksi ei ole pystytty osoittamaan, että valtameret ovat syynä ns. luonnolliseen vaihteluun, jota on esiintynyt ajanlaskumme alusta asti ja aika tarkasti mitattuna. Kun viimeisen 2000 vuoden aikainen lämpötilaterendi vedetään rinnakkain auringon aktiivisuuden trendin kanssa, niin jo silmämääräisesti näkee korrelaation. IPCC:llä ja kasvihuoneteorialla ei ole mitään selitystä lämpötilavaihteluihin, joita on tapahtunut ennen vuotta 1900, koska kasvihuonekaasujen vaikutus on poissuljettu.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Höpöt.
Auringon aktiivisuus on jo pitkään antikorreloinut lämpenemisen kanssa.

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/59/...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Minun mielestäni nämä kommentit kuuluvat sananvapauden nimessä tänne, vaikka itse kirjoittaja on bannattu ala-arvoisilla perusteilla ulos keskustelusta.

Tapani Lahnakoski antoi palautetta keskusteluun:

"No niin, nyt Grööni tempaisi vanhan IPCC AR4 -raportin olkiukokseen. Miksi AR5 ei kelvannut?

Blogisti oli juuri esittänyt varmaan yli 10 v tuoreemman tutkimuksen kuin AR4:n pohjana olevat, jossa osoitetaan, että merenpohjaan menee hiiltä jatkuvasti melkoista vauhtia. Onko termohaliinikierto jo pysähtynyt, jos pintavesien sukeltamista syvyyksiin ei enää tapahdu?

Yksin Golf-virta vie pääasiassa pintavesiä n. 960 miljoonaa kuutiometriä sekunnissa kylmille seuduille, missä siitä huomattava osa uppoaa syvyyksiin.

http://oceanservice.noaa.gov/facts/gulfstreamspeed...

How fast is the Gulf Stream?
The Gulf Stream has an average speed of four miles per hour (6.4 kilometers per hour)
OCEANSERVICE.NOAA.GOV

Tuo Gröönin lainaus AR4:stä on täyttä soopaa. Ilmeisesti hän ei sitä AR5;stä enää löytänytkään, kun piti neloseen turvautua:

"Dissolution of CO2 into the oceans is fast but the problem is that the top of the ocean is “getting full” and the bottleneck is thus the transfer of carbon from surface waters to the deep ocean. "

Tuohan tarkoittaisi sitä, että merten pitäisi olla pintavesiltään tasalämpöisiä ympäri maapallon. Jos kolmekymppinen pintavesi on kyllästynyt, nolla-asteinen ei sitä taatusti ole.

Nämä nolla-asteiset tietenkin sisältävät hiilidioksidia lämpimämpiä paljon enemmän ja juuri nämä uppoavat meren syvyyksiin termohaliinikierrossa.

On se mielenkiintoinen tämä suuri ilmastotiede. Sen mukaan lämpö uppoaa merten syvyyksiin tavalla, jota se ei kerro, mutta paljon hiilidioksidia sisältävä kylmä vesi ei uppoa."

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Fakta 1: lämpimään veteen liekunee hiilidioksidia vähemmän kuin kylmään.

Fakta 2: veteen liukeneminen tapahtuu meren pinnassa.

Merien lämmetessä ...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Faktat huomioiden ilmakehän hiilidioksidi on peräisin meristä.

Koska maanpäällisten kasvien kasvu on lisääntynyt, samoin on lisäystä planktonin määrässä, joka vastaa noin puolesta hiilidioksidin vähentämisestä ilmakehästä. Siirtyy vajoavan planktonin mukana lisääntyvästi hiiltä pysyvästi merten sedimentteihin.

Tämäkinkö tahti jatkuu kunnes meret lämpiävät...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Kasviplsntonin määrä vähenee prosentin vuodessa.

Kasviplankton ei käy haukkaamassa hiilidioksidia veden pinnasta.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #29

Osa planktoneista tarvitsee auringon valoa yhteyttämiseen, samoin levät. "Photosynthesis is the process by which organisms use sunlight to produce sugars for energy. Plants, algae and cyanobacteria all conduct oxygenic photosynthesis 1,14. That means they require carbon dioxide, water, and sunlight (solar energy is collected by chlorophyll A). Plants and phytoplankton use these three ingredients to produce glucose (sugar) and oxygen. This sugar is used in the metabolic processes of the organism, and the oxygen, produced as a byproduct, is essential to nearly all other life, underwater and on land 1,24." http://www.fondriest.com/environmental-measurement...

http://www.fondriest.com/environmental-measurement...

"Underwater Photosynthesis

Phytoplankton drifting about below the surface of the water still carry out photosynthesis. This process can occur as long as enough light is available for the chlorophyll and other pigments to absorb. In the ocean, light can reach as far as 200m below the surface 25. This region where sunlight can reach is known as the euphotic zone. Phytoplankton and other algae can be found throughout this zone."

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #29

Planktonit kilpailevat samoista resursseista, osa häviää kilpailussa. "When carbon dioxide is consumed, the carbon molecules become incorporated into the phytoplankton’s structure, allowing the organism to function and grow 11. If the phytoplankton is not eaten by another organism (passing on the carbon up the food chain), then it will sink into the ocean when it dies. As with other detritus (non-living organic material), the phytoplankton will be decomposed by bacteria, and the carbon is either released back into the ocean as dissolved carbon dioxide or eventually deposited into the seafloor sediment 33. Thanks to phytoplankton, this biological carbon pump removes approximately 10 trillion kilograms (10 gigatonnes) of carbon from the atmosphere every year, transferring it to the ocean depths 11." http://www.fondriest.com/environmental-measurement...

http://www.fondriest.com/environmental-measurement...

"Algae and cyanobacteria help to regulate the climate by fixing carbon dioxide from the atmosphere. This carbon is then consumed or decomposed by other organisms, making its way through the cycle until it is released as dissolved carbon dioxide in water or deposited in sediment."

Vrt. "...burning of fossil fuels (about 6.4 Gt C per year in the 1990s and more than 8 Gt C since 2006), include changes in land-use practices such as intensive slash and burn agriculture in the tropical rainforests (1.6 Gt C ­annually)." http://worldoceanreview.com/en/files/2010/10/k2_ko...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Väitteet, jonka mukaan lämpenevä meri ottaa vähemmän hiilidioksidia vastaan pohjautuu ns. Redfieldin ratioon, jonka mukaan tämä "ratio" olisi vakio maailmanlaajuisesti. Kts. seur. linkki!

(...something called the Redfield ratio, a principle stating that, when nutrients are not limiting, ocean microorganisms always have the same ratio of three elements: carbon, nitrogen and phosphorus.
This matters now because the Redfield ratio is used to help modelers and biogeochemists understand how important elements like nitrogen and carbon cycle in the oceans. If the Redfield ratio does not hold true, climate researchers might have to adjust how that process is represented in their climate models.
So Martiny, an associate professor of Earth system science at the University of California, Irvine, and a few of his colleagues set out to sample the ocean and test the ratios. What they learned, detailed in a paper published Sunday in Nature Geoscience, was that the ratios of carbon to nitrogen to phosphorus varied in different parts of the ocean. They also discovered the patterns of variation corresponded to different latitudes.
"How much carbon is attached to each molecule of nitrogen or phosphorus just used to be [considered] a constant," said Francois Primeau, a co-author on the paper and an associate professor of Earth system science at UC Irvine.
But that's not the case. For example, in warm zones near the equator that are low on nutrients, the ratio of carbon to nitrogen to phosphorus measured was 195:28:1; in cold, high-latitude regions with plenty of nutrients, the ratio changed to 78:13:1. Redfield's ratio is 106:16:1 oceanwide.
Many models have predicted that a warming ocean will take up less carbon because higher temperatures lead to smaller phytoplankton, which take less carbon to the bottom of the ocean when they die. The amount of carbon these plankton take with them is typically calculated based on the Redfield ratio.
What happens in science when a 'constant' isn't?
This change from a constant ratio to one that varies depending on latitude will likely shake up climate models, because it demonstrates regional variability, said Jasper Vrugt, another co-author.
"Likely we will see regional differences in the ocean. That will also have an effect on the climate change patterns that you simulate," he said.
Because the ratios vary by latitude, the plankton may actually take more or less carbon with them as they sink down to the ocean floor, depending on where they are.
The way the data played out with the variations correlated with latitudes is actually good news for modelers, even though they will need to do some revisions, Martiny said.
"I think most modelers, they get sort of a tired look when they hear the biologists come out with yet another mechanism, saying this is real important, you have to incorporate that," he said, laughing a little.
"But when I can also tell the modelers, here are what the ratios are in different ocean regions, and we can describe why it is different," he added, "I think that way it can pretty easily now be incorporated into a model."
Mick Follows, a senior research scientist at the Massachusetts Institute of Technology and a modeler who works on ocean circulation and biogeochemical cycles, said that while he was not surprised the Redfield ratios were "flexible," it was useful that the study mapped out latitudinal patterns in the variations.
As the ocean continues to warm, Martiny says he plans to track how these ratios change, which could also alter how carbon moves through the ocean.
Follows agreed.
"When considering a changing climate, this introduces another dimension for change for which we have not yet fully explored the implications," he said.
Reprinted from Climatewire with permission from Environment & Energy Publishing, LLC. www.eenews.net, 202-628-6500) http://www.scientificamerican.com/article/oceans-m...

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Kyse on ihan lukion perusfysiikasta.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Niin on, ja on ilmeisesti nyttemmin huomioitu myöskin malleissa.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Kelpaako itsestäänselvyyden roiskaisu!
LG:n mukaan auringon aktiivisuus on antikorreloinut lämpötilan kanssa jo pitkään. Siihen heitetään vakuudeksi linkki, jonka ajanjakso alkaa 1880!

Kyllä CO2 on antikorreloinut erittäin paljon pitempään:

http://lustiag.pp.fi/data/pdf/CO2-Airtemp3.pdf

"Kyse on ihan lukion perusfysiikasta." Kun ei ole enää mitään sanottavaa, niin mikä tällaisen möläytyksen informaatioarvo keskustelussa on.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Tyypillistä denialistien roskaa. Ilmaston muutoksiin on historiallisesti ollut monia syitä. Nyt ainoa syy on ihmisen aiheuttama kasvihuoneilmiön aiheuttama lämpeneminen.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro
Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Linkissä kysyttiin hiilidioksidin alhaisesta tasosta historiallisessa katsannossa. Ilmakuplista tuskin saa mitattua korkeampaa hiilidioksidipitoisuutta?

Syitä voi vain arvailla ja etsiä esim. kemosynteesistä. Hiilidioksidi on kulutettu loppuun, elämälle alhaisimpaan arvoon. "Kemosynteesin seurauksena syntyy pelkistyneitä hiiliyhdisteitä. Kemosynteesi on tapa tuottaa hiilihydraatteja.

Rikkibakteerin vetysulfidin hapettumisreaktio:

CO2 (g) + O2 (g) + 4 H2S (aq) → CH2O (aq) + 4 S (g) + 3 H2O (l)

jossa syntyy hiilihydraattia (CH2O), vettä ja puhdasta rikkiä." https://fi.wikipedia.org/wiki/Kemosynteesi

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Miten tuo liittyy ilmastonmuutokseen?

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #39

Liittyy ensisijaisesti tässä linkissä esitettyyn kysymykseen. http://lustiag.pp.fi/data/pdf/CO2-Airtemp3.pdf

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #40

Lustotutkimukset eivät kerro himpun vertaa ihmisen aiheuttaasta ilmastonmuuoksesta.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #41

No ei niin, paitsi kasvavissa puissa.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #42

Timonen saattaa olla hyvä lustotutkija, mutta hän on täysin pihalla ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta levittäen puhdasta hömppää. Vähän kuin hammaslääkäri esiintyisi syöpäasiantuntijana.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #43

Suomessa lustotutkimus on huipputasoa.

Lämpötila(proxy) -tutkimukset antavat viitteitä menneestä ja aikaisemmista ilmastonmuutoksista.

Suoraan niistä ei kuitenkaan voi vetää johtopäätöksiä nykyisyyteen, johtuen juuri tuosta hiilidioksidi(proxyn) -tutkimuksen puutteellisuuksista.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #44

Kasvihuoneilmiö on kovaa tieteellistä faktaa. On ikävää, että muutamat jopa professoritason tutkijat eivät pysy lestissään, vasn häpeämättömösti levittävät kvasiselityksiään ilmastonmuutoksesta. Esimerkkejä:

http://grohn.puheenvuoro.uusisuomi.fi/166219-profe...

http://grohn.puheenvuoro.uusisuomi.fi/167349-profe...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #45

Oikeastaan kasvihuoneilmiöön on päästy jääkausi -tutkimuksen kautta, alhaisen hiilidioksiditason on arveltu liittyvän jääkausiin.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #46

Tuo on täydellistä roskaa. Kasvihuoneilmiön voimistuminen ei tarvitse mitään historiallisia todisteita. Se on pihdasta perusfysiikkaa. Ilmastosten historia toki kyllä tarvitsee historiatietoja.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #47

Tarkoitin tutkijoiden keskuudessa 1800 -luvulla. Arrhenius et kumppanit olivat enemmän kiinnostuneita jääkausista, arvelivat kuitenkin, että nousevasta hiilidioksidista voisi tulla ongelmia. Asia kuitenkin unohdettiin sadaksi vuodeksi.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #48
Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #47

Minulla on kirjoitusoikeus US:n blogeissa, oikeuksien kieltämisen takia välitän Tapani Lahnakosken kommentin tämän blogin aiheen kommentointiin:

"Tuo on täydellistä roskaa. Kasvihuoneilmiön voimistuminen ei tarvitse mitään historiallisia todisteita. Se on pihdasta perusfysiikkaa."

- "Ilmastonmuutosta tai siis sen lämpenemistä, kun se vielä lämpeni, perusteltiin juurikin historiallisella datalla. Jääkairausten mukaan hiilidioksidin piti ohjata lämpenemis- ja kylmenemistrendiä. Sitten kuitenkin huomattiin, että hiilidioksidi seurasi aina lämpötilaa eikä toisinpäin.

Kun lämpeneminen on ollut jo pitkään tauolla, ensin keksittiin muuttaa sitä edellinen termi, global warming, paljon mukavampaan ja monikäyttöisempään, climate change.

Nyt sitten näistä vanhoista jutuista ei enää piitata. Mallit kertovat Komisario Palmu! Vaan mitä ne ovatkaan kertoneet? No silkkaa roskaa.

Hiilidioksidin absorptio toki tunnetaan ja pystytään mittaamaan laboratorioissa, mutta ei ilmakehässä. Puhumattakaan siitä, että mallit hallitsisivat nämä kaikkein tärkeimmät eli positiiviset takaisinkytkennät, mitkä mallien mukaan lähes kokonaan määräävät tulevan lämpenemiskehityksen."

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tuossa edellä kävi ilmi, että hiiltä poltetaan noi 8 Gt C edestä ja maankäytön seurauksena päästöt ovat 1,6 Gt C:tä.

Sedimenttiin menee noin 10 Gt C:tä.

Eli tältä osin on tasapainossa.

Kasvillisuuden olisi pitänyt kääntyä sitovan puolelle, nyt näyttäisi vielä luovuttavan hiilidioksidia enemmän kuin mitä ehtii sitoa noin maailmanlaajuisesti. Siinä olisi petrattavaa. http://worldoceanreview.com/en/files/2010/10/k2_ko...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Journalisti ja kirjailija Nick Davies on analysoinut median roolia ihmisten uskomusten muokkaamisessa. Hän kuvaa uutta mediatrendiä (Irakin joukkotuhoaseet, Y2K jne.) seuraavasti:
”Juttu vaikuttaa todelta. Se hyväksytään laajalti todeksi. Tulee harhaoppisuudeksi sanoa, ettei se ole totta – vaikka se on täynnä valheellisuutta, vääristelyä ja propagandaa.”

Entä ilmastonmuutos median hampaissa, jutut, tutkimukset, jne. tehdyt toimenpiteet ovat samassa linjassa. Denialistin leiman saa pelkästä uskottavuus epäilystä tuloksien arvostelusta.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Tätä on ihan maallikkona hauska seurata, mitä näihin blgeihin olen eksynyt, niin se on ainakin tullut selväksi, että kaikki, korostan kaikki muut linkit, sivustot, tutkimukset ajatukset ym. ovat höpöjuttuja. Näinhän se on kun Lauri Grön näin sanoo.

Onni on olla aina oikeassa.

Hauki on kala? - Höpöjuttuja ja denialistien puhetta. :)

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Ei ole minun syyni, että denalistit vääristelrvät tiedettä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset