arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Ihmisoikeuskysymykset ja tuulivoima

  • Milloin ihmisoikeusrikkomuksen raja ylittyy selvästi
    Milloin ihmisoikeusrikkomuksen raja ylittyy selvästi
  • Kartta havainnollistaa käyrästön avulla infraäänipäästön terveyden kannalta haitallista kokonaisvuosiannosta
    Kartta havainnollistaa käyrästön avulla infraäänipäästön terveyden kannalta haitallista kokonaisvuosiannosta

Onko Suomi oikeusvaltio, Suomessa pyritään kansantaloudellista näkökulmaa tarkastellen pystyttämään tuulivoimaloita lähelle asutusta, on mahdollista, että liian lähelle! Viimeaikaisesta tutkimuksesta selviää, että voimassa olevat asetukset määrittelevät suojaetäisyydet riittämättömiksi tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä.

 

Whilst the industry currently feels secure against court action, it has occurred to some that the industry and government regulatory authorities are quite possibly causing major breaches of certain of the victims’ human rights; and that this is an avenue.”

 

”Vaikka tuulivoimateollisuus on nykyään suojassa oikeustoimia vastaan, on tapahtunut joillekin, että teollisuuden ja valtion sääntelyviranomaiset ovat hyvin mahdollisesti aiheuttaneet merkittäviä rikkomuksia uhrien tiettyjä ihmisoikeuksia kohtaan; ja että tämä on se tie, jota kautta tulisi pyrkiä asiaa uutterasti viemään eteenpäin, mikä voisi olla mahdollista vähin kustannuksin niukkojen varojen takia.”

 

Tapauksia tulee mieleen Porin Peittoonkorven ympäriltä ja länsirannikolla 8 lapsisen perheen jouduttua muuttamaan tuulivoiman takia upouudesta kodistaan.

 

Suomi on oikeusvaltio, kaikkien tuulivoimala-alueiden rakentamisessa noudatetaan Suomen lakia ja rakentamista koskevia, voimassa olevia säädöksiä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (21 kommenttia)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Toisen maailmansodan jälkiselvittelyissä käytiin Nürnbergin oikeudenkäynnit, ja oikeudenkäyntien pohjalta laadittiin Nürnbergin säännöstö, johon on kirjattu lääketieteellisiä kokeita koskevia eettisiä periaatteita. "Säännöstön kulmakivi on ehdoton periaate koehenkilön tietoisesta suostumuksesta". - Tuulivoimaloiden aiheuttamaa terveysvaaraa ei Suomessa ihmisille kerrota. Päinvastoin on kerrottu ihan ministerin arvovallalla että "ääni on kuin jääkaapin hyrinää", eikä se mitään vaikuta.
Tuulivoimateollisuus yrittää pitää paineaaltojen haittavaikutukset piilossa, ja käyttää monia peittämismekanismeja, esim. A-painotettu melumittaus, jota THL:n johtava tutkija Timo Lanki pitää "aivan tarpeeksi hyvänä tapana". Tämä on erikoinen tutkijan metodi kun ei edes haluta löytää koko ilmiötä. Äänimittauksen painotuksessa A-painotus ei mittaa matalaa 0-20 Hz infraääntä. Useimmat äänimittarit eivät mittaa infraääniä, koska taajuusvaste loppuu n. 20 Hz:ssa. Amplitudimoduloituneesti sykkivän paineaallon suodattavan mittauksen takia moni kärsii Suomessakin.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

"The study found peak sound pressure levels “were observed to routinely exceed 95 dB and periodically 100 dB.” The more accurate equipment “explains why other studies of wind turbine infrasound have failed to identify similar high levels.” Residences who abandoned their homes reported feelings of motion sickness and other health problems." http://www.eastcountymagazine.org/sound-and-electr...

"...new studies suggest that noise impact assessments created to justify these and other projects relied on errors in computer modeling that severely underestimate sound levels."

Käytössä olevat teoreettiset melumallinnukset aliarvioivat äänitasoja. Peittoonkorvessa rakennuslupa tuulivoimalan pystytyksille heltisi 500 metrin päähän asunnosta, kyseisille 4,5 MW:n teollisuusluokan tuulivoimaloille (12 kpl). "On tyypillistä, että tuulivoimaloiden tapauksessa rakennuslupa haetaan eri voimaloille, jotka lopulta rakennetaan. Esimerkkinä Porin Peittoon hanke. Rakennuslupa haettiin 2,5 MW tehoiselle voimalaitokselle ja toteutettiin 4,5 MW laitokset. Melumalli tehtiin Fuhrländerin 2,5 MW voimalalla ja päädyttiin rakentamaan Gamesa 4,5 MW voimalat. http://pitkaranta.blogspot.fi/2015/08/fennovoima-t...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tuulivoiman oleellinen juttu on, että sitä ei olisi pitänyt ottaa käyttöön, ennen kuin se on keksitty ja tuotteistettu. Nyt näin on lähdetty tekemään tuulivoimaloiden osalta täysin silmät ummessa ottamatta huomioon mitään haittatekijöitä ja ilmastopolitiikan kummallisuuksia, mitä siihen liittyy.

Tuulivoima ei edusta sitä teknologian kehitystä jonka edistämiseksi pitää antaa julkista rahaa miljardeja euroja.
Liian paljon ongelmia seuraa jos tuulivoiman tyylisiä marginaalisia ideoita toteutetaan.
Minkä tahansa terveyshaitan aiheuttaminen voi johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin ja henkilökohtaiseen vastuuseen. Onkohan tämä unohdettu suurten tuulivoimaloiden rakentamisessa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tuulivoimaloiden koon kasvaessa mittarien taajuusalue ei ole pysynyt kilpajuoksussa mukana.

Tanskassa on tehty poliittinen päätös pysäyttää kaikki tuulivoimarakentaminen maalle siihen asti kunnes tutkimukset on saatettu päätökseen.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Huutava tarve lailliselle mittarille on saanut ainakin yhden mittarin aikaan Suomessakin.
"Nykyiset teollisen kokoluokan tuulivoimalat aiheuttavat voimakasta paineaaltoilua eli ns. infraäänimelua. Paineaaltoilu syntyy voimalan jättikokoisen siiven ohittaessa voimalan rungon. Ilma puristuu siiven ja rungon väliin pakottaen siiven suoristumaan. Tämä ei-toivottu ilmiö on havaittavissa mm. ilmanpainetta mittaavilla laitteilla, optisilla järjestelyillä ja sopivissa olosuhteissa myös paljaalla silmällä. Ongelma on ollut tiedossa jo pitkään ja sitä on yritetty ratkoa erilaisilla keinoilla siinä kuitenkaan onnistumatta. Matalataajuinen melupäästö on suurten tuulivoimaloiden rakenteellinen ominaisuus eikä sitä voida huolellisella suunnittelulla tai viranomaisvalvonnalla poistaa".

Tuulivoimaloiden tuottama infraäänispektri 1.5 km:n päässä voimala-aluetta.
https://sairastuulivoima.com/mittaustuloksia/
https://sairastuulivoima.com/

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #5

Vaikka Peter R Mitchell AM, BChe, on tehnyt hyvää työtä, ei kehoita vielä menemään näilläkään tiedoilla oikeuteen. Tarvitaan lisäksi tarkat todennetut mittaustulokset todisteeksi. Kun 12 kpl:tta 4,5 MW:n teollisuusluokan tuulivoimalaa on toiminnassa alle kilometrin päässä asunnoista, ei voi välttyä ajatukselta, ettei ole noudatettu lakia ja säädöksiä kun on saatu lupa pystyttää voimalat niin lähelle asutusta.

"C. The Relevant Facts
An understanding of the nature of the sound pressure waves v emitted by turbines and the impacts of that energy upon neighbours is essential to any assessment of the possible breaching of human rights. Facts vital to this evaluation follow.
 Wind turbines produce sound (airborne pressure waves) across the infrasound, low
frequency and audible ranges.
 Sound in the very low frequency spectrum (0.1 hertz to 20 hertz) characterised as infrasound, as well as excessive low frequency noise (20 to 200 Hz) causes serious physiological and psychological impacts on some or all of the residents in a significant number of houses up to at least 10 km from the nearest turbine.
 Residents do not become accustomed to these pressure waves, but become sensitised, so that the impact becomes increasingly damaging with ongoing exposure. (See Endnote ii)
 A major impact of these sound waves is chronic sleep deprivation vi often associated with waking suddenly and regularly in a panicked state; but other primary or secondary health problems such as tinnitus, vertigo and balance problems, tachycardia, nausea, migraine, exacerbation of chronic medical conditions such as heart disease, and concentration problems, as well as physiological and psychological stress are also common. (See Endnote ii) Chronic sleep deprivation is classified by the World Health Organisation as a contributor to disease vii.
 Many residents find their formerly peaceful homes are rendered sonically toxic and ultimately uninhabitable and, on full disclosure to possibly interested buyers, unsaleable.
 Young children are unable to understand or express their discomfort, which is often extreme, old people are unable to move for various reasons including financial; and all ages suffer declining health and cognitive power and are increasingly at risk in operating farm machinery, fixed machines and even cars and trucks."

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #6

"Matalan taajuutensa vuoksi paineaaltoilu vaimenee erittäin hitaasti ja etenee voimakkaana pitkiäkin matkoja. Pitkästä aallonpituudesta johtuen saman voimalaitosalueen eri voimaloiden aiheuttamat paineaallot vahvistavat usein toisiaan. Myös eri voimalaitosalueiden aiheuttamat paineaallot voivat yhdistyä. Tämä amplitudien summautuminen pahentaa ilmiön vaikutuksia merkittävästi. Asia on pohjimmiltaan yksinkertainen: voimaloiden määrän lisääminen lisää myös melupäästön määrää".

Asia on pohjimmiltaan yksinkertainen, mutta matemaattisesti mahdoton hallita, kun toisistaan riippumattomia muuttujia on niin paljon.

Vaimentumisen käsite on myös hankala. Varsinainen vaimentuminen yleensä tarkoittaa energian muuttumista lämmöksi ja juuri siinä suhteessa matalat taajuudet vaimenevat hitaammin kuin korkeat. Syy on vaimentavien kohteiden pituus aallonpituuteen nähden. Näitä vaimentavia kohteita luonnossa ei ole juuri muita kuin puut.

Maanpinnanssa kulkeva aalto taas vaimenee lähes kaksiulotteisesti eli 3 dB /tuplamatka. Siinä kyllä vaikuttaa oleellisesti maaperän laatu.
Ja taas Porissa Reposaaren tuhannen asukasta jää 2 - 4 km päähän valtion suojeluksessa rakennettavasta arktisen ulkomeri olosuhteita demonstroivasta 10 kpl 4 MW:n tehon tuulivoimalaryppäästä.

Käyttäjän markkumehtatalo1 kuva
Markku Mehtätalo

Linkitän tähän keskusteluun myös vaimentumiskysymyksen vahvasti liittyvänä vastikään julkaistun infraäänen leviämistä kuvaavan kartan, joka perustuu ajatukseen että matalataajuinen infraääni aiheutaa sitä enemmän ja nopeammin terveysongelmia, mitä kokoaikaisesmpi altistus on. Empiiriset eli käytännön havainnot tukevat mallia erittäin vahvasti ja täällä pohjoisessakin alkaa ilmiö nopeasti toistumaan. Kartassa Porin pohjoispuolellea on tihentymä joka valmstuttuaan koskee paljon suurempaa joukkoa ihmisiä kuin Peittoo nyt. http://www.merikarviantuulivoima.info/tvi/

Tämä skenaario toteutuu jos infraäänellä on terveysvaikutus. Terveysvaikutus on lääketieteellisesti jo osoitetttu (Salt ym) ja vain tilastollinen varmistaminen puuttuu. Meneillään on järeän luokan ihmiskoe,

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

http://nieuwerustnoisewatch.org/wp-content/documen... Näihin paineaaltojen haitallisiin terveysvaikutuksiin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota, eikä ole tutkimusta vielä terveysvaikutuksista saatavilla. Kysymys on luonnollisesti pitkäaikaisesta altistumisesta, ne infraääniä koskevat tutkimukset mitä tehdään tilaustyönä rajoittuvat infraäänen välittömään vaikutukseen ja niiden on usein todettu olevan ihmisille haitattomia.

Matalataajuusäänien tunkeutuminen sisätiloihin ja mahdollinen resonointi on myös jätetty tutkimatta, teoreettiset melumallinnukset eivät huomioi sisätiloissa tapahtuvaa äänen voimistumista.

Suurten teollisuusluokan tuulivoimaloiden myötä tilanne riistäytyi viranomaisten hallinnasta. Ei ollut tutkimusraporttia saatavilla näistä. Oli ns. Kelleyn raportti NASAn teettämänä, joka ohitettiin. Ei olisi pitänyt ohittaa, Kelleyn tutkimukset pitää nyt nostaa esille.

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki

On pakko toivoa, että tuon kartan http://www.merikarviantuulivoima.info/tvi/ vaikutukset ovat vahavasti liioiteltuja. Jaa että miksikö toivon näin, no yksinkertaisesti siitä syystä, että tuotettu energia on kuitenkin sitä turhaa tuotantoa, eli ei merkittävää ihmisjoukkoa voidan aivan "huvikseen" laittaa koekaniineiksi. Pahoin kuitenkin pelkään olevani väärässä (tässäkin) asiassa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tuollaisen kartan julkaiseminen on riskialtista kaikenlaiselle spekuloinneille. Oletan ja osittain tiedän kartan laatijan tienneen mitä on tekemässä.

Mittauksiin ja tietokonemallinnukseen perustuva kartta antaa käsitystä siitä miten pitkälle tuulivoimaloista aiheutuvat paineaallot voivat edetä. Terveysriskeistä tulisi puhua ja pitkäaikaisesta altistuksesta infraäänille. Paineaaltojen haitallisesta vaikutuksesta terveyteen tiedetään jo olevan, ja nimenomaan pitkäaikaisesta altistuksesta. Ns. Kelleyn tutkimukset 1980 -luvulta jo toivat näyttöä tästä. Tutkimukset ovat vapaasti kaikkien luettavissa.

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki Vastaus kommenttiin #11

Eihän nyt leppeä kesätuuli voi vahingollista olla, ja jos siitä vielä saadaan puhdasta energiaa, niin mikä sen parempi. Ja sitten kun se energia voidaan vielä varastoida maan alla pyörivään Teraluuppiin ( https://bitly.fi/Ct9ud ), niin ah tätä onnea ja maailma pelastuu.

ps. Olen maanantaisin ilkeällä päällä, siis maanantaisinkin.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #12

No mikäköhän on tuollaisen loopin kustannusarvio. Vai onko sillä mitään väliä, eihän tuulivoima-alaa kustannukset kiinnosta, vai se kiinnostaa, että syöttötariffia jatketaan.

Ja mikäli laite ei toimi, aina voidaan käyttää kivihiilellä toimivia lauhdevoimaloita niinä aikoina kun ei tuule, eikä aurinko näyttäydy.

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki Vastaus kommenttiin #17

"No mikäköhän on tuollaisen loopin kustannusarvio. Vai onko sillä mitään väliä, eihän tuulivoima-alaa kustannukset kiinnosta, vai se kiinnostaa, että syöttötariffia jatketaan."

Tuohan nyt on aivan sivuseikka, tuo kustannus, kyllähän meillä rahaa riittää, paitsi pienituloisille eläkeläisille, lapsiperheille, opiskelijoille, etc. Mutta kun on kyseessä puhdas energia, niin siihen kaivoon voidaan kaataa vaikka kuinka ja paljon, tietenkin pitää unohtaa se vanha suomalainen? viisaus, että kannettu vesi ei kaivossa pysy.

ps. Sitä ainoaa todistetusti puhdasta energiantuotantoa kohtaan käydään jatkuvaa "sotaa".

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #18

Nyt sitten Kiina, Intia ja Japani rakentavat ydinvoimaloita. Japani kunnostaa ja päivittää seisoneita ydinvoimaloita ja Kiina ja Intia satsaavat toriumreaktoreihin ja sulasuolareaktoreihin kaiken muun ohella mm. Kiina satsaa myös geotermisiin reaktoreihin.

Sama suuntaus on meneillään muuallakin. Ydinvoima boomista tai renessanssista ei kai voida puhua vielä, jonkinasteisesta elpymisestä kuitenkin sillä rintamalla.

Jaksaako kukaan muistaa Suomea, joka on koko ajan rakentanut ydinvoimalaa, pitkittyneenäkin OL3 on ollut Suomelle tärkeä projekti, on tuonut projektiosaamista ja tietoa vastaisuuden varalle. Eikä maksa paljoa, avaimet käteen hinta + jotakin muuta.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #11

"Maailma on suuri paikka ja Suomi nähdään kansainvälisen politiikan kentässä vain pelinappulana. Oikeastaan pienenä pelinappulana. No tähän voitaisiin sanoa, että pieni ja sukkela voi usein vaikuttaa asioihin ketterämmin kuin kovin suuri ja raskas koneisto, poliittinen päätöksentekoelin".
Energiapolitiikassa Suomea käytetään koekenttänä maailman suurimpien tuulivoimalaitosten sijoituspaikkana lähellä asuvien vastuksesta huolimatta. Mitä siitä seuraa? Se on ihmisoikeuskysymys, Suomen valtio ei nyt ihmisoikeuksia kunnioita.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #13

Porin johto lähti siitä, ettei mitään haittaa teollisuusluokan tuulivoimaloista aiheutuisi, ja vaikka sitten aiheutuisikin, mitään sanktiota ei ole ihmiskoneista tulossa. Ihmiskokeiden mahdollisuudesta olivatkin jo tietoisia, kun heitä oli henkilökohtaisella kirjeellä asiasta informoitu. No Porin kaupungin johto päätti uskoa tuulivoima-alan palkkaamia konsultteja, jääkaapin hyrinää yms.

Käyttäjän markkumehtatalo1 kuva
Markku Mehtätalo

Kartan taustalla on tieto siitä kuinka suuri osuus vuoden- kahden aikana alkaa eriasteisesti oireilemaan tietyllä alueella, jossa on saatu jo kiinni myös useamman eri alueen yhteisvaikutus. Ainakin tuola aluella selitävyys on erittäin korkea. Suomessa tuulivoimala-alueita on liian lähelä toisiaan. Etäällle toisistyaan tehtynä haitat näyttäisivät jäävän paljon vähäisemmiksi. Verratkaapa keltaisen viivan rajausta Kalajoen osalta vaikka Siikajoen tilanteeseen.

Mielestäni tämän asian todenneella on suorastaan velvollisuus tuoda asia esille. Valitettavasti ihmiset eivät halua kertoa oireistaan ja mallinnustyökin on edellyttänyt taustatyötä. Kartassa mainitaan fiksusti, että tarkoitus on vain osoittaa että asia pitää nopesti tutkia paremmin - ei sis väitetä että näin tulee varmuuudela käymään.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Englannista on myös saatu tutkimusta siitä, kuinka ihmiset välttelevät kertomasta totuutta kärsimyksistään. Eivät halua tuoda asioitaan julkiseen keskusteluun.

Kaikki toivomme, ettei mitään pahempaa olisi tulollaan. Tähän ei kuitenkaan voi tuudittautua, se olisi väärin niitä kohtaan, jotka joutuvat uhriksi. Tarkkaan ei voi tietää, kenestä tulee uhri varmuudella. Voi hyvin olla, että naapurien kesken tilanteet vaihtelee täydellisen summittaisesti, toisella on talo asumiskelvoton ja toinen sadan metrin päässä ei ole kokenut mitään normaalista poikkeavaa. Olisikin parempi puhua riskeistä infraäänipäästöille altistumiselle.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Ihmisoikeuksien rikkominen on vakava rikos johon Suomen viranomaiset nyt syyllistyvät hyväksyessään suuret tuulivoimalat asutusten lähelle.

- Matalat taajuudet vaikuttavat ihmiseen lähinnä resonanssi ilmiön eli myötävärähtelyn kautta. Ihmisen kehon ominaistaajuudet ovat matalia taajuuksia, pääosin alle 120 Hz. Teoriassa vaarallisimmat taajuudet ihmisen kannalta ovat 6 Hz ja 7 Hz, koska nämä ovat ihmisen pehmytkudoksen värähtelytaajuudet. Nasan tutkimusten mukaan taajuudet välillä 0 -100 Hz , voimakkuudella 150 -155 dB aiheuttaa mm. värähtelyä rintakehässä, muuttaa hengityksen rytmiä, aiheuttaa päänsärkyä sekä altistuksen jälkeistä väsymystä.

Aivokuoren hermosoluissa värähtelytaajuus on 0,5 - 30 Hz. Beta- taajuus, 13 - 30 Hz vastaa ihmisen normaalia valveilla ja tietoisena olemisen tilaa Ihmisen mietiskellessä silmät kiinni, aivojen toiminta hidastuu ja värähtely tippuu alfa- taajuudelle eli tasolle 7 -13 Hz. Theta- taajuus, 3,5 - 7 Hz vastaa unien näkemisen tilaa. Delta- taajuus, alle 3,5 Hz saavutetaan vasta syvässä unessa. Aivotoiminnan hidastumisen seurauksena ihminen rentoutuu, verenpaine laskee ja sydämen syke ja hengitys hidastuu (Thompson 2000.).

Taajuuksien 20 - 50 Hz on todettu estävän lihasten impulssit, haittaa lihasten rentoutumista (Wigram 2005). Koko kehoon vaikuttaviksi taajuuksia sanotaan taajuuksia 40 - 80 Hz:n välillä. Talamuksen alueen hermosolujen värähtely on alueella n. 40 Hz ja sillä on yhteyksiä lähes, joka puolelle aivoja, mutta tärkein tehtävä sillä on valikoivan tarkkaavaisuuden säätely (Paju 2003).
Alle 23 Hz eli erittäin matalat taajuudet saattavat olla epämiellyttäviä ja aiheuttaa pahoinvointia. (Skille&Wigram 1995, 54 55.)
Taajuuksien vaikutukseen liittyy myös vaikutuksen voimakkuus, jonka vuoksi on hankala tehdä selkoa siihen, kuinka mikäkin taajuus ihmiseen vaikuttaa. Sama taajuus voi olla sekä haitallinen (aiheuttaa levottomuutta ja pahoinvointia) että rentouttava riippuen sen voimakkuudesta. Tällainen taajuus on esimerkiksi 7 Hz: se voi repiä liian voimakkaana sisäelimet, mutta toisaalta se on myös sama taajuus kuin aivojen Alfataajuus, joka vastaavasti on koettu (ei voimakkaana) rentouttavaksi (Sargeant 2001).

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Erilaisia mittalaitteita tarvitaan mittaamaan ja havaitsemaan ääniaaltoja ja mittarit pitää kalibroida. Seuraavasta saa käsityksen mitä mittareita tarvitaan ja mitä on käytetty vuonna 2011, jotta esim. Falmouth:in tapaus saatiin ratkaistua ja ongelmallinen tuulivoimala sitten saatiin haettua oikeuden päätöksellä käyttökieltoon.

Table 1 - Instrumentation List. Description Manufacturer Model Serial No. Microphone Bruel & Kjaer 4165 844497 Preamplifier Larson Davis 2221 0107 Microphone GRAS 40AN 27538 Preamplifier Larson Davis 902 0235 Sound Meter Larson Davis 824 0914 Calibrator Bruel & Kjaer 4230 1103065 Audio Interface Sound Devices USBPre2 HB0411005004 Recorder M-Audio Microtrack II 139ADC8107245 Microphone Svantek SV22 4012682 Preamplifier Svantek SV12L 5552 Sound Meter Svantek 949 6028 Calibrator Larson Davis CAL200 2425 Audio Interface ROGA DAQ2 06pnd0097 Recorder TEAC DR100 0030486 Each sound level measurement system was independently field-calibrated (end-to-end) prior to and verified after the survey measurements. Each system had its own acoustic sound level calibrator (Brüel and Kjær Type 4230 or Larson Davis CAL200), generating a 1-kHz tone of 1 Pa [94 dB sound pressure level (SPL) re 20 µPa root mean square (RMS)]. Sound level meters and acoustic calibrators had current laboratory calibration certificates traceable to NIST. http://www.acousticecology.org/wind/winddocs/healt...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset