arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Energia-asiat ovat maailmanlaajuisesti agendalla

  • SS - Subsidy Sam
    SS - Subsidy Sam
  • Porot karttavat voimalinjoja
    Porot karttavat voimalinjoja
  • Porot karttavat myös tuulivoima-alueella olevia ikiaikaisia laitumia
    Porot karttavat myös tuulivoima-alueella olevia ikiaikaisia laitumia

[Beauly-based Lyndsey Ward, who today publishes her story online, claims youngsters have been “indoctrinated” by a host of school activities including visits to windfarms. “Tommy the Turbine” is already online and been used in schools in Ireland.

She said: “What’s been happening is similar to what fast food and fizzy drink makers did previously – sponsoring school sports equipment and leaving us with an obesity epidemic.

The wind industry goes into schools in Scotland and never is the other side of the story told. Youngsters are being brainwashed into thinking we’d be doomed without windfarms.

It’s a cynical ploy to keep the subsidies flowing into the next generation.”]

 

"Tarina kertoo, että Tuulivoimateollisuus menee kouluihin Skotlannissa eikä koskaan siellä ole ketään kertomassa tarinan toisesta puolesta. Nuoret ovat aivopestyjä luulemaan, että olisimme tuomittuja ilman tuulivoimaloita.”

 

Pohjoismaiset energiamarkkinat

 

Suomenkin on ratkaistava tulevaisuuden energiantuotantotavat ja lisättävä pohjoismaista yhteistyötä energia-alalla.

 

Suomen on saatava edelleenkin halpaa energiaa, jotta voimme pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Voimajohtojen vetäminen naapurimaista ei ratkaise kuitenkaan kaikkia ongelmia. Omaa sähköntuotantoa on oltava, kulutus- ja tuotantohuippuja voidaan sitten tasata naapureiden kesken.

”Many animals, including some mammals and birds, are known to avoid power lines in remote regions. Now scientists propose that this behaviour may result from the sensitivity of some Arctic animals' eyes to ultraviolet (UV) light emitted from the cables.” http://www.nature.com/news/why-reindeer-steer-clear-of-power-lines-1.14868

 

”Monien eläinten, kuten joidenkin nisäkkäiden ja lintujen, tiedetään välttävän voimalinjoja syrjäisillä seuduilla. Nyt tutkijat ehdottavat, että nämä ongelmat voivat johtua joidenkin arktisten eläinten silmien herkkyydestä kaapelien lähettämälle ultraviolettivalolle (UV).”

 

Europe’s largest onshore wind farm is being built in central Norway. But the project, which will more than double Norway’s wind capacity, lies in the middle of an important reindeer grazing area, leaving Saami herders worried about the impact it might have on their livelihood and traditions”

 

Euroopan suurinta maatuulipuistoa rakennetaan Keski-Norjassa. Mutta projekti, joka yli kaksinkertaistaa Norjan tuulivoimakapasiteetin, sijaitsee keskellä tärkeitä porojen laitumia, saamelaiset poronhoitajat ovat huolissaan vaikutuksesta, joita tuulivoimarakentamisella voisi olla heidän toimeentuloonsa ja perinteisiin”

EDIT: 

Sen sijaan asiallista tutkimusta sähköpylväiden ja -linjojen aiheuttamasta matalataajuusäänestä ei juurikaan ole olemassa, johtopäätösten tekemistä on kuitenkin vältelty myös tuulivoimaloiden matalataajuusäänen suhteen ja samaan aikaan tilanne tuulivoimaloiden pystytysten suhteen on kehittynyt suurempien tuulivoimaloiden suuntaan teollisuusluokan tuulivoimaloiden myötä. Suuret tuulivoimalat erittävät enemmän matalataajuusmelua ympäristöönsä ja mitä enemmän niitä pystytetään samalle alueelle sitä enemmän tätä ääntä erittyy. Tuulivoimaloiden melusta tekee häiritsevää mm. sääolosuhteet ja ääniaaltojen amplitudimodulaatio.

 

”Scientific evidence has proved that noise affects human health. On the other hand, it can be observed that large multinational organizations are increasingly concerned about this type of urban pollution. On the other hand, attention given to this topic focuses particularly on sources such as urban traffic, occupational exposure and wind turbines. Yet, little or no attention has been given to low-frequency noise originating from power poles.” http://www.mdpi.com/2071-1050/7/10/13920/pdf

 

 

”Tieteellinen näyttö on osoittanut, että melu vaikuttaa ihmisten terveyteen. Toisaalta, voidaan havaita, että suuret monikansalliset organisaatiot ovat yhä enemmän huolissaan tämäntyyppisistä kaupunkien saasteista.

Toisaalta, huomion kiinnittäminen tähän aiheeseen keskitytään erityisesti lähteistä kuten kaupunkiliikenteessä, työperäiseen altistumiseen ja tuulituulivoimaloihin. Silti vain vähän tai ei lainkaan huomiota ole kiinnitetty matalataajuiseen meluun, joka on peräisin voimalinjojen pylväistä.”

 

”Conny Larsson, Uppsala Universitet, har gjort långtidsmätningar på två vindkraftparker, Dragaliden i Norrbotten och Ryningsnäs i Småland. Detta är en unik rapport som kommer att få stor betydelse. Rapporten pekar på betydelsen av vädrets inverkan på ljudets spridning. Höga ljudnivåer erhålls i medvind och klara kvällar, nätter och morgnar. I de fallen har man ofta inversion dvs det är kallare vid marken än i luften ovanför och då böjs ljudet ner och förstärks. Ofta är det också vindstilla i dalar men det kan blåsa på höjderna vilket också resulterar att ljud böjer ner mot marken. Studien visar också att s.k.amplitudmodulerat ljud är ofta förekommande. I vissa vindriktningar så ofta som 40% av tiden. (Denna ljudtyp är extra störande speciellt om den är lågfrekvent vilket har visat sig ofta vara fallet. Amplitudmoduleringen innebär att ljudets styrka varierar med en frekvens på 1-2 Hz och det mänskliga örat tycks vara extra känsligt för denna ljudtyp). Moduleringen kan uppgå till +/- 8dB i värsta fall enligt Conny som svar på en fråga från mig.” https://www.wind-watch.org/news/2015/05/26/referat-fran-svensk-vindenergis-seminarium/

 

"Conny Larsson, Uppsalan yliopistosta, on tehnyt pitkän aikavälin mittauksia kahdella tuulivoimala-alueella, Dragaliden Norrbottenissa ja Ryningsnäs Smoolannissa. Tämä on ainutlaatuinen raportti, jolla tulee olemaan suuri merkitys. Raportti osoittaa, että äänen leviämisessä on säällä tärkeä vaikutus. Korkea melutaso saadaan myötätuulessa ja selkeinä iltoina, öisin ja aamuisin. Näissä tapauksissa usein inversio, eli se että on kylmempää maanpinnalla kuin yläpuolella olevassa ilmassa, joten ääni sitten taipuu alaspäin ja vahvistuu. Usein on myös tuuletonta laaksoissa, mutta tuuli voi puhaltaa korkeuksissa jonka tuloksena on myös, että ääni taipuu maahan. Tutkimus osoittaa myös, että ns. amplitudmoduloitunutta melua esiintyy usein. Tietyillä tuulen suunnalla niin usein kuin 40% ajasta. (Tämän tyyppinen ääni on erikoisen häiritsevää varsinkin jos se on matalataajuista ääntä, jonka sen on todettu usein olevan. Amplitudimodulaatio tarkoittaa äänen vaihtelevaa vahvuutta, taajuuden ollessa 1-2 Hz ja ihmisen korva näyttää olevan erityisen herkkä tämän tyyppiselle äänelle). Modulointi voi olla jopa +/- 8 dB pahimmassa tapauksessa Connyn mukaan, vastauksena kysymykseeni."

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (20 kommenttia)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Ei enää löydy sanoja tuulivoima uskovaisilta joilla nämä tutkitut mustat haitat olisi mahdollista maalata valkoisiksi.

Tuulivoimatoimijat haluavat väkisin pystyttää valtavat tuulivoimalat ihan asutuksen tuntumaan. He ottavat suuren riskin. Tuulivoimaloiden aiheuttama infraääni on vakava terveysuhka ihmisille ja eläimille. Varovaiseksi ovat hallitukset kuitenkin jo tulleet, entä jos ääni ei kuitenkaan ole sitä "jääkaapin hyrinää" kuten ministeri sen kertoi olevan. Muualla jo toppuutellaan eikä suurien tuulivoimaloiden maalle rakentamisia hyväksytä enää. Ehkä Suomessakin asiat joskus laitetaan tärkeysjärjestykseen. - Safety first.

Käyttäjän seppoviljakainen kuva
Seppo Viljakainen

Ja minähän en mitään iltiksiä lue ; mutta emäntä kantoi tämän päivän ilta-sanomat eteeni ; siellä on kahden aukeaman juttu "Paljon melua tuulesta" .

En ole itse juttua vielä lukenut, mutta positiivista on jo se, että tämä vakava asia alkaa levitä jo ´ruohonjuuri-tasollekin´.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Revonlahdelta valtuuston jäsen ihmettelee täyskäännöstä: "On se Ahti mielenkiintoista tämä tuulivoiman vastustaminen. Kukaan ei vastustanut viime valtuustossa tuulivoima kaavaa. KAIKKI olivat yksimielisesti kannattamassa tuulivoimapuistoa. Kaikki vastustajat eivät edes vaivaantuneet paikalle. Ollaan yksimielisiä ja kohta vastustetaan. EI YMMÄRRÄ, EI MILLÄÄN???"

Haittoja on tullut lyhyen ajan kuluessa jo sen verran että vastustus kaataa seuraavat tuulivoimahankkeet.
- Tieto lisää tuskaa! Ja kun nämä toteutuneet ongelmat olivat kaikki tiedossa, mutta mitään ei kuunneltu, vastustusta ei kertakaikkiaan hyväksytty.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Porot karttavat voimalinjoja ja tuulivoima-alueita.

Tutkimukset osoittavat, että myös turistit karttavat näitä edellä mainittuja. Samoin melulle altistuneet asukkaat, mutta monet asukkaista ovat jääneet jumiin vanhaan asuntoon kun siitä on tullut tuulivoimaloiden myötä myyntikelvoton, eikä kaikilla ole varaa hankkia uutta asuntoa ennen kuin vanha on myyty.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #4

Tämän päivän Ilta-Sanomat ja Plus liitteessä Timo Lanki THL johtava tutkija kertoo että aineistoa kerätään koko ajan ja syksyyn mennessä on odotettavissa ensimmäisiä tuloksia.
- Toistaiseksi olemme hyvin pitkälle kansainvälisen tutkimustiedon varassa. Meidän käytössämme olevan tutkimustiedon perusteella ei ole näyttöä siitä, että infraäänellä ja oireilla on suora yhteys, Lanki toteaa.
Hänen mukaansa kansainväliset asiantuntijapaneelit ovat päätyneet samaan johtopäätökseen. Hän on silti hyvin tietoinen että jotkut kärsivät tuulivoimaloiden lähellä, väsymystä, päänsärkyä, korvaoireita ja kuultavasta melusta voi aiheutua esim. unettomuutta ja stressiä. Nämä ovat aina yksilöllisiä asioita.

Jutussa Ilpo Forsman kertoo omista kokemuksistaan, ja Salon Märynummelta 600 metrin päässä asuva kertoo ettei hänen perheellä ole mitään oireita tullut, eikä kissa ja koira ole reagoinut mitenkään. Kuitenkin samalta alueelta löytyy värähtely energiasta kärsiviäkin. Jutun otsikko on "Paljon melua tuulesta" ja päättyy pattitilanteeseen.

Tutkitaan, tutkitaan ja valitaan ulkomailta tuleva tieto tarkoitushakuisesti oman edun mukaan.

Saksassa käydään Saksan hallitusta vastaan oikeutta. Sama ilmiö ollut Australiassa, Espanjassa, Tanskassa. Tuet lopetettu, turbiineille asetettu käyttörajoituksia jne. Miten tilanne poikkeaa Suomessa: THL tekee tutkimusta, mutta turbiinien rakennus jatkuu, tukiaisia ollaan suunnittelemassa kiivaasti lisää. Miksi? Koska Suomi on yksi maailman korruptuneimmista maista, jossa korruptio on niin piilossa, että sitä on vaikea kitkeä pois (asiantuntijan lausunto..).

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki Vastaus kommenttiin #5

Eikö THL:llä ole eräs toinenkin "tukimus", jonka tuloksista ollaan vähintäänkin kahta mieltä, ja kaiken lisäksi tuolla ulkoisilla mailla on saatu toisenlaisiakin tuloksia, energiaan sekin liittyy... Joten en kovin korkealle arvostaisi TeeHooÄllän ulostuloja, THL on saanut eräissä piireissä nimen Terveyden Hävittämis Laitos.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #6

Infraääniä on tutkittu, kaikki tutkimukset päätyvät samaan johtopäätökseen, ei ole haittaa.

THL:n lopputulema tiedetään siis jo edeltä käsin. Ei ole haittaa.

Infraäänet vedetään esille aina tarpeen mukaan, kun tilanne niin vaatii.

Nyt on sitten jo tehty myös tutkimusta matalataajuusäänien etenemisestä ja näiden äänien amplitudimodulaatiosta, esim. Englannissa. Kyllä on todettu olevan haittaa ihmisille ja eläimille näistä äänistä.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #7

Näitä matalataajuisia paineaaltoja voidaan mitata. THL ja monet muut puhuvat melusta, vaikka sitä ei voi kuulla. Se johtaa harhaan ja antaa tuulimylläreille mahdollisuuden osoittaa, että eihän täällä mitään melua ole. Liekö niin, että Ilpo Forsmanilla on ainoa mittauslaitteisto Suomessa, jolla näitä paineaaltoja voidaan mitata. Siis hänellä, joka kymmenhenkisen perheensä kanssa joutui upouudesta talostaan muuttamaan tuulivoimaloiden takia.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #12

Jep, oma mittauslaitteisto pitää olla. Niitä pitää sitten kalibroida jotta mittaukset olisivat päteviä. Kalibroinnin suorittaa jokin ulkopuolinen taho.

Käyttäjän markkumehtatalo1 kuva
Markku Mehtätalo Vastaus kommenttiin #7

Käteeni on sattunut kolme tuollaista tutkimusta. Yhdessä testi oli 8 minuuttia, toisessa 10 ja kolmannessa ja uusimmassa 20 minuuttia. Jokainen altistunut tietää että asiaa ei voi noin testata.

Ongelma on siinä että esim australian viikon seuranrtajakson sokkotestit, joissa on 100 % korrellatio oireiden ja infraäänen välillä, eivät ole vertaisarvioituja. Nasan tutkimus on, mutta sekin voidaan vanhan tuulivoimatekniikantekniikan vuoksi haudata tuulivoimateollisuuden asiantuntijoiden mielestä.

Varmaan keskustelijoilla on tiedossa muitakin hyviä tutkimuksia, joilta puuttuu syystä tai toisesta todistusvoima.

THL ei lue näitä kuten ei lukenut Hongistokaan.

PS. Tämä Uusi Suomi ei taida mennä "lukkoon" kuten FB kun alkaa tulla liian kovia juttuja näkyviin ...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #14

USA:ssa näitä tutkimuksia on jo tehty hyvän aikaa. Akustiikan asiantuntija Richard James mm. on pitkän kokemuksen turvin ja omalla mittauslaitteistolla päätynyt mittaustuloksiin, jotka osoittavat tuulivoimaloista aiheutuvan voimakasta äänenpainetta, jota ihminen voi pikemminkin tuntea kuin kuulla. Matalataajuusäänien on mitattu sisätiloissa olevan suurempi ongelma kuin ulkona.

Käyttäjän markkumehtatalo1 kuva
Markku Mehtätalo

Tärkeintä on tosiaan että asiasta kirjoitetaan. Yritetään saada kaikki kanakuolemia myöten median reposteltaviksi, jolloin polittinen paine kasvaa ja THL terveyden tuhoamisyritykset jäävät taka-alalle. THL:llä on olemassa mm tieto, joka löytyy juuri julkaisusta karttapalvelusta http://www.merikarviantuulivoima.info/tvi/. Sen pohjalta on erittäin hyvä tutkia tuulivoimaaltistusväitteen olemassaoloa. Todennäköisesti tutkimus joudutaan järjestämään kuitenkin muuta kautta,

THL:kllä on käytössään monia peittämismekanismeja mm A-painotettu melumittaus, jota tämä Lanki pitää "aivan tarpeeksi hyvänä tapana". Onpa hyvä tutkia kun ei edes haluta löytää koko ilmiötä. Kukapa sitä muutenkaan tekisi täyskäännöstä kannanotoissaan.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Onhan se hyvä että kirjoitetaan. Kirjoittelun pitäisi olla koordinoidumpaa niin ettei mitään tartuntapintaa jää vastapuolelle tarttua. Vastapuolella on kaikki tieto ja resurssit käytössä, maailmanlaajuinen tietopankki turvana mm. Tällaista jättiläistä vastaan ei ole mitään syytä nousta tyhjin käsin. Mitkään argumentit eivät tuulivoimailijoita hetkauta. Syöttötariffit pyörii ja hallitukset toinen toisensa jälkeen tukevat tätä toimialaa.

Tosiaankin on peittelystä kysymys ja ei halutakkaan etsiä paineaalloille todisteita. Pidetään huolta siitä, ettei kukaan muukaan niitä löydä. Jos pääsee jäljille, niin vika löytyy korvien välistä, niinkuin se proffa asian ilmaisi. Näillä mennään.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Vajaa vuosi sitten Tero Kannisto oli tekemässä melumittauspyyntöä Salon kaupungille Märynummen voimaloista, mutta tämän päiväisen Ilta-Sanomien mukaan mitään meluhaittaa ei olekaan. Juuri ennen lautakunnan kokousta Kannisto veti melumittausvaateensa pois. Miksiköhän??

"Kannisto antoi aikanaan suostumuksensa tuulivoimaloiden rakentamiseen. Hän korostaa, ettei vastusta tuulivoimaa yleensä eikä halua aiheuttaa haittaa tuulivoimayritysten liiketoiminnalle. Melun vaikutukset on hänestä kuitenkin tutkittava".
http://www.sss.fi/2015/09/tuulivoimalan-melu-tulee...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Salon Seudun Sanomat ja kommentoija:

Kommentoi

lahjusta kirjoitti 19.10.2015 at 15:34

Eipähän enää valita. Kaikki on taas hyvin. Melu häipyi yhtäkkiä. Onkohan rahalla osuutta asiaan

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Rahalla ostetaan vastustajat hiljaisiksi muuallakin, miksei Suomessakin.

Puhdasta energiaa, puhdasta mafiarahaa
Vuosien 2007 ja 2013 välillä EU:n rakennerahastosta on myönnetty 350 miljoonaa euroa Sisiliaan – ja paikallinen mafia on tahtonut siitä osansa.

Vito Nicastri käytti osan näistä rahoista rakentaakseen Sisiliaan uusiutuvaan energiaan perustuvan imperiumin. Miehen tuulivoimabisneksiä käytettiin muun muassa mafian rahanpesussa.

Vuonna 2013 poliisi takavarikoi Nicastrin omaisuutta yli 1,2 miljardin edestä mafian vastaisessa operaatiossaan.

BBC: Italy seizes record assets from wind farm tycoon (3.4.2013)

http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/nain-...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Mafia toimii veroparatiisi-sijoitusyhtiöiden kautta, epäilemättä Suomessakin. Päällisin puolin toiminta on ihan laillista, mutta kukaan ei pysty selvittämään rahojen alkuperää. Jostainhan 2500 euron minimipääomalla perustetut yritykset joutuvat hankkimaan rahoituksensa. Jos vaikka tähtää 30 tuulivoimalan hankkeeseen, a 4 M€/kpl, niin tuskin paikallinen osuuspankki myöntää lainaa 120 M€.

Aki Simunaniemi tyrmää itseensä ja yritykseensä (EV-Windpower Oy) kohdistuvat moitteet ja sanoo, että yrityksen raha-asiat ovat kunnossa.
”Rahoitusta joutuvat hankkimaan kaikki muutkin tuulivoiman
kehittäjät. Rahaa saa Keski-Euroopasta, jossa tuulivoimaa
rakennetaan vilkkaasti. Siellä rahoituslaitoksilla on omat asiantuntijat, jotka analysoivat hankkeiden kannattavuuden.
Suomessa pankeilla ei ole tällaista asiantuntemusta.”
Simunaniemi kiistää myös moitteen sopimusten kehnoudesta.
”Vuokranmaksu alkaa, kun rakennustyöt alkavat. Vuokraaika
on 25 vuotta plus optio toiselle 25 vuodelle.”
http://riihi.mtk.fi/epaper_MT/products/MT_-2013-04...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tuulivoimalat ovat myös ihmisoikeutta rajoittava asia. Räikeimmät tapaukset olisi mahdollista jo saattaa kansainvälisen oikeuden eteen, nostamalla syytteitä tuulivoimalan pystyttäneitä tahoja vastaa. "Whilst the industry currently feels secure against court action, it has occurred to some that the industry and government regulatory authorities are quite possibly causing major breaches of certain of the victims’ human rights; and that this is an avenue that should, and can, be diligently pursued with a minimum outlay of scarce funds." Kts. liite! https://windfarmaction.files.wordpress.com/2016/04...

Käyttäjän MauriJOHirvonen kuva
Mauri Hirvonen

Tuulivoimaa suotta moititaan, koska toteutustapa ja haitalliset ratkaisut olisi voitu ehkäistä. Olisi ainakin pitänyt!
Mitä tulee tuulivoimaan. Ongelmilta on ilmeisesti haluttu vaieta tai ei ole keksitty, miksi pitäisi tutkia ja mita suureita, millä voi olla keskeistä haitallisina merkitystä, teollisuushakuisen finanssitoiminnan pääpainoalueiden ollessa vaikuttavin. Tämä on vakava asia. Sääntöjen laatiminen on jätetty oman onnensa varaan.

Onhan tämä nyt maailmanluokan lapsus. Ennen tehtiin ja toteutettiin asiat ammattitaidolla. Nyt toteutetaan lobbaamalla ennen kuin edes asia on selvä. Pitäisi olla selvää, jotta laaja asiantuntemus kohtaa suurissa ja pienissäkin asioissa. On oletettavaa, että tutkijoiilla ei ole ollut tarvittavaa käytännön tuntemusta!

Kuin hullu maailma. Ahneudella pönkitetty kiire ja fanaattisuus voi pilata hyvän tai onko poliitikot suutareita?
– Mitä haittoja voitaisiin eliminoida, kaikkia haittoja. Ongelmanratkaisukykyä tarvitaan, moniosaajat kykenevät suorittamaan huipputehtäviä. Heitä olisi syytä kutsua hätiin.

Energian kumous ja nykyajan ongelmia: Ydinvoima (tehokas, kuitenkin erityisen vaarallinen tuotantomuoto, sotateollisuuden sivutuotteena saa sähköä, mikä on osoitettu olevan tässä ajassa kannattamaton energian tuotantomuoto; ydinjätteet tuhonneet merkittäviä määriä Tyyntä Valtamerta, jättimäistä luonnon ja eliöiden sekä ihmiseten sairastumista ja kuolemaa oletusarvona todennettavissa tulevan jo lähivuosina. Ydinvoiman erityinen haitta on ilmakehään karkaavat jatkuvat plasmapilvet, aiheuttaa ilmakehän vaurioitumista ja räjähdysherkkyyttä, mitä koitettu heikentää vaaraa maanpinnalle ja hengitykseen aiheuttavalla Chemtrailauksella, missä kuumat partikkelit koitetaan pakottaa alas. Metsä- ja kaupunkipaloja eri puolilla maailmaa. Oletusarvona plasmapilvien muuttuminen happopilviksi ja niiden laskeuma voi polttaa ja sytyttää maata. Ikuinen ympäristöhaitta ydinvoimaloiden takia on kammottavaa luettavaa, mikäli maailma toipuu vaaralliseksi muodostuneesta "tulitikku-leikistään" ydinenergialla. Ydinjätevuoret ovat jatkuva vaara kaikelle elämää ylläpitävälle, siitä seuraa ensin heikentynyt vastustuskyky, jetkuvat flunssat, tulehdustilat, ravinnon saatumisen kautta todella ikäviä ongelmia, on tilattu syöpää ja ravintoketjun kuolemaa. Huomioitavaksi, että ravintoketjun merien kasviplanktonit osallistuvat terveinä maailman hapen tuottamiseen. Fukusiman ydinlaitosten jätteitä on kipattu jo vuosia Tyyneen Valtamereen ja tulokset näkyvät maailman toisella puolella suunnattommina kalakuolemina.

Sähkömagneettiset ongelmat seuraavat edellistä kehitystä. Sitä lisäävät nykyajan säteilylisät: gsm, G2, G3, G4, G5, WiFi, Bluetooth, mikroaalto, radioaalto, satelliitti- ja tukiasemalähettimet, haitalliset ydinenergiasäteily- LISÄT maailmassamme, työpaikoillamme ja kotipihoissamme tulevat enenevässä määrin kummittelemaan. Tietämyksen mukaan valtavaa tuhoa on koittamassa. Yksi piirre on mitä tapahtuu elinympäristöllemme. Haitallisten mikrobien ja homeiden määrä voi kasvaa, mikäli nämä energiat lisäävät niiden kasvua kuin bensiinin laittamista nuotiolle. Mitä tulee kasveihin, eläimiin, hyönteisiin ... pölyttäjähyönteisiin tai kasvikunnan ja eläinkunnan symbioosin tilanteisiin ... kasvattaa ravintoa maailman hätään ... häiriintyykö se jo "kasvinsuojelumyrkkyjen ja homeenestoaineiden kautta yksin, vai mitä on odotettavissa .... pölyttämistrapahtumien loppuminen voi lopettaa luonnon luonnollisen toiminnan ja aiheutumaksi voi tulla joidenkin tahojen toivoma tila: "luonnoton maailma ja sen lisensiointi pullovesineen ja ravinteineen".

Koitetaan hyväksyä yhdessä asioita, että palautetaan meille tähdellliset elinolosuhteet ja lopetetaan "tulitikuilla leikkiminen". Emme tarvitse yhtään uutta ydinvoimalaa ja niiden odotettavissa olevaa tuhoa. Ydinjätettä ei pidätä mikään tunnettu metalli plasmakaasuuntumisen läpäistessä kaiken tunnetun aineen. Myös käytössä olevat ydinvoimalat valitettavasti ovat vuotavia ja päästävät tuhovoimaansa ilmoille ja vesiin..

Siirrytään vahvasti energiakumouksen kehittämiseksi hyvässä hengessä ja kohti hyvää. Samalla luonto uudistuu ja puhdistuu. Luonnonmukainen viljely kunniaan. On upeaa rohkaista kokemaan parempi elämänlaatu, lähiruoka, lähienergia ja hyvyys näiden myötävaikuttamalle kehitykselle. Vapaaenergia ja lähienergia on tulevaisuutemme avain. maurijo.hirvonen. keksijäinnovointi ja ekosysteemimallinnus

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Kyllä ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää, ajan kanssa korjaamista tapahtuu luonnossa, kun luonnon pilaaminen loppuu.

Nyt sitä luonnon tuhoamista tapahtuu Kiinassa ja Intiassa. Kiinalaiset hankkivat maata Afrikasta ja samaan aikaan pilaavat omaa maaperää vastaavan kokoisia alueita.

Energiaratkaisut näyttäisi olevan teknologiaratkaisuja näissä väkirikkaissa maissa ja Japanissa. Japanikin palauttaa ydinvoiman osaksi energiapalettia, sulasuola- ja toriumreaktoreita rakennetaan lisää. Niillä korvataan fossiilisia polttoaineita.

Pohjoismaissa on uusiutuvilla vankka sija. Ehkä Suomen monipuolinen energiapaletti on hyvä, uusia teknologioita pitää tarkastella nimenomaan niin, että ne säästävät ympärillä olevaa luontoa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset