arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Tutkittua tietoa tuulivoimasta

  • Uusiutuvan energian hinta vaihtelee EU-maissa
    Uusiutuvan energian hinta vaihtelee EU-maissa
  • Tutkimus: ihmiset kuulevat aivoillaan
    Tutkimus: ihmiset kuulevat aivoillaan

Tuulivoimaa ja tuulivoimaloiden melua on tutkittu hyvin vähän. Tietomme ovat vajavaisia, emmekä ymmärrä vielä kaikkea tuulivoimaloista aiheutuvan melun terveyshaitoista?

Tutkimusta on teettänyt pääasiassa tuulivoimateollisuuden kustantamat tutkimuslaitokset. Mitään riippumatonta, vertaisarvioitua tutkimusta ei ole olemassa.

Kaikki meluhaitat ja sähkömarkkinoihin liittyvät ongelmat ovat tulleet yllätyksenä kansaa holhoaville poliitikoille.

Nyt sitten ei tiedetä mitä pitäisi tehdä.

Mitään riippumatonta tutkimustakaan ei käynnistetä, yllätykset saattaisivat olla kestämättömiä.


 

Summary of 2013 VTA Finnish report VTT Technical Research Centre of Finland has published a new study with a conclusion that wind turbines do not cause any adverse health effects. The study consisted of a review of nearly 50 scientific research articles conducted in Europe, USA, Australia and New Zealand over the past 10 years. Due to the increased number of wind power projects in Finland, a growing concern has arisen among the public regarding the possible negative impacts wind energy production may have on human health. VTT Technical Research Centre of Finland conducted a comprehensive literature review covering nearly 50 scientific research articles. The review concluded that in the light of current scientific research, there is no evidence to show that the infrasound produced by modern wind turbines is anything but harmless. The sound of a nearby wind farm is does not possess such qualities or volume that it would cause physical symptoms to humans. The study also concluded that the infra sounds below the auditory threshold does not constitute a health hazard. Additionally, most of the infra sound caused by a wind farm is mixed with other infra sound from the environment and does therefore not cause any additional exposure. According to the research articles reviewed, the low frequency sound with potential hazardous health impacts would have to be of a higher volume than that caused by wind farms, in order to have an impact on our health. Also, concern that shadow flicker may cause epileptic seizures are overruled in the research material. Such seizures cannot be caused by the type of flicker the slow rotation speed of the wind turbine blades produce.”

 

”Yhteenveto 2013 VTA Suomen raportti

Valtion teknillinen tutkimuskeskus on julkaissut uuden tutkimuksen, jossa johtopäätös on, ettei

tuulivoimalat aiheuta haitallisia terveysvaikutuksia. Tutkimus keskittyi tarkasteluun lähes 50 artikkelin tieteelliseen tutkimukseen Euroopassa, Yhdysvalloissa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana.

Kasvaneiden tuulivoimanhankkeiden määrän johdosta Suomessa, kasvava huolenaihe on

syntynyt kansan keskuudessa mitä mahdollisia kielteisiä vaikutuksia tuulivoimatuotannosta

voi olla ihmisten terveyteen. Valtion teknillinen tutkimuskeskus teki laajassa kirjallisuuskatsauksessa kattaen lähes 50 tieteellistä tutkimusta. Katsauksessa todettiin, että nykyisen tieteellisen tutkimuksen valossa, ei ole todisteita osoittamaan tosiseikkoja, että modernien tuulivoimaloiden tuottama infraääni olisi muuta kuin vaaraton.

Äänellä tuulivoimaloiden lähistöllä ei ole sellaisia ominaisuuksia tai voimakkuutta, mikä voisi aiheuttaa fyysisiä oireita ihmisille. Tutkimuksen johdosta päätellään, ettei infraäänet kuulokynnyksen alapuolella ole terveydelle vaarallista. Lisäksi, suurin osa tuulivoiman infraäänistä sekoittuu muiden ympäristön infraäänien kanssa, eikä aiheuta lisää selvittelyjä. Tutkimuksen mukaan, jotta matalilla taajuuksilla olisi mahdollisia vaarallisia terveysvaikutuksia, pitäisi volyymien olla suurempia kuin tuulivoimaloiden aiheuttamat volyymit, jotta niillä voisi olla vaikutusta meidän terveyteen. Myös huoli siitä, että välke voi aiheuttaa epileptisiä kohtauksia ohitetaan tutkimusaineistossa. Sellaisia kohtauksia ei voi johtua välkkeestä, jonka aiheuttavat hitaasti pyörivät tuulivoimaloiden siivet.”

EDIT: VTT:n infraäänitutkimuksen osoittaa heppoiseksi kirjallisuustutkimukseksi jo oheinen lehtikirjoitus, jossa meluongelmaa valaistaan yleisellä tasolla. 

http://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/terveys/melu_uhkaa_terveytta

Melu uhkaa terveyttä

”Entä sitten melunsietäjät? Mielenkiintoisesti heidän stressireaktionsa paljastaa, ettei heidänkään elimistönsä totu meluun, vaikka he muuta väittävät. Kun nimittäin näiden ihmisten stressihormonieritystä ja verenpainetta seurataan läpi yön, heidän elimistönsä reagoi meluun selvästi, vaikka he olisivat itse sikeässä unessa.”

 

On vihdoin aika riisua hämärän kaapuun puettua tuulivoimalamelua ja tuoda esille faktat, jotka ovat olleet tutkijoiden tiedossa ja joista asioista monet kansalaiset ovat tietäneet.

 

Tuulivoimamelun häiritsevyydestä on viimeaikoina kertynyt paljon uutta tietoa jota on jaettu myös kansalaisille. Jostain syystä virkamiehet ja johtavat politikot ovat piiloutuneet ns. virallisen tiedon taakse, tieto joka on tuulivoimateollisuuden ja palkkaamiensa akustiikka-alan asiantuntijoiden yhdessä sovittama teollisuudelle edulliseen muotoon!

 

Kielletään tuulivoimaloiden aiheuttamat meluhaitat!

 

Vaikka melun haitoista on ollut paljon hyviä kirjoituksia lehdissä ja alan julkaisuissa, tuulivoimamelua ei ole samaan aikaan otettu vakavasti? Osittain tämä johtuu tuulivoimateollisuuden manipuloinnista ja propagandasta, jota ns. virallinen taho säestää omilla mukatutkimuksillaan.

 

Tuulivoimateollisuus on voinut vapaasti muokata raportteja ja tiedotteita parin vuosikymmenen ajan. Ja virallinen taho on joutunut myötäilemään ja on myöskin vahvistanut tiedot oikeaksi.

 

Tuulivoimamelun erityispiirteitä ovat amplitudimodulaatio ja matalataajuusmelu. Yhdessä ne voivat aiheuttaa vakavaa häiriötä tuulivoimaloiden lähistöllä asuville ihmisille ja eläimille.

 

Mutta tätä erityispiirrettä ei mitata! Ei ole kehitetty instrumentteja tätä erityistä ja erikoisen häiritsevää melua mittaamaan. Koska tuulivoimateollisuus on määritellyt sen mitä mitataan ja millä mittareilla. Käytössä on ollut dB(A) painotettu mittaustapa, joka suodattaa matalataajuusäänet.

 

Toimiala on vuosikymmenten ajan turvautunut verovaroin tuettuun rahoitukseen, josta sitten on riittänyt rahaa näihin sisäpiirin mukatutkimuksiin.

 

Toimialaa kohtaa nyt verovaroin tuetun rahoituksen karsiminen ja alalla on edessään tiukemmat ajat, jopa konkursseja kun rahoittajat pakenevat.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (22 kommenttia)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Turvallinen rakentamisetäisyys on selvitettävä.
Suomessa on tuulivoimaloista terveysongelmia saaneiden aloitteesta tehdyssä infraääniselvityksessä aukottomasti todistettu, että tuulivoima vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin (TV-KY 2015).

Siitä huolimatta, että "Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.” (YSL 5.1 §) Suomessa viranomaistaho ja toiminnanharjoittajat eivät ole selvillä hankkeidensa ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Tästä syystä on valtiovallan otettava kantaa viimeistään tariffeja tuulivoimaloille pohdittaessa, mille etäisyydelle voimaloita voidaan turvallisesti sijoittaa. Infraäänten pitkäaikaisaltistuksesta on otettava selvyys ulkomaisten tutkimusten perusteella ennen kuin edes harkitaan uutta tuulivoimatariffia.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Maassamme on harva mutta kattava asutus. Muun muassa Saksassa on asutus keskittyneempää ja Portugalissa on laajoja asumattomia vuoristoseutuja. Selvältä näyttää että terveyshaitat ulottuvat kauemmas kuin nyt voimassa oleva 2 kilometrin lähinnä kuuluvaan ääneen perustuva etäisyyssuositus. Suomeen rakennetut voimalat ovat suurempia kuin Keski-Euroopassa. Voimaloiden lähistöllä oleville ihmisille on alkanut nopeasti kehittyä terveysongelmia

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Keski-Euroopassa vaaditaan nyt 3 km:n turvaväliä, 2 km:ä ei riitä enää!

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

On kyse kansanterveydestä kun paikkakuntalaisten valituksia alkaa satelemaan kunnan terveysviranomaisille. Kts. linkki,

http://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/terveys/melu_u...
Melu uhkaa terveyttä
”Entä sitten melunsietäjät? Mielenkiintoisesti heidän stressireaktionsa paljastaa, ettei heidänkään elimistönsä totu meluun, vaikka he muuta väittävät. Kun nimittäin näiden ihmisten stressihormonieritystä ja verenpainetta seurataan läpi yön, heidän elimistönsä reagoi meluun selvästi, vaikka he olisivat itse sikeässä unessa.”

On vihdoin aika riisua hämärän kaapuun puettua tuulivoimalamelua ja tuoda esille faktat, jotka ovat olleet tutkijoiden tiedossa ja joista asioista monet kansalaiset ovat tietäneet.

Tuulivoimamelun häiritsevyydestä on viimeaikoina kertynyt paljon uutta tietoa jota on jaettu myös kansalaisille. Jostain syystä virkamiehet ja johtavat politikot ovat piiloutuneet ns. virallisen tiedon taakse, tieto joka on tuulivoimateollisuuden ja palkkaamiensa akustiikka-alan asiantuntijoiden yhdessä sovittama teollisuudelle edulliseen muotoon!

Kielletään tuulivoimaloiden aiheuttamat meluhaitat!

Vaikka melun haitoista on ollut paljon hyviä kirjoituksia lehdissä ja alan julkaisuissa, tuulivoimamelua ei ole samaan aikaan otettu vakavasti? Osittain tämä johtuu tuulivoimateollisuuden manipuloinnista ja propagandasta, jota ns. virallinen taho säestää omilla mukatutkimuksillaan.

Tuulivoimateollisuus on voinut vapaasti muokata raportteja ja tiedotteita parin vuosikymmenen ajan. Ja virallinen taho on joutunut myötäilemään ja on myöskin vahvistanut tiedot oikeaksi.

Tuulivoimamelun erityispiirteitä ovat amplitudimodulaatio ja matalataajuusmelu. Yhdessä ne voivat aiheuttaa vakavaa häiriötä tuulivoimaloiden lähistöllä asuville ihmisille ja eläimille.

Mutta tätä erityispiirrettä ei mitata! Ei ole kehitetty instrmentteja tätä erityistä ja erikoisen häiritsevää melua mittaamaan. Koska tuulivoimateollisuus on määritellyt sen mitä mitataan ja millä mittareilla. Käytössä on ollut dB(A) painotettu mittaustapa, joka suodattaa matalataajuusäänet.

Toimiala on vuosikymmenten ajan turvautunut verovaroin tuettuun rahoitukseen, josta sitten on riittänyt rahaa näihin sisäpiirin mukatutkimuksiin.

Toimialaa kohtaa nyt verovaroin tuetun rahoituksen karsiminen ja alalla on edessään tiukemmat ajat, jopa konkursseja kun rahoittajat pakenevat.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Oulussa on keksitty korvatulpat, niin ne varmaankin toimitetaan tuulivoimayhtiöiden toimesta asukkaille.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #8

Joo, ja terveyskeskuksessa jaetaan niille jotka eivät saa nukutuksi, korvatulppia.

Tuulivoimamelun erityispiirre tulee esiin siinä kun korvatulpista ei ole apua. No en tiedä.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Taaleritehdas myi Honkajoen tuulivoimalat:
Kauppalehdessä 2.10.2015 Taaleritehdas perustelee: "Luopuminen tuli aiheelliseksi alkuperäistä suunnitelmaa aiemmin siksi, että halusimme palauttaa sijoittajien varoja nyt, kun koko rahasto on valmis. Tällä kaupalla vapautamme varoja sijoittajille, jotka ovat odottaneet kassavirtaa jo aika pitkään. Päätös syntyi salkunhoidollisin perustein." [Kauppalehti, 2.10.2015]. Kuulostaa lähinnä siltä, että osa sijoittajista on halunnut rahansa pois tuulivoimasta. Tähän viittaa saman lehden otsikko: "Tuulivoiman suosio rapautuu - rahoittajat käyneet varovaisiksi" [Kauppalehti, 2.10.2015].
Honkajoelle haetaan uutta kunnanjohtajaa, Siikaisten kunnanjohtaja vaihtui tuulivoimaloiden pystyttämisen jälkeen, vaikka ilma kylmenee niin ilmapiiri lämpenee kun väki käy kuumana tuulivoimaloiden takia.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Saa nähdä mihin suuntaan rannikkokuntien kehitys kääntyy asukaslukujen suhteen. Tuleeko tuulivoimasta kuntien pelastaja, kun niin monet kunnanjohtajat ovat niissä tuulivoimahankkeissa mukana.

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Rannikkoseudun tuulimyllyt myös vaarallisia. Siipien kerättyä jäätä sinkoavat lavat jääkalikoita.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Joo, ne tuulivoima-alueet ovat kyllä oikeammin teollisuusalueita.

Ja veikkaan, että puomeja ilmestyy metsäteille - pääsy kielletty. Ja kylttejä - varokaa tippuvia jäälohkareita - hengenvaara! Viimeistään kun onnettomuuksia tapahtuu.

Ei nytkään tuulivoimalat paljoa tuota sähköä, 100 MW:a. http://www.fingrid.fi/fi/sahkomarkkinat/voimajarje...
Jää painaa jo siivissä?

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

UTÖn luotsiasemalla kulkutie suojattu teräsverkolla jo tuolla 80-90 luvulla.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #10

Ruotsissa oli helikopterilla ja lämpimällä vedellä sulatettu jäätyneitä tuulivoimaloita, jotta ne voitaisiin ottaa nopeammin taas käyttöön kun kelit sallivat.

Jäätyneiden tuulivoimaloiden sulattelu ilmasta helikoptereilla oli hidasta puuhaa. Toinen vaihtoehto olisi ollut odotella jäiden sulamista.

Tapani Lahnakoski

Mitenköhän tuo Fingridin tuulivoimalukema (osa arvioitu) tuppaa olemaan aina paljon suurempi kuin tuulivahinko.fi-sivulta saatava lukema? Sitä pitäisi kyllä päivittää, kun siellä edelleen lukee, että syöttötariffi on 105 €. Siellä lasketaan siis valtion kustannukset 75 €/MWh.

Tällä hetkellä valtionavut ovat 0,32 €/s eli 1152 €/h. Tämä kun jaetaan sivuston olettamlla 75 €/MWh, niin saadaan tehoksi hurjat: 15,36 MW!

Taitaa olla, että Fingrid joutuu "viran puolesta" olettamaan naapureista tulevan niin ja niin paljon tuulisähköä, mutta ei kerro, että lukemasta ylivoimaisesti suurin osa on tuontia.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #13

15 MW taitaa olla lähempänä totuutta.

Sitten vielä pitäisi huomioida tuulivoimaloiden kulutuslukemat!

Kuinka paljon ne tarvitsevat pakkasella verkkovirtaa?

Tuuliwatti Oy:n luvuista jonkun tuulivoima-alueen osalta on mennyt miinukselle.

Mielenkiintoisia kysymyksiä.

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Tänään 18.1.2016 klo 11:00.

Sähkönkulutus 14 200 MW
Tuontisähkö 3 000 MW
Tuulivoima 77 MW (Asennettu teho yli 1 000 MW)

Tapani Lahnakoski

Ilmeisesti Fingridin sivulta?

Tuulivahingon mukaan nyt on enää pyöreät 10 MW. Ei paljoa kannattais helikoptereilla siipiä sulatella.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Saksassa perusvoiman osuudesta tuulivoimalla tuotetaan 1,4%.

Toisin sanoen tuulivoima ja sähkön kysyntä kohtaavat huonosti.

Tuulivoiman osalta sen sähköntuotanto vastaa kysyntään 14% osuudella. Kun tuulivoiman osuus koko sähköntuotannosta on noin 10%, niin 0,14 x 0,1 = 1,4%.

Tilanne on tuo kun ei ole mitään mahdollisuutta sähkön varastointiin.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tuulettomalla tammikuun pakkasjaksolla 2014 ainoa paikka Pohjoismaissa oli Honkajoki joka tuotti tuulisähköstä huipputuloksen Fareed mainosti TS.jutussa; Fingrid ilmoitti nollatulosta. Ei oikein kauniilta näytä, joku valehtelee..ei tuulisähköä ilman tuulta saa tehtyä Fareedkaan, olkoonkin että appiukkona on Pekkarinen. (Taaleritehdas on jo myynyt ko. syöttötariffilaitoksen pois)

Juhani Putkinen seurasi oman aikansa tilannetta kunnes se estettiin US:n puheenvuorossa. Tuulivoimapuistojen valvomot on ulkomailla, esim. Honkajoen valvomo on Hampurissa, kuka ne todentaa, ja onko se sähkö tuulivoimaloista, tässä on jotain mätää, kohun jälkeen Fingrid alkoi ilmoittamaan että osa tuotannosta on arvioitua.
http://jussina.puheenvuoro.uusisuomi.fi/160226-tuu...

http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2014/01/23/talvi...
"Täysin tuulettomia tunteja on koko Suomen alueella vuosittain vähän ja nekin ajoittuvat yleensä kesäaikaan, kertoo VTT:n johtava tutkija Hannele Holttinen." (Esa Holttisen vaimo, WPD:n johtaja)

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/587051/Tuulivoima...
"Nyt viimeistään on todistettu, että tuulivoima sopii mainiosti talvisiin olosuhteisiimme, iloitsee Taamir Fareed Tuulivoimayhdistyksestä."

Tässä on pienien tuulivoimaloiden tuotto tuulen nopeuden suhteen. Käyrästä näkee , ettei näitä paljoa alle 10 m/s tuulissa kannata pyörittää laakerit kuluu turhaan.
Alla tehokäyrä 10-25 m/s tuulilla järkevä.
http://k0lee.com/turbineeff.htm

Oheisesta kuvasta nähdään erittäin hyvin punaisella mihin näitä kannattaa edes suunnitella / rakentaa.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_ilmasto

Kylmä kangistaa ja jäähdyttää turbiinin vaihteisto- ja muuntajaöljyjä. Siksi tarvitaan edelleen lämmitystä, ja ainakin pienillä pyörimisnopeuksilla.

Nordexin teknisestä dokumentista (21.01.2014) voi laskea, että erilaisia voitelu- ja muuntajaöljyjä olisi Nordex 131/3000-voimaloissa 2236 litraa, ja lisäksi vaseliinia (grease) n. 120 kg. Isommissa tuulivoimaloissa on enemmän lämmitettäviä öljyjä ym.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tuli vain mieleen kysymys, kuinka moni Suomessa hallitsee tuulivoima-alan teknistä tietämystä. Holttinen & Holttinen mahdollisesti? Holttisetkin käyttävät tietoa oman alan edistämiseen, tietenkin.

Niitä täysin tuulettomia päiviä on kesällä, pitää paikkaansa. Kesäyönä haavan lehtikään ei värähdä.

Vaan kyllä nytkin on varsin tyventä.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Ei ole pahan kohtuutta, meillä on liian kylmää ja jossain kärsitään kuumuudesta, ja sitten käy näin esim. tuulivoimalalle:
https://www.youtube.com/watch?v=S41Iteibh9U

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Sivulta 26 lähtien yhteenveto englanniksi. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files...

Matalataajuus- ja infraäänistä ei ole tällä hetkellä tämän parempaa tietoa saatavilla, esitetään myös ne kysymykset, mihin pitäisi tutkimuksen keinoin hakea vastauksia.

Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von
Infraschall
Entwicklung von Untersuchungsdesigns für die
Ermittlung der Auswirkungen von Infraschall auf
den Menschen durch unterschiedliche Quellen
von
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Detlef Krahé
Bergische Universität Wuppertal, Wuppertal
Dirk Schreckenberg
ZEUS GmbH, Hagen
Fabian Ebner, Christian Eulitz, Ulrich Möhler
Möhler + Partner Ingenieure AG

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Infraäänistä on tutkittua tietoa, vanhaa mutta käyttökelpoista: http://www.nrel.gov/docs/legosti/old/3261.pdf

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset