arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Tuulivoima-alan rakennushankkeet kumileimasinta käyttäen laillisiksi!

  • Oppiakseen tietämään kuka hallitsee on yksinkertaisesti tiedettävä ketä et saa arvostella
    Oppiakseen tietämään kuka hallitsee on yksinkertaisesti tiedettävä ketä et saa arvostella

Paikallisesti tuulivoimarakentamisesta on tullut ihmisiä kahteen leiriin jakava asia! Löytyy rahallisesti edunsaajia, jotka kannattavat hankkeita ja vastustajia, jotka menettävät kotinsa asumisviihtyvyyttä ja kiinteistön kohdalla arvonaleneminen on myös mahdollinen. Tuulivoima-alan omat konsultit kirjoittavat liukuhihnalta raportteja, joiden sanoma on aina sama - luontokohteita ja valtakunnallisestikin arvokasta kultturirakentamista on, mutta tuulivoimarakentaminen ei uhkaa näitä arvokkaita kohteita mitenkään, etäisyyttä kohteisiin on riittävästi.

Hankkeita vastustavat ovat pääsääntöisesti puolustamassa perheenjäseniään joutumasta altistumaan tuulivoimamelulle, joka vaikuttaa unenlaatuun, ja osalle ihmisistä on jatkuessaan pitkäkestoisena terveysriski.

Tuulivoima-alalla on MIT:n tutkimus antaa tuomareille, päättäjille ja kaikille niille, jotka mahdollisesti epäilevät melun olevan haitallista, mistä selviää, ettei ole melusta haittaa kunhan tuulivoimalat sijoitetaan oikein. Huippuyliopiston MIT:n tutkimus keskittyy infraääniin ja niiden todetaan olevan ihmisille vaarattomia. Suomessa Työterveyslaitos vahvistaa asian olevan juuri niin kuin MIT on tutkimuksessaan todennut. Mutta lisää vielä, että turhasta pelottelusta on haittaa.

Näin varmasti on, ja tutkimuksiin pitää luottaa. Mutta kun ei ole ollut kyse pelkistä infraäänistä, ne eivät tosiaankaan voi aiheuttaa ihmiselle fysiologista vauriota niiltä etäisyyksiltä, minne nyt tuulivoimalat pääsääntöisesti sijoittuvat asutukseen nähden. Kyse on siis muusta. Akustiikkaan perehtymällä päästään jo lähemmäksi ongelmaa. Ongelmasta on kyse silloin kun asukkaat kokevat jatkuvasti häiriötä lähelle sijoitetuista tuulivoimaloista. Unihäiriöitä, monenlaista oireilua etc. on kertomuksissa. Osa on joutunut muuttamaan kokonaan pois tuulivoima-alueen läheisyydestä, joka on ollut selvästi oikea ratkaisu, terveyteen liittyvät ongelmat ovat hävinneet.

Mistä sitten voisi olla kyse? Asiasta on olemassa kuitenkin melkoinen määrä empiiristä tutkimusta, joka vahvistaa, että ongelmia on joissakin tapauksissa. On myös niitä, joille tuulivoimalat eivät aiheuta mitään haittaa. Riittävä etäisyys takaa melko varmasti sen, että ongelmatapaukset vähenevät. Tämän vahvistaa myöskin vertaisarvioitu tutkimus, esim. tämä tanskalainen tutkimus, http://vbn.aau.dk/ws/files/53111081/Low_frequency_noise_from_large_wind_... ”Problems are much reduced with an outdoor limit of 35 dB.”

Suomessa päädyttiin uudessa asetuksessa 40 dB:n rajaan ulkomelun osalta yöaikaan. 35 dB:n raja olisi asetuksen mukaan mahdollinen, jos huomioidaan amplitudimodulaatio ja äänen tonaalisuus yms. Japanilainen tutkimus todistaa, että amplitudimodulaatio tuulivoimameluun liittyen on yleinen ja ¾ osassa tapauksista se on osa tuulivoimamelua. http://www.shipdhamturbines.org.uk/files/RDG10a.pdf Mikä tekee tuulivoimamelusta häirisevää?

Nyt on tutkittu, että kun matalataajuusääniin yhdistetään kuultavia ääniä ne joko heikentävät tai vahvistavat ihmisten kokemaa ärsyttävyyttä. ”A study by [30] investigates the influence of adding another sound to Low frequency noise. Paired comparison test was used to evaluate the combination of Low frequency noise with pink noise; Frequency modulated pure tones and Natural sounds. The Bradley-Terry model was used to obtain the subjective annoyance value (SAV). The psychoacoustic annoyance value (PAV) was also calculated and its correlation with SAV analyzed. When pink noise of 250-1000 Hz was added to the LFN, the SAV declined, and then ascended linearly. When natural sound and FM sounds was added, the SAV increases with increasing SPL of the combined sound. The studies suggested there was a preferable correlation between the SAV and the fluctuation extent of FM pure tones.” http://www.hoajonline.com/renewablebioresources/2052-6237/3/3

Akustiikkaan liittyen tiedämme äänten etenemisestä, palloleviämisestä, jossa äänet vaimenevat nopeasti, tai kaksidimensionaalisesta leviämisestä, jolloin ääni kantautuu pidemmän matkan vaimentuen vain 3 dB:ä matkan tuplaantuessa. Kun akustiikan asiantuntemusta saadaan kentälle, voimme ehkä päästä selville miten pitkälle häiritsevä melu tuulivoimalasta kantautuu ja onko johonkin taloon kohdistunut niin häiritsevää melua, ettei siinä talossa voi turvallisesti asua. Huomionarvoista on, että hyvin voi olla mahdollista, että 100 metrin päässä tästä talosta on talo, jossa asukkailla ei ole mitään meluun liittyvää ongelmaa. Mutta turvallista etäisyyttä tuulivoimaloihin emme pysty nykyisellä tietämyksellä vielä sanomaan. 35 dB:n raja ajaa 2 km:n välimatkaan, joka pitäisi olla minimietäisyys joka kunnassa Suomessa. Saksassa etenee lainsäädäntöön nyt 10 x tuulivoimalan kokonaiskorkeus -sääntö, joka siis takaa 2 km:n turvarajan nykyisiin teollisuusluokan tuulivoimaloihin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (19 kommenttia)

Tapani Lahnakoski

Suuren tuulivoimalan äänikenttää voidaan melko hyvin verrata peiliantennin lähikentään, mikä on minulle tutumpi asia.

Antennin lähikentässä säkö- ja magneetikenttien suhde vaihtelee kaikissa dimensioissa. Samoin aallonpituuteen nähden suuren äänilähteen äänenpainetaso vaihtelee paikan funktiona. Äänenpainetaso riippuu suunnasta, etäisyydestä ja taajuudesta. Lisäksi maasto aiheuttaa runsaasti lisää muuttujia maanpinnan läheisyydessä.

Oleellista on, miten eri kohdista lähtevät samantaajuiset äänet vaiheistuvat toisiinsa, vahvistavatko vai vaimentavatko toisiaan. Sama ilmiö liittyy myös heijastuksiin vaikkapa kallionseinämästä.

Peiliantennilla pidetään kaukokentän rajana etäisyyttä 2D^2/l, missä D on antennin halkaisija ja l on aallonpituus.

Tätä analogiaa tuulivoimalaan soveltaen 200 m:n siipivälin omaavan myllyn lähikenttä ulottuu kuuloalueen alarajalla (20 Hz) yli 5 km:n päähän. Näin pitkälle siis minimit ja maksimit vaihtelevat paikan ja etäisyyden funktiona. Maaston heijastukset vielä pidentävät tätä vaihtelevuusaluetta. Toki vaihtelevuus pienenee koko ajan etäisyyden kasvaessa.

Heijastuksen tapauksessa 20 Hz:n taajuudella minimin ja maksimin väli voi olla vain 3,75 m.

Näistä asioista johtuu, että hyvinkin lähellä olevissa taloissa olosuhteet vaihtelevat reippaasti. Toki tuulen suunnan ja myllyn asennon mukaan tilanne vaihtelee myös ajallisesti ja voi kääntyä talojen suhteen päälaelleen.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Toki toki, itselläni on vain empiiristä havainnointia asiaan liittyen.

Aamulla kuuntelin kirkonkellojen sointia kilometrin päästä. Aina ei kellojen sointi kantaudu sitä kilometriäkään.

Onneksi nyt ei tarvitse kuunnella sitä tuulivoimamelua.

Mutta hyvä selvitys, josta jo osan ymmärsin ensi lukemalla!?

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

"Som ekspert i lavfrekvent støj har Henrik Møller flere gange kritiseret både vindmølleindustrien og Miljøstyrelsen for at fejlinformere om den støj, vindmøller udsender. Derfor har blandt andet Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller over for Jyllands-Posten betvivlet motiverne for, at valget netop faldt på ham." http://www.information.dk/499467#kommentarer

Kun tutkimus uhkaa teollisuudenalaa on tutkimus lopetettava tai vaihdettava tutkijat. Tuulivoimateollisuus on ala joka on tottunut saamaan tilaamansa tutkimukset teollisuudelle myönteisenä.

Kun koko ilmastonmuutosta käsittelevä tieteenala on osoittautunut perustuvan petokselle ja väärille olettamuksille, luulisi kiinnijäämisen vievän pohjaa vihdoin myös tuulivoimateollisuudelta? Mitä vielä, Suomessa valtio ja ympäristöministeriön palkkaamat agitaattorit, ministeri Tarasti etunenässä kampanjoi täysillä tuulivoiman puolesta. On selvinnyt yllätyksenä, että tuulivoimalat voivat häiritä joitakuita, ei se mitään haittaa, viedään voimalat teiden, rautateiden, satamien läheisyyteen, saavat häiritä siellä toinen toisiaan, Tarasti neuvoo!

Suomessa on aivan liikaa byrokratiaa, ajetaan se alas niin ei se enää häiritse tuulivoimarakentamista, näin ministeri Tarasti yhtenä perjantai -päivänä Porissa.

Tapani Lahnakoski

On täysin selvää, että mitkään ELY-keskusten byrokraatit edes oikeanlaisine mittareineen, joita tuskin heillä on, eivät ymmärrä tuulivoimaloiden melun monimutkaisuutta, tuskin edes haluavat.

Tuulimyllyjen meluongelmaan on kaksi ratkaisua. Se huonompi on etäisyysminimin asettaminen vähintään kahteen kilometriin. Jos myllyt edelleen "kasvavat", turvaetäisyyttä pitää lisätä.

Se paras ja ainoa oikea ratkaisu on syöttötariffilain kumoaminen.

Tästä fysiikasta vielä. Ääniaalloissa energia vaihtuu kineettisestä energiasta paineeksi ja takaisin. Liike on aallon etenemissuuntainen.

Miten eritaajuiset komponentit summautuvat, jotka lähtevät eri paikoista
myllyn lapoja, on äärimmäisen monimutkainen asia ja vaihtelee rajusti eri olosuhteissa. Kun vielä otetaan huomioon ihmisten erilaiset tuntemukset äänten ja kroppaan kohdistuvien paineaaltojen yhdistelmästä, on täysin absurdia väittää, että jollain A-painotteisella mittauksella olisi mitään tekemistä ihmisten tuntemusten kanssa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tuulivoimalan melu on monimutkainen ja tosi hankala asia kenenkään ymmärtää, ellei sitten ole vihkiytynyt akustiikkaan.

Suomessa taitaa olla pari asiantuntijaa tuulivoimalan meluasiassa, Siponen ja Viljanen.

Mikäli näitä asioita aletaan käsitellä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, olisi tärkeää kuulla myös näitä, jotta tuomarit ymmärtäisivät asiaa.

Tapani Lahnakoski

Pelkkä akustiikkaan vihkiytyminenkään ei riitä. Pitää tehdä pitkäkestoisia mittauksia oikeilla välineillä, mutta lisäksi pitää tutkia, mitä aivoissa tapahtuu tällaisessa täysin luontoon kuulumattomassa tilanteessa.

Siihen tarvitaan magneettikuvaustutkimusta, jolla selvitetään aivojen käyttäytymistä tällaisessa altistuksessa. Vastaavaa tutkimusta tehdään Suomessakin. Miten aivot reagoivat erilaisiin ärsytyksiin ja tunnetiloihin.

Poikani väitteli hiljan tähän aihepiiriin liittyen:

http://sci.aalto.fi/fi/current/events/vaitos_lahna...

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #6

Katos katos, ja onneksi olkoon! Täytyy paneutua tuohon väitöskirjaan.

Tuossa Peittoonkorven yhteydessä Jari Vihriälä oli ilmeisesti tietoinen vähän laajemminkin tuulivoimaloiden vaikutuksesta, ihmisen aivoihin, hän puhui ihmiskokeista, joita nyt tultaisiin suorittamaan Peittoonkorvessa, mikäli voimalat rakennettaisiin. Hän lähetti kirjelmän Porin kaupungin johdolle osoitettuna, ilman minkäänlaista vaikutusta!?

Kun asiaa tullaan puimaan oikeusasteissa, Porin johtoporras lentää kuin leppäkeihäs ja toivottavasti häkkiin. Porin johto on saanut informaatiota väistämättömistä ongelmista Peittoonkorven voimaloiden suhteen, sijoittuessaan liian lähelle asutusta. Porin johto päätti uskoa tuulivoima-alan palkkaamia konsultteja.

"Valitettavasti tuulivoimalat eivät ole saasteeton energiantuottamistapa. Melusaaste on todellinen ongelma, muista ongelmista puhumattakaan. Lähiasukkaiden terveys ja koko omaisuus on vaarassa. On arvioitu 40 dB(A) tuulivoimamelun vastavan häiritsevyydeltään 70 dB(A) maantiemelua. Häiritsevyys riippuu kuitenkin tuulivoimaloiden lukumäärästä, mitä enemmän niin sen häiritsevämpää se on.
Näiden tuulivoimaloiden työllisyysvaikutus on suurinpiirtein 5 huoltomiestä, jos rakentamisvaihetta ei oteta huomioon jolloin kuitenkin suurinosa työntekijöistä tulee muualta. Sähköntuotto jää pitkässä juoksussa pienemmäksi kuin on suunniteltu varsinkin kun tuulivoimaloita joutuisi tässä tapauksessa pysäyttämään/käyntiä rajoittamaan. Luultavasti tuulivoimalat joudutaan purkamaan sillä ne eivät pysty toimimaan läheskään täydellä teholla. Tuulivoimalat eivät muutoinkaan olisi kannattavia ilman valtion valtavia tukia. Loppujen lopuksi tuet tulevat kuitenkin nostamaan sähkönhintaa, kuten on tapahtunut Tanskassa ja Saksassa. Muita voimaloita ei voi sulkea vaikka tuulivoimaa tulee lisää, sillä tuulen tyyntyessä tarvitaan varavoimaloita sähköntuottamiseen. Näistäkin asioista voisi kirjoittaa pidempään."

Tapani Lahnakoski Vastaus kommenttiin #7

Mistä oli lainauksesi kotoisin?

Häkinheilunta ei valitettavasti tule koskemaan poliitikkoja, jos eivät korruptioon ole syyllistyneet. Virkavastuu on vain virkamiehillä. Sieltä sitten oikeudessa pitäisi kaivaa pätemättömyys ja myös korruptio. Näin vaikeassa ja uudessa asiassa voi olla vaikeaa tuomioita antaa, jos korruptio ei tule kyseseen. Saas näkee, toivottavasti uusia mokia saadaan karsittua.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #8

Jari Vihriälän kirjoituksesta Porin kaupungin johtajille ennen Poittoonkorven tuulivoimaloiden rakentamista. https://www.dropbox.com/s/uwauofoq3jj06c5/Huomautu...

Joten Porin kaupungin tuulivoimapäätöksistä vastuussa olevat johtajat saivat rautalangasta väännetyn mallin tulevista seuraamuksista ja terveys- ym. haitoista, mitkä aiheutuisivat tuulivoimaloiden sijoittelusta liian lähelle Lyttylä - Kellahti -kyliä.

Tuo virkavastuu saattaa tulla kysymykseen, tuo kirjelmä on lähetetty kirjattuna ja nimettynä Porin kaupungin johtajille.

Tapani Lahnakoski Vastaus kommenttiin #7

Kiitos onnitteluista!

Hänen tutkmuksessaan yksi oleellinen kohta oli erot aivotoiminnassa, kun koehenkilölle oli annettu erilaiset roolit elokuvan katsomisessa.

Erään elokuvanpätkän katsojalle annnettiin rooliksi sisustussuunnittelija ja toiselle rikospoliisi. Kumpikaan ei oikeasti ollut em. ammattilainen. Aivojen aktiviteetissa eri lohkoilla oli kuitenkin selvä ero elokuvan edetessä henkilöiden välillä.

Tuulimyllyaltistuksen tapauksessa tunnetilojen vaihtelun voisin kuvitella olevan suuren eri henkilöiden välillä. Mm. univaikeudet varmaan aiheuttavat pelkotiloja, jotka ruokkivat itseään ja varmaan olisivat mitattavissa magneettikuvauksella.

Toistettavat tutkimukset varmaan vaatisivat painekammioiden rakentamisen, joihin näitä eritaaajuisia aaltoja voitaisiin generoida.

Huomattavasti helpommin ja halvemmin ongelmat poistettaisiin kieltämällä tuulivoimalat kokonaan.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro Vastaus kommenttiin #10

Tarttui muistiin sellainenkin asia kuin amplitudimodulaatio ja ylimääräinen amplitudimodulaatio, eli näistä jos ei edellinen niin jälkimmäinen sitten jo herättää nukkujan. Tiedä näistä asioista sitten kun ei ole omakohtaista kokemusta, enkä sellaista haluakkaan.

Tässä vielä vanhan kertausta, mikäli kiinnostaa? ”An important interview of acoustic engineer Steven Cooper on Fairdinkum Radio.”
http://en.friends-against-wind.org/health/wind-tur...
”The resident observations and identification of sensation indicates that the major source of complaint from the operation of the turbines would appear to be related to sensation rather than noise or vibration,” the report says. “For some residents experiencing adverse sensation effects, the impact can be exacerbated by bending over rather than standing, with the effect in some cases being reported as extremely severe and lasting a few hours.”

”Asukkaiden havainnot ja tunnistaminen tuntemuksista osoittavat, että merkittävä syy kanteluihin näyttäisi liittyvän tuulivoimaloiden toiminnasta lähtevään pikemmin tuntemukseen kuin melusta tai tärinästä ", raportissa sanotaan. "Joillekin asukkaille haittavaikutusten tuntemukset ovat haitallisia, vaikutukset voivat pahentua kumartuneena ollessa kuin että olisi seisten, vaikutuksista eräissä tapauksissa on raportoitu erittäin vakavina ja muutaman tunnin kestävinä."

http://www.expressen.se/nyheter/jag-slass-for-mina...

”Det pågår ett uppror i Sverige, från norr till söder blåser iskalla vindar. Folk är förbannande, frustrerade och maktlösa.
Deras ilska riktar sig mot regeringens och riksdagens stora satsning på vindkraft. Staten bidrar via stora subventioner till exploatering av stora markområden. Skogar och fält fylls med jättelika bullriga vindkraftverk som dominerar allt i sin närhet.”

"Ruotsissa on jatkuva vastarinta, pohjoisesta etelään, puhaltaa hyiset tuulet. Ihmiset manailevat, ovat turhautuneita ja tuntevat voimattomuuden tunteita.
Viha kohdistuu hallituksen ja eduskunnan suuriin tuulivoimainvestointeihin. Valtio pyrkii valtavia tukia hyödyntämällä valtaamaan suuria maa-alueita. Metsät ja pellot täynnä jättiläismäisiä meluisia tuulivoimaloita, jotka nousevat vallitsevaan asemaan ympäristössään."

Tapani Lahnakoski

Aika jäätäviä kertomuksia.

En tiedä, mikä on ylimääräinen amplitudimodulaatio, mutta Jokainen on varmaan herännyt nopeasti nousseeseen myrskyyn tai kovaan sadekuuroon. Ne ovat kuitenkin harvinaisia tapauksia. Jaksottainen humahtelu, jos sen näin voi kuvata, on täysin luontoon kuulumaton asia pitkällä ajalla. Ihminen ja luonnon eläimet eivät siis ole tähän voineet sopeutua.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

http://www.bishop-hill.net/blog/2013/12/6/windfarm...

Tuossa on käsitelty excess amplitude modulation - käsitettä. Mike Stigwood akustiikan asiantuntijana.

Tapani Lahnakoski

Voisin tuon kuvauksen mukaan edelleen pitäytyä itse keksimässäni termissä: humahtelu, joka voi pitää sisällään myös alle kuuloalueen olevat paineenvaihtelut, jotka voidaan tuntea rintakehässä.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Pitänee paikkansa kun muistelen Mike Stigwoodin pitkää luentoa asiasta, jonka ole nähny videolta. https://youtu.be/Wj0yLLN6GHY

Tapani Lahnakoski

Oleellistahan on, että parisataametrinen tuulimylly on luontoon kuulumaton tekele. Ihminen, eivätkä muutkaan eläimet ole sopeutuneet sen epänormaaliin meluun.

Stapediusrefleksi suojaa korvaa voimakkailta, matalataajuisilta ääniltä ja paineaalloilta, kuten läheisen salamaniskun impulssilta.

Mitään suojamekanismia ei ole jaksottaiselle melulle, ei edes heikolle, jos kyse on jatkuvasta melusta, joka estää nukkumisen.

Melumittarit on myös kehitetty mittaamaan melua, joka voi aiheuttaa kuulovaurion, ei arvioimaan häiritsevyyttä.

Tasainen kohina voi jopa syventää unta, kun peittää pelottavat rasahdukset. Näin se menee luonnossa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Näin on. Kosken pauhu ja veden solina ovat rauhoittavia ääniä.

Koskia ja vesivoimaloita on ihan kaupungin keskustoissa, Tampereella esimerkiksi. En ole kuullut kenenkään valittavan niistä. Olen itsekin asunut pienen kosken vieressä, kosken tasainen pauhu on rauhoittavaa ja rentouttavaa aivoille!

Länsi-Suomi -lehdessä oli artikkeli infra- ja matalataajuusäänistä. Se on tietenkin niin, että dB(A) painotetulla mittarilla ei mitata näitä ko. ääniä, koska ne suodattuvat pois mittauksesta. https://ls24.fi/artikkelit/tuulivoimasta-kerrottua

Käyttäjän Jouni kuva
Jouni Tuomela

Saisikohan tänne liitettyä jonkun äänitiedoston?

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

https://soundcloud.com/mediehuset-ingeni-ren-a-s

http://ing.dk/artikel/saadan-lyder-de-irriterende-...

Mitä mahdoit tarkoittaa, tuulimyllyjä koskevia äänitiedostoja on tanskalaisilta saatavilla, ja heillä on myös tutkimusta siltä alueelta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset