arojouni Koetan pysyä Suomea koskettavissa ajankohtaisissa asioissa, ympäristöön, talouteen ja turvallisuuteen liittyen.

Suomessa on kahdella tutkijalla eriäviä mielipiteitä melumallinnuksista

Merikapteeni Riitta Kyynäräinen oli kutsunut Porin Kellahdelle asukkaita kokoon Peittoonkorven tuulivoima-alueen läheisyydestä keskustelemaan tuulivoimasta. ”Erityisesti tilaisuudessa sai kuulla kunniansa Porin kaupungin ympäristöjohtaja, vihreitä edustava Matti Lankiniemi, joka puolusti yksin tuulivoimaloita ärtyneiden kysymysten lennellessä ilmassa.” http://www.satakunnankansa.fi/Satakunta/1194995522362/artikkeli/tuulivoi...

Porin kaupungin ympäristöjohtaja Lankiniemi kertoi mitä hallinto on aikaisemmin asiasta kertonut, melumallinnukset ovat ainoa tapa selvittää melunleviämistä tuulivoima-alueen ympäristössä, ympäristöministeriön ohjeita on noudatettu, mallinnukset tarkistetaan todellisin mittauksin, jolloin voidaan todeta mallinnusten oikeellisuus jne.

Kysyttäessä ovatko mallinnukset antaneet oikean tuloksen tuulivoimamelun leviämisestä, Lankiniemi vastasi, että hän on tietoinen, että Suomessa on kahdella tutkijalla eriäviä mielipiteitä tuulivoimamelun mallintamisen oikeellisuudesta.

Kun arvostetuilla tutkijoilla on eriäviä käsityksiä käytössä olevista melumallinnuksista, olisiko silloin mahdollista selvittää todellisiin mittauksiin pohjautuvalla tutkimuksella mallinnusten oikeellisuutta, tällä kerralla riippumattomiin tutkimuksiin perustuen. "Conclusions: In light of the damning technical and economic evidence now in the public domain, the conclusions are plain. Not only is wind-generated electricity hopelessly inefficient and ruinously expensive, it is also bad for the customer, bad for jobs and bad for the environment. Civil servants and politicians alike have been comprehensively hoodwinked by renewable energy spin-doctors. In twenty or thirty year’s time the turbines will have gone, but the economic, commercial and environmental damage will remain." www.scientificalliance.org

 

Edit Tuulivoiman ulkomelulle uudet ohjearvot voimaan 1.9.2015 ”Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelusta. Asetuksen mukaisilla ohjearvoilla pyritään varmistamaan, että tuulivoimalat ja asutus ovat riittävän etäällä toisistaan eikä melusta aiheudu ihmisille terveyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön pilaantumista.” ”Jatkossa pysyvän asutuksen, loma-asutuksen, hoitolaitosten sekä leirintäalueiden tuulivoimamelun päiväajan ohjearvo on 45 desibeliä ja yöajan 40 desibeliä. Oppilaitosten ja virkistysalueiden alueille säädetään 45 desibelin päiväajan ohjearvo. Kansallispuistoja koskee sekä päivä- että yöajalla 40 desibelin ohjearvo. Asetuksen mukaiset ulkomelun ohjearvot ovat vuonna 1992 valtioneuvoston antamia ohjearvoja tiukemmat.” http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tuulivoiman_ulkomelulle_ohjearvot(35401)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Ehdotan maanläheistä, mutta varsin epämuodikasta menettelyä: Käykää kysymässä tuulivoimalan vieressä asuvilta ihmisiltä, onko melu häirinnyt vai ei.

Monenlaisia mallinnuksia olen itsekin tehnyt, mutta en ole vielä sellaiseen törmännyt, joka kuvaisi todellisuutta paremmin kuin todellisuus itse.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Suomessa vielä voidaan ketkutella tällaisilla asioilla ja vedota tietokonemallinnuksiin ja tutkijoiden eriäviin käsityksiin asioista. Todellisuus lopulta paljastuu tämänkin sumuverhon takaa, ennemmin tai sitten myöhemmin.

Tilanne Englannissa on karannut käsistä siinä määrin, ettei kait ollut muuta tehtävissä kuin vetää tuet rakentamiselta pois ja antaa paikallisille ihmisille enemmän vaikutusmahdollisuuksia rakentamista koskevissa päätöksissä. http://www.telegraph.co.uk/news/earth/energy/windp...

Käyttäjän seppoviljakainen kuva
Seppo Viljakainen

Portugalissa on korkein oikeus linjannut kantansa tuulimeluun ; maksettava miljoonaluokan korvaukset.

http://tuulivoimamelu.blogspot.fi/p/portugalin-kor...

´Sieluni silmin´ näen tässä olevan kehittymässä "Talvivaara II - tapauksen":

Lopulta tosiasiat tunnustetaan Suomessakin => mittavat ja oikeutetut korvaukset tuulimetelistä kärsineille =>
maksajia eivät tietenkään ole tuulivoimayhtiöt 2500€:n omalla pääomallaan vaan me veronmaksajat, jotka olemme kustantaneet tämän järkyttävän huijauksen viherpesun kaavussa.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Uusi Talvivaara voi tulla hyvinkin kysymykseen, veronmaksajien rahoilla.

Seuraavista linkeistä pääsee nopeasti käsitykseen siitä missä nykyisin mennään paikallisessa vaikuttamisessa tuulivoimaloiden pystyttämisen suhteen!?

On käyty eri vaiheita läpi, esimerkkinä Falmouth, Massachusetts, USA. Normaalit kuviot, ensin oli nimbyilyä, valituksia ja selvityksiä.

https://mjoecool.files.wordpress.com/2014/11/th-1....
https://ls24.fi/artikkelit/tuulivoiman-meluvallit-...
https://ls24.fi/artikkelit/tuulivoiman-aanen-levia...

”As to the complaints about the wind turbines over the years, at first I wasn’t too interested in the situation—until today. Now I have something to say.”

http://www.capenews.net/falmouth/opinion/a-firstha...

Englannissa paikallisilla ihmisillä tulee olemaan lakiin perustuva oikeus osallistua päätöksiin koskien uusien tuulivoimaloiden sijoittelussa.

”No subsidies will be paid to operators of new onshore wind turbines under legislation to be included in the Queen’s speech. The legislation, which Rudd is “hopeful” will be law by the middle of next year, will ensure that consent for new wind farms will have to be given by a local council planning authority, which will be duty-bound to consult residents. Under current planning rules, big onshore wind farms are handled by a central government national infrastructure body that can ignore the wishes of local people.” - See more at: http://www.thegwpf.com/uk-energy-minister-announce...

[Local residents will be able to block all future onshore wind farms under new measures to be fast-tracked into law, the new energy secretary has announced. “It will mean no more onshore wind farm subsidies and no more onshore wind farms without local community support.” ]

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Ohimennen eli Off-Topic, ihan mukava nähdä ihmisten oppivan EDIT:-sanan käytön. Se vain näyttää huolimattomalta ja en meinannut huomata.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

5 dB:ä pitää huomioida tuulivoimamelua mitattaessa, eli 5 dB alempia lukuja käytetään. Kts. linkit!

”Tuulivoimaloiden melun häiritsevyyttä lisääviä erityispiirteitä melulle alttiissa kohteessa ovat melun impulssimaisuus, kapeakaistaisuus (tonaalisuus) ja merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio). Näiden lisäksi melun pienitaajuisuus on erityisen häiritsevää edetessään rakennuksen sisätiloihin. Melun impulssimaisuus ja merkityksellinen sykintä liittyvät äänen ajalliseen vaihteluun. Melun kapeakaistaisuus ja pienitaajuisuus liittyvät melun spektriin eli taajuustason käyttäytymiseen.” http://www.ym.fi/download/noname/%7B129F13E1-C01B-...

”5 § Mittaustulokseen tehtävä korjaus Jos tuulivoimalan melu on impulssimaista tai kapeakaistaista melulle altistuvalla alueella, valvonnan yhteydessä saatuun mittaustulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista 3 §:ssä säädettyihin arvoihin.” http://www.ym.fi/download/noname/%7B6AEB1DAF-F554-...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Ympäristöministeriön ennakkoasenne tunnetaan, - kyse on kansanterveydellisestä asiasta. Minusta esittelijän pitäisi edustaa sosiaali- ja terveysministeriötä. Huom. STM:n johtaja Jari Keinäsen eriävä mielipide perusteluineen. Keinänen vaatii alempia ohjearvoja, kuin arkkitehtikoulutuksen omaava Säteri YM:n asetuksessa esitti.
Puolueettomien terveysalan asiantuntijoiden lausuntoihin terveyshaittojen eliminointi pitää perustua, eikä arkkitehtien ym. tuulivoiman hyväksyttävyyttä ajavien lausuntoihin.
Jari Keinänen oli eri mieltä:
http://www.hare.vn.fi/upload/Asiakirjat/20534/2363...

"Mitä suurempi huijaus sen kauemmin se saa jatkua"

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Mitä asetuksessa sana "Jos" tarkoittaa, eikö se ole fakta mitä on tuulivoimaloista tulevat äänet, kts. Jari Keinäsen eriävä mielipide. - Voi helvetti mitä tunarointia..

Perustelumuistiosta selityksiä:
"Mittaustulokseen tehtävää korjaus (5 §)
Lausuntopalautteessa impulssimaisen melun ja kapeakaistaisen melun huomioimista mittaustulokseen tehtävää korjausta koskevassa säännöksessä sekä kannatettiin että vastustettiin. Jatkovalmistelussa nämä tuulivoimamelun erityispiirteet päätettiin edelleen huomioida asetuksessa. Näin sen vuoksi, että impulssimainen melu ja kapeakaistainen melu on huomioitu jo ohjearvopäätöksessä (993/1992)."

"- päädyttiin jatkovalmistelussa siihen, että merkityksellinen sykintä jätettiin pois sääntelystä. Asiaan liittyvää kansainvälistä tutkimusta, standardien kehittymistä sekä erilaisia sääntelyvaihtoehtoja jäädään kuitenkin seuraamaan. Näin ollen on mahdollista, että asetuksen sääntelyä joudutaan merkityksellisen sykinnän osalta myöhemmin täydentämään."

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset